เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  2565

ดาวน์โหลด คลิกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ.pdfที่นี่