.
หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
เรื่อง:ปฏิทินจองจ่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น (ค่ายลูกเสือแก่นนคร)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ม.ค. 2564 เวลา14:40:57 เปิดดู: 41 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ Cartoon Animation ในรูปแบบวีดิทัศน์ โครงการกรุงศรีอยุธยารอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย" และแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนโครงการ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ม.ค. 2564 เวลา11:54:48 เปิดดู: 77 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 6 โรงเรียน
เรื่อง:ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ (โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ม.ค. 2564 เวลา11:19:22 เปิดดู: 33 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ (โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ม.ค. 2564 เวลา11:19:03 เปิดดู: 31 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในสถานศึกษา และการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูให้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 18 ม.ค. 2564 เวลา16:06:25 เปิดดู: 224 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 13 โรงเรียน
เรื่อง:การจัดสรรหน้ากากอนามัย
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ม.ค. 2564 เวลา11:07:16 เปิดดู: 333 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 13 โรงเรียน
เรื่อง:จัดสรรหนังสือ "นิทานคุณธรรม" ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ม.ค. 2564 เวลา11:05:06 เปิดดู: 219 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 13 โรงเรียน
เรื่อง:ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ม.ค. 2564 เวลา14:34:02 เปิดดู: 197 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 14 โรงเรียน
เรื่อง:ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ม.ค. 2564 เวลา14:26:17 เปิดดู: 120 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 7 โรงเรียน
เรื่อง:รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง สำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 ม.ค. 2564 เวลา17:12:57 เปิดดู: 281 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 2 โรงเรียน
 
ค้นพบ 9900 รายการ        
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร