หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 4 และการรายงานผลผ่านระบบติตตั้งทางอเล็กทรอนิกส์ ( e-MES )
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 ม.ค. 2560 เวลา10:52:10
เปิดดู: 373 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.2560
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 ม.ค. 2560 เวลา10:46:31
เปิดดู: 154 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียนฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ม.ค. 2560 เวลา19:13:52
เปิดดู: 1726 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอให้ตรวจสอบการได้รับนมโรงเรียนในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ม.ค. 2560 เวลา17:07:00
เปิดดู: 229 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 ม.ค. 2560 เวลา15:24:54
เปิดดู: 348 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักการภารโรง
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 ม.ค. 2560 เวลา15:23:54
เปิดดู: 268 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ม.ค. 2560 เวลา15:19:37
เปิดดู: 172 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน"ธันวาคม2559 - มกราคม 2560 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ม.ค. 2560 เวลา11:07:31
เปิดดู: 281 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 20 ม.ค. 2560 เวลา10:34:45
เปิดดู: 154 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย :หน่วยงานตรวจสอบภายใน เมื่อ 20 ม.ค. 2560 เวลา10:00:34
เปิดดู: 256 ครั้ง
 
ค้นพบ 4481 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร