กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การระดมทรัพยากรในช่วงรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา16:38:53
เปิดดู: 40 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา16:07:22
เปิดดู: 54 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา16:06:20
เปิดดู: 52 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาครู
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา16:05:33
เปิดดู: 62 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา15:31:00
เปิดดู: 82 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า ปีงบประมาณ 2561
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา15:29:57
เปิดดู: 63 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 8)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา15:15:51
เปิดดู: 73 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา15:06:53
เปิดดู: 111 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา14:46:13
เปิดดู: 117 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 ธ.ค. 2561 เวลา11:18:07
เปิดดู: 1402 ครั้ง
 
ค้นพบ 7062 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร