GIS เส้นทางไปโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อการบริหาร
GIS ทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งก่อสร้าง ทุกโรงเรียน
สารสนเทศนักเรียน สพฐ.

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระดานข่าว

Smart Obec E-Office
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ภัทรนันฐ์  ไหลงาม
Tel.08 79495945
e-mail : nam_kk1@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายอุบล ไชยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม
0987120934
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
6849 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 28 พ.ค. 2561 เวลา:16:22:01กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8
6848 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 28 พ.ค. 2561 เวลา:09:30:56กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
177
6847 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ 28 พ.ค. 2561 เวลา:08:48:10กลุ่มบริหารงานบุคคล
215
6846 การขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี บริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา:16:50:42กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
155
6845 การขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี บริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา:16:46:30กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
108
6844 การขออนุญาตเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี บริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา:16:41:35กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
101
6843 ขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา:16:31:23กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
108
6842 เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา:16:15:15กลุ่มนโยบายและแผน
150
6840 รายชื่อผู้เลือกพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 (ชุดที่ 1)
เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา:15:30:28กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
476
6839 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมาชินีนาถ ครั้งที่ 15 พุทธศักราช 2561
เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา:10:01:09กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
58
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

ประชุมทางไกลชี้แจงการให้บริการเอกสารดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐ


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 38 ครั้ง
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา14:56:27

อบรมระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 114 ครั้ง
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา16:38:57

ประชุมชี้แจงการใช้เงินกองทุน จี เอฟ สร้างปัญญา


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 83 ครั้ง
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา16:26:03

เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 87 ครั้ง
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา10:44:12

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


กลุ่ม เครือข่ายฯ 1
ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.4-6 และชั้น ม.1-3 ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษ่ 2561
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา19:37:49
โดย:รร.บ้านหินลาดวังตอ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 2
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกรองนักเรียน
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา16:54:43
โดย:โรงเรียนบ้านกุดนางทุย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 3
คณะฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
เมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา20:20:59
โดย:โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 4
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา15:07:18
โดย:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ชม. ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 5
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ
เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา04:13:46
โดย:รร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา18:35:19
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 7
โรงเรียนสนามบิน จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เมื่อ 16 เมษายน 2561 เวลา04:09:56
โดย:โรงเรียนสนามบิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 8
โรงเรียนบ้านโสกแต้ ร่วมยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา13:47:45
โดย:นายมงคล ญาติสังกัด
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 9
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9 ฝางใต้ ประชุมสามัญประจำปี
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา18:52:36
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 10
 พิธีบายศรีสู่ขวัญส่ง ผอ.สมยศ ศรีกงพาน และต้อนรับ ผอ.สุวรรณ อิ่มสมบัติ
เมื่อ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา15:33:26
โดย:นายฉลวย แก้วเรือง /โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา17:39:28
โดย:ศน.พงษ์ศักดิ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา22:55:00
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา13:56:09
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 วันs ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
พิธีพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ 24 เมษายน 2561 เวลา03:38:11
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2561

เมื่อ 04 เมษายน 2561 เวลา03:58:45
โดย:นพภาภรณ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา09:02:43
โดย:paewja
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่นและแม่ดีเด่นประจำปี 2561

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา07:13:27
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 5

เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:04:46
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โครงการอบรมความโปร่งใสของหน่วยงาน

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา00:45:38
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญและสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น

เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา08:50:36
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 วันs ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
ดูย้อนหลังพุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 04 เมษายน 2561 เวลา09:43:53
โดย:ojo
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

ภาพแผนที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1


http://esan67.sillapa.net/

 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้