.
หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
เรื่อง:การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2563 เวลา13:47:38 เปิดดู: 394 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล "Run for Scout camp"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ต.ค. 2563 เวลา13:05:24 เปิดดู: 234 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 4 โรงเรียน
เรื่อง:การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 22 ต.ค. 2563 เวลา10:36:41 เปิดดู: 132 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 3 โรงเรียน
เรื่อง:โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (รร.บ้านแดงใหญ่ฯ)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 21 ต.ค. 2563 เวลา09:50:44 เปิดดู: 143 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน(รร.หนองชาดพิทยาคม)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 21 ต.ค. 2563 เวลา09:49:26 เปิดดู: 114 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:อนุมัติการเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 ต.ค. 2563 เวลา01:45:23 เปิดดู: 445 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 3 โรงเรียน
เรื่อง:ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๒ หลักสูตรประจำปี ๒๕๖๓
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ต.ค. 2563 เวลา18:56:33 เปิดดู: 477 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 ต.ค. 2563 เวลา15:24:53 เปิดดู: 386 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 4 โรงเรียน
เรื่อง:โครงการประชุมสรุป จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 (คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 19 ต.ค. 2563 เวลา14:48:58 เปิดดู: 290 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:โครงการประชุมสรุป จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 (ประธานกลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 19 ต.ค. 2563 เวลา14:48:02 เปิดดู: 261 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
 
ค้นพบ 9567 รายการ        
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร