.
หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
เรื่อง:แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 28 ก.พ. 2567 เวลา10:32:23 เปิดดู: 26 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 28 ก.พ. 2567 เวลา10:00:21 เปิดดู: 33 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ก.พ. 2567 เวลา11:52:48 เปิดดู: 255 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอกคณิตศาสตร์ (สำรอง)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา09:02:54 เปิดดู: 249 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอกคณิตศาสตร์
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา09:01:58 เปิดดู: 209 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ประกาศผลการประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2566
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา15:09:47 เปิดดู: 299 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖6 ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา14:55:52 เปิดดู: 333 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (วิชาเอกประถมศึกษา บัญชี สพป.ขอนแก่น เขต 1)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ก.พ. 2567 เวลา08:01:53 เปิดดู: 388 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (สำรอง วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ บัญชี กศจ.ขอนแก่น)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ก.พ. 2567 เวลา08:00:55 เปิดดู: 306 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ บัญชี กศจ.ขอนแก่น)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ก.พ. 2567 เวลา07:57:36 เปิดดู: 309 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
 
ค้นพบ 10700 รายการ        
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร