หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ที่ ศธ 04025 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 20 ต.ค. 2560 เวลา16:07:14
เปิดดู: 173 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 ต.ค. 2560 เวลา09:30:13
เปิดดู: 281 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:มาตรการป้องกันอัคคีภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ต.ค. 2560 เวลา17:53:51
เปิดดู: 106 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 ต.ค. 2560 เวลา09:14:53
เปิดดู: 358 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา11:23:15
เปิดดู: 345 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา10:32:36
เปิดดู: 255 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูัสู่สากล โครงการย่อยพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา09:21:11
เปิดดู: 156 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา08:29:56
เปิดดู: 154 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:จัดสรรเอกสารชุด "เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา15:37:27
เปิดดู: 260 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา14:31:27
เปิดดู: 278 ครั้ง
 
ค้นพบ 5554 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร