หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ประการผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 มี.ค. 2560 เวลา18:16:39
เปิดดู: 578 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 งบดำเนินงาน
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 23 มี.ค. 2560 เวลา15:46:30
เปิดดู: 84 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 มี.ค. 2560 เวลา15:05:09
เปิดดู: 206 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 มี.ค. 2560 เวลา13:27:28
เปิดดู: 90 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 มี.ค. 2560 เวลา11:06:49
เปิดดู: 57 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เลื่อนการอบรม
โดย :ส่งเสริมสถานศึกษาศึกษาเอกชน เมื่อ 23 มี.ค. 2560 เวลา08:20:55
เปิดดู: 205 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สำรวจความต้องการงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา17:01:58
เปิดดู: 203 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:คำสั่งให้ข้าราชการฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา16:10:55
เปิดดู: 314 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา15:14:02
เปิดดู: 149 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ตู้เพื่อศึกษาดูงาน(ขอนแก่น-อุบลราชธานั)
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา15:04:14
เปิดดู: 166 ครั้ง
 
ค้นพบ 4750 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร