ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวิไลวรรณ  รักสนิท
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
08 5004 5884
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายอุทัย  คงอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
โทร : 081-2619519
Email : Parama762@gmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
11219 สำรวจอัตรากำลังของอัตราจ้างของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 11 มิ.ย. 2564 เวลา:16:19:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
128 0
11218 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ห้วข้อการบริหารจัดการ YouTube สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อ 11 มิ.ย. 2564 เวลา:14:35:06 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
69 0
11217 ประชาสัมพันธ์การเข้าห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS และขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ หัวข้อการบริหารจัดการ YouTube สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อ 11 มิ.ย. 2564 เวลา:14:33:17 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
52 0
11216 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
เมื่อ 08 มิ.ย. 2564 เวลา:14:15:34 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
337 1
11215 แจ้งที่อยู่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่
เมื่อ 07 มิ.ย. 2564 เวลา:15:26:02 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
167 2
11214 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เมื่อ 02 มิ.ย. 2564 เวลา:15:39:17 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
575 0
11213 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่องานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัล
เมื่อ 02 มิ.ย. 2564 เวลา:11:58:06 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
192 0
11212 การพิจารณคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
เมื่อ 02 มิ.ย. 2564 เวลา:11:57:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
140 0
11210 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 447
เมื่อ 31 พ.ค. 2564 เวลา:14:08:42 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
440 0
11209 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
เมื่อ 28 พ.ค. 2564 เวลา:17:27:30 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
349 2
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 22 ครั้ง
เมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา17:19:24

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่หนึ่ง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 25 ครั้ง
เมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา17:08:25

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่ห้า เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 79 ครั้ง
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา16:24:03

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 87 ครั้ง
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา14:38:14

สพป.ขอนแก่น เขต ๑ “เราพร้อม หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 91 ครั้ง
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา13:57:08

Coaching Team โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 114 ครั้ง
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา15:17:48

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการของเรา

ระบบเงินเดือน
ข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง
E-MONEY kkzone1
DMC 63
Data Management Center
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
AMSS++
Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
B-OBEC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Update ปี 2563
E-MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
SchoolMIS
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
@kkzone1.go.th MAIL
Education mail สำหรับโรงเรียน Clound Service From google ED
GIS MAP
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
DLIT
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนติด G
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
Smart OBEC
ส่งหนังสือราชการถึงสำนักงาน เขตพื้นที่และสำนักต่างๆ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กสศ. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ระบบโปรแกรม SET
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม


ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
01 มิถุนายน 2564 เวลา12:44:33
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC4)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC4)...
01 มิถุนายน 2564 เวลา12:43:55
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC3)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC3)...
01 มิถุนายน 2564 เวลา11:56:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้บ้านพักสำนักงานเขต...
05 พฤษภาคม 2564 เวลา09:59:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 เมษายน 2564 เวลา10:34:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 278 หน้า 1/56 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
02 มิถุนายน 2564 เวลา16:24:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
...
12 พฤษภาคม 2564 เวลา10:13:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
...
01 มิถุนายน 2564 เวลา14:12:32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
...
01 มิถุนายน 2564 เวลา14:10:48
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี...
08 เมษายน 2564 เวลา10:24:42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2564
...
จำนวนรายการทั้งหมด 26 หน้า 1/6 First  Previous    Next  Last

งบทดลอง

เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา09:19:56 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 เมษายน 2564 เวลา10:00:11 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:43 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:06 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 มกราคม 2564 เวลา11:19:54 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
ข่าว ความเคลื่อนไหวจากโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายในสังกัด
กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ


เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา15:45:54
โดย:รร.บ้านบึงแก
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกล่าม ฉบับที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา09:14:07
โดย:โรงเรียนบ้านโคกล่าม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา21:43:31
โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี

ผ่านมาตรฐานการประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา12:32:57
โดย:โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ20 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่5 (แก่งน้ำต้อน)
เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา20:12:15
โดย:รร.บ้านโนนเขวา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 2564
เมื่อ 08 มีนาคม 2564 เวลา14:16:20
โดย:นายชนายุส โกมลไสย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสนามบิน
เมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา13:12:59
โดย:ครูเปิ้ลหล่อมาก
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ

การแต่งตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา15:21:47
โดย:โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้

โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อ 12 มิถุนายน 2564 เวลา22:10:36
โดย:โรงเรียนบ้านหนองคลอง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ15 ชม.s ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

การจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา14:47:48
โดย:นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์/โรงเรียนบ้านแก่นประดู่
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม


บทเรียน Online การเปลี่ยนครูเป็น Coachแบบทดสอบ การเปลี่ยนครูเป็น Coach[มีเกียรติบัตร]

กลุ่มงานภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยงานตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มอำนวยการ


การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบAMSS

เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา10:16:06
โดย:ชโลทร กองพันธ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มนโยบายและแผน


การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เวลา10:45:02
โดย:การเกด
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


อบรม AMSS++ ให้กับบุคลากรในสำนักงาน

เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา13:52:39
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์


จดหมายข่าวการขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างในสังกัด

เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา15:08:25
โดย:การเงิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มบริหารงานบุคคล


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา00:00:09
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ27 วันs ผ่านมา]

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เมื่อ 09 กันยายน 2561 เวลา14:33:44
โดย:K
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

http://sv.kkzone1.go.th/webnew/index.php

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2564

เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เวลา16:38:50
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]

หน่วยงานตรวจสอบภายใน


การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 เวลา03:58:58
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 ปีs ผ่านมา]

กลุ่มกฎหมายและคดี


โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e-payroll)

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:34:21
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]

ITA-2021

หน่วยงานภายนอก(การศึกษา)
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1