กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา16:35:15
เปิดดู: 83 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา13:07:22
เปิดดู: 128 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา12:51:38
เปิดดู: 140 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ช่อสะอาด"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา10:29:59
เปิดดู: 149 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา10:22:36
เปิดดู: 84 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา10:15:00
เปิดดู: 146 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การป้องกันตัว ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา09:07:52
เปิดดู: 86 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกดว "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา17:52:16
เปิดดู: 139 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยนักเรียนพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา17:38:07
เปิดดู: 304 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "บริสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะนอกห้องเรียน"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา14:34:29
เปิดดู: 131 ครั้ง
 
ค้นพบ 6411 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร