หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย PLC ระดับสถานศึกษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 เวลา16:07:30
เปิดดู: 190 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย PLC ระดับสถานศึกษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 เวลา16:06:03
เปิดดู: 153 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูถึงแก่อสัญกรรม
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 เวลา16:02:53
เปิดดู: 50 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รายงานการประชุมใหญ่ฯ 2560
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 เวลา15:25:49
เปิดดู: 109 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เกณฑ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา18:12:17
เปิดดู: 172 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา17:44:41
เปิดดู: 204 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอรับการสนับสนุนเยาวชนในสถานศึกษาร่วมกิจกรรม "รวมพลังประชารัฐขอนแก่นทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา17:32:05
เปิดดู: 142 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:Mizuho Asian Fund 2017
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา17:05:38
เปิดดู: 154 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา14:19:02
เปิดดู: 227 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา09:55:55
เปิดดู: 296 ครั้ง
 
ค้นพบ 5099 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร