หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนรวม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 15 ธ.ค. 2560 เวลา09:22:46
เปิดดู: 418 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการมหกรรมการศึกษา "เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต" ปีการศึกษา 2560 ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ธ.ค. 2560 เวลา16:33:20
เปิดดู: 171 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการมหกรรมการศึกษา "เปิดโลกกว้า
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ธ.ค. 2560 เวลา16:26:09
เปิดดู: 111 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตไปทัศนศึกษา (บ้านโจดใหญ่)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ธ.ค. 2560 เวลา15:02:18
เปิดดู: 73 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตไปทัศนศึกษา (บ้านดงกลาง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ธ.ค. 2560 เวลา15:01:50
เปิดดู: 55 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตไปทัศนศึกษา (บ้านดงเก่า)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ธ.ค. 2560 เวลา15:01:14
เปิดดู: 60 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศผลการคัดเลือกโคงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่7)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ธ.ค. 2560 เวลา14:28:40
เปิดดู: 197 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ธ.ค. 2560 เวลา14:25:28
เปิดดู: 315 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ธ.ค. 2560 เวลา14:23:08
เปิดดู: 267 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ธ.ค. 2560 เวลา14:21:25
เปิดดู: 260 ครั้ง
 
ค้นพบ 5764 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร