แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มือถือ 062-2326553

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายอุทัย  คงอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
โทร : 081-2619519
Email : Parama762@gmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
11433 การแต่งตั้งและแก้ไขคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ 30 มี.ค. 2566 เวลา:12:23:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
28 0
11432 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
เมื่อ 30 มี.ค. 2566 เวลา:12:16:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
26 0
11431 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)
เมื่อ 28 มี.ค. 2566 เวลา:09:37:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
201 0
11430 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่รื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด
เมื่อ 27 มี.ค. 2566 เวลา:15:39:31 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
104 0
11429 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
เมื่อ 20 มี.ค. 2566 เวลา:15:42:02 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
157 0
11428 สำรวจหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
เมื่อ 20 มี.ค. 2566 เวลา:10:49:36 กลุ่มอำนวยการ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
104 0
11427 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
เมื่อ 17 มี.ค. 2566 เวลา:16:16:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
241 0
11426 การประเมินผลการปฏิบัตงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ 17 มี.ค. 2566 เวลา:16:14:52 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
241 0
11425 รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านป่าหวาย
เมื่อ 16 มี.ค. 2566 เวลา:11:41:52 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
111 0
11424 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2
เมื่อ 15 มี.ค. 2566 เวลา:14:02:53 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
146 0
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 63 ครั้ง
เมื่อ 15 มีนาคม 2566 เวลา16:36:06

สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 109 ครั้ง
เมื่อ 13 มีนาคม 2566 เวลา15:30:50

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สอง เดือนมีนาคม พ.ศ. 256๖

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 61 ครั้ง
เมื่อ 13 มีนาคม 2566 เวลา15:22:22

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2563 – 2564

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 166 ครั้ง
เมื่อ 11 มีนาคม 2566 เวลา09:05:14

พิธีเปิดโครงการแนะแนวโลกอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 57 ครั้ง
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา16:40:47

ประชุมวิเคราะห์ร่างหลักสูตรโครงการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ การตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

โดย :งานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 38 ครั้ง
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา16:37:45

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการของเรา

ระบบเงินเดือน
ข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง
E-MONEY kkzone1
DMC 63
Data Management Center
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
AMSS++
Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
B-OBEC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Update ปี 2563
E-MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
SchoolMIS
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
@kkzone1.go.th MAIL
Education mail สำหรับโรงเรียน Clound Service From google ED
GIS MAP
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
DLIT
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนติด G
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
Smart OBEC
ส่งหนังสือราชการถึงสำนักงาน เขตพื้นที่และสำนักต่างๆ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กสศ. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ระบบโปรแกรม SET
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม


ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
10 มีนาคม 2566 เวลา09:57:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
02 มีนาคม 2566 เวลา13:32:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
02 มีนาคม 2566 เวลา13:32:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา17:05:38
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
ตามประกาศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา17:07:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (shelter)
ตามประกาศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักผู้รับการฝึกอบรม (shelter)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
จำนวนรายการทั้งหมด 372 หน้า 1/75 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา14:55:31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
...
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา14:53:27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
...
03 มกราคม 2566 เวลา10:48:53
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
...
23 พฤศจิกายน 2565 เวลา13:48:19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:34:11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
...
จำนวนรายการทั้งหมด 44 หน้า 1/9 First  Previous    Next  Last

งบทดลอง

เมื่อ 13 มีนาคม 2566 เวลา13:47:46 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เมื่อ 13 มีนาคม 2566 เวลา13:47:18 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:12:55 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:12:23 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:11:41 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...