ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มงานภายใน และโรงเรียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน (แสดงผลแบบสุ่ม)

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 18 รายการ)

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

E-service

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ AMSS+

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
เมื่อ:19 เม.ย. 2567 เวลา16:26:43   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 317 ครั้ง

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอกประถมศึกษา
เมื่อ:19 เม.ย. 2567 เวลา16:11:28   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 122 ครั้ง

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
เมื่อ:17 เม.ย. 2567 เวลา16:40:43   โดย:กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านแล้ว 170 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
เมื่อ:11 เม.ย. 2567 เวลา15:39:15   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 491 ครั้ง

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567
เมื่อ:03 เม.ย. 2567 เวลา14:28:31   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 619 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
เมื่อ:02 เม.ย. 2567 เวลา16:27:55   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 544 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567
เมื่อ:28 มี.ค. 2567 เวลา15:37:51   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 1564 ครั้ง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เมื่อ:26 มี.ค. 2567 เวลา19:11:09   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 549 ครั้ง

ประกาศการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
เมื่อ:26 มี.ค. 2567 เวลา19:09:12   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 434 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
เมื่อ:26 มี.ค. 2567 เวลา19:06:45   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 383 ครั้ง

การเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
ที่ ศธ 04025/1405   เมื่อ 22 เม.ย. 2567

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ที่ ศธ 04025/1417   เมื่อ 22 เม.ย. 2567

เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ศธ 04025/1408   เมื่อ 22 เม.ย. 2567

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ที่ ศธ 04025/1416   เมื่อ 22 เม.ย. 2567

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗)
ที่ ศธ 04025/1404   เมื่อ 22 เม.ย. 2567

ขอความอนุเคราะห์สำรวจความประสงค์ข้าราชการครูและบุคลากรฯในการเป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการฯ รอบสอง ระดับประเทศ
ที่ ศธ 04025/1406   เมื่อ 19 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดภาพวาด "มวยสากลไทย สู่เวทีโอลิมปิก"
ที่ ศธ 04025/1402   เมื่อ 19 เม.ย. 2567

เชิญประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ทั่วประเทศ
ที่ ศธ 04025/1391   เมื่อ 19 เม.ย. 2567

ขออนุญาตไปราชการ
ที่ ศธ 04025/1393   เมื่อ 19 เม.ย. 2567

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตรวจผลงานและการนิเทศ ติดตามฯ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ
ที่ ศธ 04025/1392   เมื่อ 18 เม.ย. 2567

มหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้าง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลการติดต่อ
          • ติดต่อเรา
 การประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
          • เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q & A (คำถามที่พบบ่อย Question And Answer)
          • กระดานข่าว  | แชท Messenger Live Chat ติดต่อกับเจ้าหน้าที่แบบสองทาง
		
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567
   แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2566
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มงานกฎหมายและคดีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับ/ส่ง หนังสือราชการออนไลน์)ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)ระบบบริหารสินทรัพย์แบบอิเล็กทรอนิกส์

นโยบาย จุดเน้น

นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล BIG DATA


152 แห่ง

โรงเรียนในสังกัด

23,934 คน

นักเรียนในสังกัด

1,838 คน

ครูในสังกัด

บริการ รูปแบบออนไลน์

ภารกิจผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้ กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด
ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1

จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย รายงานการเงินและงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
01 เมษายน 2567 เวลา13:46:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
29 มีนาคม 2567 เวลา10:43:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
06 มีนาคม 2567 เวลา13:47:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการสอบแข่งขันทางวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
04 มีนาคม 2567 เวลา12:43:43
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2567
...
29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา16:00:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 433 หน้า 1/87 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
18 เมษายน 2567 เวลา09:38:30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2567
...
14 มีนาคม 2567 เวลา10:49:02
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กพ.67
...
09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09:41:27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มค.67
...
08 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14:04:52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธค.66
...
22 ธันวาคม 2566 เวลา14:21:07
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พย.66
...
จำนวนรายการทั้งหมด 58 หน้า 1/12 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา11:11:36 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา11:10:49 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา11:10:12 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา11:09:36 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา11:09:05 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา09:44:49 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4
เมื่อ 07 กันยายน 2565 เวลา10:17:33 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS ระบบริหารจัดการศึกษา

School MIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

แสดงแผนที่ตั้ง และ Facebookแฟนเพจ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook