กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "ว่ายน้ำเพือชีวิต" สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (LIFE SAVING) ประจำปี 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 เม.ย. 2562 เวลา14:41:27
เปิดดู: 140 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูู้สะเต็มศึกษา(Stem Education)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 เม.ย. 2562 เวลา12:13:58
เปิดดู: 148 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (LIFE SAVING) ประจำปี 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 เม.ย. 2562 เวลา18:27:47
เปิดดู: 166 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (LIFE SAVING) ประจำปี 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 เม.ย. 2562 เวลา15:35:19
เปิดดู: 162 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (LIFE SAVING) ประจำปี 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 เม.ย. 2562 เวลา15:21:06
เปิดดู: 162 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 19 เม.ย. 2562 เวลา12:55:36
เปิดดู: 228 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล(Zone C)ในสถานศึกษา
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 19 เม.ย. 2562 เวลา12:17:47
เปิดดู: 199 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 เม.ย. 2562 เวลา10:46:56
เปิดดู: 301 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 เม.ย. 2562 เวลา16:57:38
เปิดดู: 225 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 เม.ย. 2562 เวลา14:57:50
เปิดดู: 120 ครั้ง
 
ค้นพบ 7565 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร