เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 3-13 ต.ค. 66 ระบบแม่ข่ายServer และ Amss++ มีปัญหา
ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมไฟล์ที่เกี่ยวข้องช่วงวันและเวลาดังกล่าวอีกครั้ง หากพบปัญหาแจ้งต่อผู้ดูแลระบบโดยด่วนนะครับ
แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome
Supported by Edge/IE, Firefox, Safari, Opera, CCleaner Browser and etc