กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญประชุม
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา17:04:44
เปิดดู: 137 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา16:50:00
เปิดดู: 76 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินการแก้ไข การปักหมุดหน่วยงานภาครัฐ
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา16:48:55
เปิดดู: 64 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา16:34:50
เปิดดู: 30 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา16:33:35
เปิดดู: 31 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นท่ี่การศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา16:28:24
เปิดดู: 85 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา15:46:39
เปิดดู: 71 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เข้าพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา15:05:12
เปิดดู: 134 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา13:57:29
เปิดดู: 105 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมาย"
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 18 ก.พ. 2562 เวลา10:18:38
เปิดดู: 189 ครั้ง
 
ค้นพบ 7346 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร