ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คำค้นเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง:รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 63 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 15 มี.ค. 2566
ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 109 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 13 มี.ค. 2566
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สอง เดือนมีนาคม พ.ศ. 256๖

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 60 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 13 มี.ค. 2566
ชื่อเรื่อง:พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2563 – 2564

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 165 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 11 มี.ค. 2566
ชื่อเรื่อง:พิธีเปิดโครงการแนะแนวโลกอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 57 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 9 มี.ค. 2566
ชื่อเรื่อง:ประชุมวิเคราะห์ร่างหลักสูตรโครงการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ การตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 37 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 9 มี.ค. 2566
ชื่อเรื่อง:พิธีเปิดโครงการแนะแนวโลกอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 38 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 9 มี.ค. 2566
ชื่อเรื่อง:ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 – 2564

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 43 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 9 มี.ค. 2566
ชื่อเรื่อง:บันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 86 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 27 ก.พ. 2566
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สี่ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 49 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 27 ก.พ. 2566
ชื่อเรื่อง:พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 90 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 27 ก.พ. 2566
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สาม เดือนกุมภาพันธ์ 2566

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 73 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 21 ก.พ. 2566
 
ค้นพบ 930 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร