แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายโอภาส  โคตา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
08 4272 6358
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีมานพ  อานจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โทร : 089-7119879

Email : nop_arn@hotmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
11299 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
เมื่อ 21 ต.ค. 2564 เวลา:09:45:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
94 0
11298 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
เมื่อ 20 ต.ค. 2564 เวลา:11:21:05 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ และ ตอบกลับเป็นลายลักษ์อักษร (นำส่งหนังสือ)
117 0
11297 แนวทางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เมื่อ 19 ต.ค. 2564 เวลา:14:34:35 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
87 0
11296 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
เมื่อ 11 ต.ค. 2564 เวลา:16:23:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
478 0
11295 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565
เมื่อ 07 ต.ค. 2564 เวลา:10:26:17 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ และ ตอบกลับเป็นลายลักษ์อักษร (นำส่งหนังสือ)
503 0
11294 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1
เมื่อ 05 ต.ค. 2564 เวลา:15:06:16 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
359 0
11293 สำเนาหนังสือราชการ
เมื่อ 05 ต.ค. 2564 เวลา:14:50:00 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
198 0
11292 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 896
เมื่อ 30 ก.ย. 2564 เวลา:18:52:18 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
248 0
11291 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 901
เมื่อ 30 ก.ย. 2564 เวลา:18:51:59 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
185 0
11290 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
เมื่อ 23 ก.ย. 2564 เวลา:16:22:09 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
520 1
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

ประชุมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 16 ครั้ง
เมื่อ 19 ตุลาคม 2564 เวลา14:01:18

บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบที่ 1

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 43 ครั้ง
เมื่อ 19 ตุลาคม 2564 เวลา13:51:38

พิธีรับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 48 ครั้ง
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 เวลา16:26:23

กิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 52 ครั้ง
เมื่อ 13 ตุลาคม 2564 เวลา09:49:37

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สอง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 51 ครั้ง
เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 เวลา14:09:23

อบรมการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่ม

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 119 ครั้ง
เมื่อ 05 ตุลาคม 2564 เวลา14:41:20

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการของเรา

ระบบเงินเดือน
ข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง
E-MONEY kkzone1
DMC 63
Data Management Center
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
AMSS++
Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
B-OBEC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Update ปี 2563
E-MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
SchoolMIS
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
@kkzone1.go.th MAIL
Education mail สำหรับโรงเรียน Clound Service From google ED
GIS MAP
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
DLIT
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนติด G
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
Smart OBEC
ส่งหนังสือราชการถึงสำนักงาน เขตพื้นที่และสำนักต่างๆ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กสศ. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ระบบโปรแกรม SET
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม


ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
30 กันยายน 2564 เวลา18:44:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2564 เวลา18:32:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2564 เวลา18:32:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2564 เวลา11:06:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2564 เวลา11:06:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 325 หน้า 1/65 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
07 ตุลาคม 2564 เวลา09:32:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
...
13 กันยายน 2564 เวลา08:24:29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
...
01 กันยายน 2564 เวลา10:42:03
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
...
13 กรกฎาคม 2564 เวลา15:04:48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
...
02 มิถุนายน 2564 เวลา16:24:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
...
จำนวนรายการทั้งหมด 30 หน้า 1/6 First  Previous    Next  Last

งบทดลอง

เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 เวลา14:36:52 โดย: ภรภัทร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
เมื่อ 07 ตุลาคม 2564 เวลา17:38:07 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 กันยายน 2564 เวลา16:11:53 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 สิงหาคม 2564 เวลา09:38:16 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 09 กรกฎาคม 2564 เวลา13:25:19 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...