ท่านสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วๆไป ถึง สพป.ขอนแก่น เขต1 ได้โดย

  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียน สพป.ขอนแก่น เขต1
  2. ส่งหนังสือ/จดหมาย ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เลขที่ 264 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
  3. โทรศัพท์ 043246663 ถึง 5
  4. โทรสาร 043236530
  5. ผ่านทางเว็บไซต์ของ สพป.ขอนแก่น เขต1 โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง