ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คำค้นเพิ่มเติม

ชื่อเรื่อง:ประชุมสัมมนาแนวทางการประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ (ITA Online)
tmp[1] | adminF[1] | File[22-02-2024-14-58-23_940398028.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 72 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 22 ก.พ. 2567

ชื่อเรื่อง:ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
tmp[1] | adminF[1] | File[15-02-2024-15-14-54_442395671.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 67 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 15 ก.พ. 2567

ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สอง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
tmp[1] | adminF[1] | File[12-02-2024-14-01-31_569757071.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 103 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 12 ก.พ. 2567

ชื่อเรื่อง:ศูนย์สอบ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปี 2566
tmp[1] | adminF[1] | File[02-02-2024-14-01-55_1346194042.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 158 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 2 ก.พ. 2567

ชื่อเรื่อง:ขอบคุณในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
tmp[1] | adminF[1] | File[01-02-2024-15-43-23_758248587.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 158 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 1 ก.พ. 2567

ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่ห้า เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
tmp[1] | adminF[1] | File[29-01-2024-15-36-45_594468943.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 132 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 29 ม.ค. 2567

ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สี่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
tmp[1] | adminF[1] | File[22-01-2024-15-54-35_1712192867.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 154 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 22 ม.ค. 2567

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
tmp[1] | adminF[1] | File[22-01-2024-15-42-13_1138207735.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 141 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 22 ม.ค. 2567

ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สาม เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
tmp[1] | adminF[1] | File[15-01-2024-14-28-58_1774193981.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 144 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 15 ม.ค. 2567

ชื่อเรื่อง:ประชุม Morning Talk บุคลากรในสำนักงาน ครั้งที่ 1/2567
tmp[1] | adminF[1] | File[11-01-2024-14-30-56_1800659482.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 87 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 11 ม.ค. 2567

ชื่อเรื่อง:อบรมบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
tmp[1] | adminF[1] | File[09-01-2024-15-03-35_1673018013.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 154 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 9 ม.ค. 2567

ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่หนึ่ง เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
tmp[1] | adminF[1] | File[08-01-2024-13-35-36_281655878.jpg]


โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 145 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 ม.ค. 2567
 
ค้นพบ 1071 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร