หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 พ.ย. 2561 เวลา16:50:44
เปิดดู: 12 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ และนำทีมตัวแทนนักกีฬาระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 พ.ย. 2561 เวลา15:51:28
เปิดดู: 261 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การมอบอุปกรณ์การเรียน การสอน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 พ.ย. 2561 เวลา15:14:11
เปิดดู: 150 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 พ.ย. 2561 เวลา13:54:24
เปิดดู: 138 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัิตการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 พ.ย. 2561 เวลา13:53:20
เปิดดู: 116 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2562
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 พ.ย. 2561 เวลา13:52:09
เปิดดู: 101 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(spec)รายการครุภัณฑ์ปี 2562
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 16 พ.ย. 2561 เวลา10:50:26
เปิดดู: 187 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 68
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 16 พ.ย. 2561 เวลา10:45:15
เปิดดู: 235 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 15 พ.ย. 2561 เวลา16:33:37
เปิดดู: 203 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 พ.ย. 2561 เวลา16:00:24
เปิดดู: 191 ครั้ง
 
ค้นพบ 6980 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร