กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน รุ่นที่ 2
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ต.ค. 2561 เวลา16:35:40
เปิดดู: 107 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:คำสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2561
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ต.ค. 2561 เวลา14:10:37
เปิดดู: 711 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง งานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ปี 2561
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 17 ต.ค. 2561 เวลา12:45:26
เปิดดู: 53 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ต.ค. 2561 เวลา11:50:01
เปิดดู: 56 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งรายละเอียดวันแข่งขัน "สพฐ..-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 14"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ต.ค. 2561 เวลา11:45:26
เปิดดู: 42 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ต.ค. 2561 เวลา10:01:28
เปิดดู: 61 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ให้ข้าราชการครูได้รับเงิน พ.ค.ก.
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ต.ค. 2561 เวลา14:39:44
เปิดดู: 380 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงของอันดับ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ต.ค. 2561 เวลา14:38:49
เปิดดู: 457 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ต.ค. 2561 เวลา14:37:38
เปิดดู: 407 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:คณะกรรมการประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 16 ต.ค. 2561 เวลา14:21:34
เปิดดู: 238 ครั้ง
 
ค้นพบ 6865 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร