.
หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
เรื่อง:การประชุมทางไกลด้วยด้วยระบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
โดย :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เมื่อ 18 พ.ค. 2564 เวลา15:50:34 เปิดดู: 116 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เมื่อ 17 พ.ค. 2564 เวลา15:26:09 เปิดดู: 215 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:การอบรมออนไลน์ OBEC ๒๐๒๑ Webinar " การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เมื่อ 17 พ.ค. 2564 เวลา15:20:15 เปิดดู: 167 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 2 โรงเรียน
เรื่อง:ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 พ.ค. 2564 เวลา13:43:19 เปิดดู: 79 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 1 โรงเรียน
เรื่อง:การประเมินข้าราชการครูฯให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 พ.ค. 2564 เวลา08:37:34 เปิดดู: 397 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา16:32:14 เปิดดู: 409 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 6 โรงเรียน
เรื่อง:การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดฯลฯ ปีงบประมาณ 2564 ทางระบบออนไลน์
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา16:06:17 เปิดดู: 350 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 7 โรงเรียน
เรื่อง:ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฎิบัติงานราชการขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา14:13:47 เปิดดู: 366 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การคัดเลือกสถานศึกษานำร่องเพื่อร่วมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา10:26:09 เปิดดู: 234 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 2 โรงเรียน
เรื่อง:สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา09:16:02 เปิดดู: 471 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 10 โรงเรียน
 
ค้นพบ 10336 รายการ        
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร