กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญร่วมประชุมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 เม.ย. 2561 เวลา14:13:19
เปิดดู: 113 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การทำสัญญาจ้างค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง(ต่อเนื่อง)
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 20 เม.ย. 2561 เวลา13:09:44
เปิดดู: 141 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การทำสัญญาจ้างค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 20 เม.ย. 2561 เวลา12:59:08
เปิดดู: 166 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การถอนเงินประกันสัญญา
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 20 เม.ย. 2561 เวลา12:50:21
เปิดดู: 123 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 เม.ย. 2561 เวลา10:22:39
เปิดดู: 67 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 20 เม.ย. 2561 เวลา09:17:53
เปิดดู: 137 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 เม.ย. 2561 เวลา08:51:53
เปิดดู: 162 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญประกวดละครสั้น ภายใต้หัวข้อ "ส่งเสริมปัญญาค่านิยม 10 ประการ จังหวัดขอนแก่น"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 เม.ย. 2561 เวลา16:15:32
เปิดดู: 58 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 เม.ย. 2561 เวลา15:18:04
เปิดดู: 291 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมภูมิปัญญาค่านิยม 10 ประการ จังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 เม.ย. 2561 เวลา14:50:33
เปิดดู: 55 ครั้ง
 
ค้นพบ 6188 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร