หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ส.ค. 2562 เวลา14:45:51
เปิดดู: 6 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ส.ค. 2562 เวลา14:36:39
เปิดดู: 38 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ส.ค. 2562 เวลา14:34:12
เปิดดู: 36 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ส.ค. 2562 เวลา14:17:22
เปิดดู: 36 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 23 ส.ค. 2562 เวลา08:56:28
เปิดดู: 172 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2562
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา15:30:39
เปิดดู: 142 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูน
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา15:30:11
เปิดดู: 134 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกฎหมาย
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา15:29:15
เปิดดู: 200 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา14:49:57
เปิดดู: 238 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา10:32:09
เปิดดู: 192 ครั้ง
 
ค้นพบ 8072 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร