หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ขอข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2555
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 24 พ.ค. 2562 เวลา18:03:20
เปิดดู: 178 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี2562ครั้งที่ 535
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 24 พ.ค. 2562 เวลา17:33:21
เปิดดู: 176 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี2562ครั้งที่ 267
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 24 พ.ค. 2562 เวลา17:32:41
เปิดดู: 134 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 24 พ.ค. 2562 เวลา16:45:11
เปิดดู: 90 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการ(สำเนาทะเบียนบ้านและสำนาบัตรประจำตัวประชาชน)
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 24 พ.ค. 2562 เวลา15:06:04
เปิดดู: 140 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับโครงการพัฒนาครูตามนโยบายพัฒนาครู
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ค. 2562 เวลา14:41:00
เปิดดู: 200 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ค. 2562 เวลา14:40:05
เปิดดู: 110 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ค. 2562 เวลา14:39:29
เปิดดู: 107 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ค. 2562 เวลา14:38:44
เปิดดู: 168 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.ขอนแก่น เขต1
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 24 พ.ค. 2562 เวลา11:18:30
เปิดดู: 237 ครั้ง
 
ค้นพบ 7668 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร