ที่อยู่ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เลขที่ 264 หมู่ 13 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร 043 -246663-5 โทรสาร : 043 - 236530
E-mail:saraban04025@kkzone1.go.th

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง