GIS เส้นทางไปโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

นายเสด็จ ทะยะราช
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุมัทนา แก้วจินดา
โทร. 08 1546 1472
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายแสงสินธุ์ สำเริง
ผอ.ร.ร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
6611 เกียรติบัตรการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ obec awards
เมื่อ 23 มี.ค. 2561 เวลา:16:24:31
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 59
6610 ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม)
เมื่อ 23 มี.ค. 2561 เวลา:16:15:01
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17
6609 ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านวังโพน,โรงเรียนบ้านนาเพียง,โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย,โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย,โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา,โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์,โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด,โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร),โรงเรียนบ้านโจดใหญ่,โรงเรียนบ้านดงเก่า,โรงเรียนบ้านดงกลาง)
เมื่อ 23 มี.ค. 2561 เวลา:10:07:02
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 55
6608 ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกเครือข่ายOBECLINE 2018
เมื่อ 22 มี.ค. 2561 เวลา:17:57:33
กลุ่มไอซีที 141
6607 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
เมื่อ 22 มี.ค. 2561 เวลา:16:08:07
กลุ่มบริหารงานบุคคล 515
6606 มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เมื่อ 22 มี.ค. 2561 เวลา:11:33:12
กลุ่มบริหารงานบุคคล 269
6605 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อ 22 มี.ค. 2561 เวลา:10:10:40
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 538
6604 คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ 21 มี.ค. 2561 เวลา:19:51:40
กลุ่มบริหารงานบุคคล 647
6603 การจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เมื่อ 21 มี.ค. 2561 เวลา:18:01:19
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 296
6602 เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง,โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง)
เมื่อ 21 มี.ค. 2561 เวลา:09:35:54
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 108
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...


ภาพแผนที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1ประชุมคณะกรรมการมาตรการป้องกันภัยฯ ครั้งที่ 1/2561


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 24 ครั้ง
เมื่อ 22 มีนาคม 2561 เวลา15:56:33

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าหวาย


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 21 ครั้ง
เมื่อ 22 มีนาคม 2561 เวลา15:52:58

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 20 ครั้ง
เมื่อ 22 มีนาคม 2561 เวลา15:50:12

เปิดป้ายสำนักงานศูนย์เครือข่ายบ้านฝางเหนือ


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 24 ครั้ง
เมื่อ 22 มีนาคม 2561 เวลา15:46:26

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


http://esan67.sillapa.net/

กลุ่ม เครือข่ายฯ 1
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา18:15:47
โดย:รร.บ้านโคกสีโคกเปี้ย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ14 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 2
ประกาศผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อ 24 มีนาคม 2561 เวลา04:01:24
โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 3
หนองบัวน้อย ค่าย ICT และค่าย ศาสตร์พระราชา
เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา20:33:31
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 4
ครู D.A.R.E มอบประกาศนียบัตร
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา19:51:20
โดย:โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 5
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 15 มีนาคม 2561 เวลา17:13:15
โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา18:35:19
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 7
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
เมื่อ 12 มีนาคม 2561 เวลา02:24:15
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 8
ประชุมคณะทำงานจัดการเว็บไซต์กลุ่ม8
เมื่อ 20 มีนาคม 2561 เวลา21:14:18
โดย:โรงเรียนบ้านบะยาว
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 9
โครงการรวมพลคนอาสา พัฒนาสุขอนามัยเพื่อน้อง ครั้งที่ 31
เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา22:40:11
โดย:ผอ.ชุติมา กะริอุณะ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 10
โรงเรียนบ้านป่าส่านจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
เมื่อ 15 มีนาคม 2561 เวลา18:02:59
โดย:นางสาวลักขณา บุญขันธ์/โรงเรียนบ้านป่าส่าน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา17:39:28
โดย:ศน.พงษ์ศักดิ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 การประชุมมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เมื่อ 24 มีนาคม 2561 เวลา05:40:26
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ชม.s ผ่านมา]
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน

กลุ่มอำนวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อ 22 มีนาคม 2561 เวลา08:07:38
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e-payroll)

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:34:21
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 วันs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 2561

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:20:54
โดย:Nich
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา09:02:43
โดย:paewja
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ18 วันs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา08:38:20
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นิเทศ เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ กลุ่มเครือข่ายที่4ฯ

เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา07:32:54
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ10 ชม.s ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร่วมปฏิญญาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เมื่อ 15 มีนาคม 2561 เวลา06:23:18
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 วันs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C)

เมื่อ 22 มีนาคม 2561 เวลา06:05:13
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา12:10:51
โดย:ojo
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 ชม.s ผ่านมา]
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้