หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 28 พ.ค. 2561 เวลา09:30:56
เปิดดู: 92 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 พ.ค. 2561 เวลา08:48:10
เปิดดู: 129 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี บริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา16:50:42
เปิดดู: 137 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี บริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา16:46:30
เปิดดู: 95 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี บริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา16:41:35
เปิดดู: 95 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา16:31:23
เปิดดู: 100 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา16:15:15
เปิดดู: 135 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รายชื่อผู้เลือกพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 (ชุดที่ 1)
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา15:30:28
เปิดดู: 409 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมาชินีนาถ ครั้งที่ 15 พุทธศักราช 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา10:01:09
เปิดดู: 58 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแกัไขปัญหายาเสพติด
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา09:52:49
เปิดดู: 119 ครั้ง
 
ค้นพบ 6314 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร