หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 25 เม.ย. 2560 เวลา16:02:14
เปิดดู: 76 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2558
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 เม.ย. 2560 เวลา14:09:28
เปิดดู: 85 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แจ้งรายชื่อครู เข้าร่วมอบรมทักษะภาษาอังกฤษวันที่ 28-29 เม.ย.60
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 25 เม.ย. 2560 เวลา10:31:52
เปิดดู: 204 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 25 เม.ย. 2560 เวลา09:57:42
เปิดดู: 165 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 25 เม.ย. 2560 เวลา09:53:18
เปิดดู: 151 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 25 เม.ย. 2560 เวลา09:49:29
เปิดดู: 107 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญประชุม
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 25 เม.ย. 2560 เวลา09:44:12
เปิดดู: 197 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ"สะเต็มศึกษา:Smart Trainer Team"
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 25 เม.ย. 2560 เวลา09:18:42
เปิดดู: 171 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้อนุบาลแบบบ้าน"
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 25 เม.ย. 2560 เวลา09:14:39
เปิดดู: 86 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เรียนเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้อนุบาลแบบบ้าน"
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 25 เม.ย. 2560 เวลา09:12:46
เปิดดู: 69 ครั้ง
 
ค้นพบ 4858 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร