ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุมัทนา แก้วจินดา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
08 1546 1472

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู

โทร: 098-1649571

Email : kroopanuwat@gmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
10926 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกประกวดผลงานภาพถ่าย เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา:17:26:53 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
82 0
10925 เลื่อนการประชุมเตรียมจัดงานพิธีเปิดป้ายบ้านพักวิทยากรลูกเสือ
เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา:16:25:31 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
96 0
10923 เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา:11:50:15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
214 7
10922 เลื่อนกำหนดการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2564 (รร.แก่นเท่าพัฒนศึกษา, รร.หนองแวงคุรุราษฏร์รังสรรค์)
เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา:10:36:22 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
115 1
10921 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา:09:46:35 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
268 4
10920 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา:09:37:24 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
464 7
10919 ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
เมื่อ 04 มี.ค. 2564 เวลา:14:48:12 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
329 1
10918 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 04 มี.ค. 2564 เวลา:09:52:52 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
346 11
10917 มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
เมื่อ 04 มี.ค. 2564 เวลา:09:51:15 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
279 9
10916 เลื่อนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เมื่อ 04 มี.ค. 2564 เวลา:09:27:57 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
364 13
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

มหกรรมทางวิชาการนักเรียน ปี 2563

รายชื่อกรรมการ-หัวข้อ และการส่งผลงาน  เกณฑ์การแข่งขัน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ผ่านมา  ส่งคลิปวิดีโอ ดนตรี  
ผลการตัดสิน

ประเมินนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา. 2563

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 40 ครั้ง
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา14:51:40

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานศึกษา รุ่นที่ 2/2564

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 25 ครั้ง
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา14:47:00

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2564

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 10 ครั้ง
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา14:43:53

เข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ที่หนึ่ง เดือนมีนาคม 2564

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 13 ครั้ง
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา14:40:11

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 33 ครั้ง
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา14:37:45

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 107 ครั้ง
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา15:47:02

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการของเรา

ระบบเงินเดือน
ข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง
E-MONEY kkzone1
DMC 63
Data Management Center
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
AMSS++
Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
B-OBEC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Update ปี 2563
E-MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
SchoolMIS
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
@kkzone1.go.th MAIL
Education mail สำหรับโรงเรียน Clound Service From google ED
GIS MAP
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
DLIT
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนติด G
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
Smart OBEC
ส่งหนังสือราชการถึงสำนักงาน เขตพื้นที่และสำนักต่างๆ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กสศ. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ระบบโปรแกรม SET
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
01 มีนาคม 2564 เวลา13:30:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
01 มีนาคม 2564 เวลา13:30:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา08:53:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา08:41:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา08:40:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 270 หน้า 1/54 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา10:59:55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
...
12 มกราคม 2564 เวลา10:35:58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
...
15 ธันวาคม 2563 เวลา16:30:19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
...
06 ตุลาคม 2563 เวลา09:42:40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
...
11 กันยายน 2563 เวลา14:17:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
...
จำนวนรายการทั้งหมด 21 หน้า 1/5 First  Previous    Next  Last

งบทดลอง

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 08 มกราคม 2564 เวลา11:19:54 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 07 ธันวาคม 2563 เวลา08:58:59 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา08:57:50 โดย:ภรภัทร
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 เวลา16:18:24 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 เวลา14:39:23 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 10 กันยายน 2563 เวลา09:36:44 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 เวลา11:26:25 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 09 กรกฎาคม 2563 เวลา10:00:16 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 09 มิถุนายน 2563 เวลา15:13:28 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา16:01:25 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 10 เมษายน 2563 เวลา10:27:10 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมื่อ 13 มีนาคม 2563 เวลา03:21:14 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา04:06:04 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
เมื่อ 14 มกราคม 2563 เวลา03:02:45 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เมื่อ 14 มกราคม 2563 เวลา02:59:48 โดย:ภรภัทร

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เรื่อง: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา15:49:49 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา15:48:42 โดย:การเงิน
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2563
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา16:18:06 โดย:การเงิน
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา00:44:30 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา04:24:47 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา08:25:08 โดย:การเงิน
เรื่อง: เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา05:51:26 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:14:04 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:12:15 โดย:การเงิน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
ข่าว ความเคลื่อนไหวจากโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายในสังกัด
กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

การเข้าค่ายพักแรม
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา21:36:26
โดย:รร.บ้านโคกนางามปลาเซียม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว
เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา15:27:54
โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา16:07:40
โดย:โรงเรียนบ้านโนนม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 : ด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) โดยใช้สาระเศรษฐศาสตร์เป็นต้นแบบ
เมื่อ 07 มีนาคม 2564 เวลา02:45:58
โดย:โรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านทองหลาง
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา14:43:44
โดย:โรงเรียนบ้านทองหลาง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา13:38:30
โดย:นายชาญชัย พรมมาหลง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน

ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัตอราชการ
เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา15:17:11
โดย:
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ

กิจกรรมวันมาฆบูชา
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา17:32:39
โดย:โรงเรียนบ้านป่าหวาย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้

การจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:53:04
โดย:โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรค์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา13:48:24
โดย:นางสาวจิรภิญญา ชัยสาสตร์/โรงเรียนบ้านป่าส่าน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม


บทเรียน Online การเปลี่ยนครูเป็น Coachแบบทดสอบ การเปลี่ยนครูเป็น Coach[มีเกียรติบัตร]

Download Template!

ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

แผนดำเนินงานประจำปี 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 


ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

   

แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1