เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ที่เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด คลิกข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdfที่นี่