หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:เกียรติบัตรการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ obec awards
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 23 มี.ค. 2561 เวลา16:24:31
เปิดดู: 59 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 มี.ค. 2561 เวลา16:15:01
เปิดดู: 17 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านวังโพน,โรงเรียนบ้านนาเพียง,โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย,โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย,โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา,โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์,โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด,โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร),โรงเรียนบ้านโจดใหญ่,โรงเรียนบ้านดงเก่า,โรงเรียนบ้านดงกลาง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 มี.ค. 2561 เวลา10:07:02
เปิดดู: 55 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกเครือข่ายOBECLINE 2018
โดย :กลุ่มไอซีที เมื่อ 22 มี.ค. 2561 เวลา17:57:33
เปิดดู: 141 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มี.ค. 2561 เวลา16:08:07
เปิดดู: 515 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มี.ค. 2561 เวลา11:33:12
เปิดดู: 269 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 22 มี.ค. 2561 เวลา10:10:40
เปิดดู: 538 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 มี.ค. 2561 เวลา19:51:40
เปิดดู: 647 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 21 มี.ค. 2561 เวลา18:01:19
เปิดดู: 296 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง,โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 มี.ค. 2561 เวลา09:35:54
เปิดดู: 108 ครั้ง
 
ค้นพบ 6113 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร