.
หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
เรื่อง:ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (วPA)
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 22 ก.ย. 2566 เวลา10:35:00 เปิดดู: 122 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเสมาสดุดี
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 22 ก.ย. 2566 เวลา10:22:18 เปิดดู: 77 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ประกาศ ผลการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 14 ก.ย. 2566 เวลา09:56:58 เปิดดู: 286 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 14 ก.ย. 2566 เวลา09:53:31 เปิดดู: 195 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น (OBEC AWARDS)
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 14 ก.ย. 2566 เวลา09:47:39 เปิดดู: 162 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 12 ก.ย. 2566 เวลา18:18:22 เปิดดู: 303 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 12 ก.ย. 2566 เวลา18:14:23 เปิดดู: 144 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 12 ก.ย. 2566 เวลา16:46:20 เปิดดู: 1910 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:ซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 ก.ย. 2566 เวลา12:50:22 เปิดดู: 295 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 ก.ย. 2566 เวลา08:44:32 เปิดดู: 439 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
 
ค้นพบ 10619 รายการ        
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร