หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การจัดกิจกรรมประกวดภาพวาด สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ก.ค. 2561 เวลา09:58:46
เปิดดู: 65 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแข่งขัน OBEC Sport Inspired by Thai PBS ปี 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ก.ค. 2561 เวลา09:34:54
เปิดดู: 72 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญประชุม
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา16:48:36
เปิดดู: 263 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญประชุม โครงการนิเทศติดตามครูสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (BootCamp) ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา09:53:48
เปิดดู: 209 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การสำรวจสภาพอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา09:35:33
เปิดดู: 321 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:กำชับการปฏิบัติหน้าที่เวรักษาสถานที่ราชการ
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา09:23:26
เปิดดู: 248 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ (โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา15:01:36
เปิดดู: 71 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา14:31:34
เปิดดู: 307 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา14:30:16
เปิดดู: 189 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา14:28:26
เปิดดู: 306 ครั้ง
 
ค้นพบ 6537 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร