หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การใหัครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 มี.ค. 2562 เวลา06:56:40
เปิดดู: 125 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มี.ค. 2562 เวลา17:15:28
เปิดดู: 295 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 22 มี.ค. 2562 เวลา16:43:40
เปิดดู: 132 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มี.ค. 2562 เวลา16:20:09
เปิดดู: 98 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน"
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มี.ค. 2562 เวลา15:22:36
เปิดดู: 140 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "การสอนเด็กออทิสสติก"
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มี.ค. 2562 เวลา15:22:02
เปิดดู: 102 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญประชุม
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 22 มี.ค. 2562 เวลา13:01:13
เปิดดู: 179 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 มี.ค. 2562 เวลา16:30:53
เปิดดู: 181 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 มี.ค. 2562 เวลา16:23:49
เปิดดู: 128 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 มี.ค. 2562 เวลา16:19:32
เปิดดู: 307 ครั้ง
 
ค้นพบ 7508 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร