ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คำค้นเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง:ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 107 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 29 ธ.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:คณะกรรมการติดตามโครงการ Lunch and learn โรงเรียนบ้านโนนม่วง

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 114 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 23 ธ.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:ประชุมรับมอบนโยบายและการนำเข้าข้อมูลการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ในระบบ EMENSCR

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 110 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 23 ธ.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สาม เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 106 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 23 ธ.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านม่วง

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 107 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 21 ธ.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 98 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 21 ธ.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 69 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 21 ธ.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:สพป.นนทบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน “การยกระดับคุณภาพบนฐานนวัตกรรม”

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 51 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 21 ธ.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:พิธีวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 108 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 ธ.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:โรงเรียนสนามบินประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 115 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 2 ธ.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผุ้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 2/2564

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 96 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 1 ธ.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 256๔

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 128 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 26 พ.ย. 2564
 
ค้นพบ 810 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร