.
หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
เรื่อง:การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 ก.ค. 2563 เวลา11:38:48 เปิดดู: 268 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 5 โรงเรียน
เรื่อง:การรายงานผลการช่วยเหลือการดำเนินการโครงการสู้วิกฤติให้น้องอิ่ม “คนละมือเพื่อมื้อน้อง”
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 ก.ค. 2563 เวลา10:43:16 เปิดดู: 202 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 9 โรงเรียน
เรื่อง:เผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 ก.ค. 2563 เวลา10:39:30 เปิดดู: 163 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 9 โรงเรียน
เรื่อง:เชิญประชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 02 ก.ค. 2563 เวลา10:03:58 เปิดดู: 198 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 5 เดือน
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 01 ก.ค. 2563 เวลา16:17:23 เปิดดู: 272 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 14 โรงเรียน
เรื่อง:ขอเชิญประชุม (โรงเรียนที่ร่วมโครงการขอสนับสนุนหลอดไฟ LED)
โดย :กลุ่มกฎหมายและคดี เมื่อ 01 ก.ค. 2563 เวลา15:06:53 เปิดดู: 269 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 6 โรงเรียน
เรื่อง:ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 01 ก.ค. 2563 เวลา13:11:51 เปิดดู: 221 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 8 โรงเรียน
เรื่อง:การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 01 ก.ค. 2563 เวลา13:08:28 เปิดดู: 166 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 9 โรงเรียน
เรื่อง:การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤาภาคม ๒๕๖๓
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 01 ก.ค. 2563 เวลา09:45:28 เปิดดู: 347 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 13 โรงเรียน
เรื่อง:ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 30 มิ.ย. 2563 เวลา16:37:33 เปิดดู: 304 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 13 โรงเรียน
 
ค้นพบ 9173 รายการ        
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร