กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 4
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา19:10:40
เปิดดู: 129 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การรับข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา19:04:50
เปิดดู: 213 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง , โรงเรียนบ้านโนนเขวา , โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา17:46:03
เปิดดู: 80 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา16:35:51
เปิดดู: 174 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา14:24:40
เปิดดู: 363 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เชิญประชุมฯ แจ้งบ้านสะอาด,โคกงามฯ,ชุมชนบ้านฝาง,อนุบาลฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ก.พ. 2561 เวลา11:42:51
เปิดดู: 157 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกอก , โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 ก.พ. 2561 เวลา17:20:47
เปิดดู: 140 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 ก.พ. 2561 เวลา14:38:36
เปิดดู: 165 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 ก.พ. 2561 เวลา11:01:32
เปิดดู: 284 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 ก.พ. 2561 เวลา18:43:16
เปิดดู: 622 ครั้ง
 
ค้นพบ 6007 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร