GIS เส้นทางไปโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ประภาพร สำเรียงจิตต์
Tel.08 6579 1946
sumrengjit@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

        ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
        โทร.084-6037714
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

       นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
       0894223207
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
6583 ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 น่านเกมส์ (โรงเรียนบ้านหหนองแวงบวรวิทย์)
เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา:16:51:16
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 52
6582 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา:16:47:57
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 116
6580 การอบรมและการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561
เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา:16:17:43
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 58
6579 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา:11:50:24
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 107
6578 การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา:11:32:11
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 114
6577 โครงการ "เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข"
เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา:10:20:09
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 94
6576 สำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม เพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา:08:52:26
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 187
6575 ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง ,โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย)
เมื่อ 15 มี.ค. 2561 เวลา:16:42:32
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 58
6574 ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกแปะ,โรงเรียนหินกองวิทยา,โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ)
เมื่อ 15 มี.ค. 2561 เวลา:13:35:08
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 73
6573 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
เมื่อ 15 มี.ค. 2561 เวลา:13:18:51
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 67
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...


ภาพแผนที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1การพัฒนารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 15 ครั้ง
เมื่อ 17 มีนาคม 2561 เวลา15:45:47

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 15 ครั้ง
เมื่อ 17 มีนาคม 2561 เวลา15:27:45

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนช้าง


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 16 ครั้ง
เมื่อ 17 มีนาคม 2561 เวลา15:25:30

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่านางาม


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 16 ครั้ง
เมื่อ 17 มีนาคม 2561 เวลา15:22:28

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


http://esan67.sillapa.net/

กลุ่ม เครือข่ายฯ 1
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนเรือง
เมื่อ 16 มีนาคม 2561 เวลา18:53:55
โดย:รร.บ้านโนนเรือง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 2
โรงเรียนบ้านม่วงร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่2
เมื่อ 16 มีนาคม 2561 เวลา23:21:37
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ดร.ประภาพร สำเรียงจิตต์ รอง ผอ.สพป.มอบทุนส่วนตัวเพื่อเด็กพิการและติดตามโครงการอาหารกลางวัน
เมื่อ 13 มีนาคม 2561 เวลา20:59:25
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 4
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.3
เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา01:29:54
โดย:โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 5
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 15 มีนาคม 2561 เวลา17:13:15
โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา18:35:19
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 7
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
เมื่อ 12 มีนาคม 2561 เวลา02:24:15
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 8
ประชุมคณะกรรมการสอบอ่าน ป.1
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา19:53:10
โดย:นายมงคล ญาติสังกัด
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ25 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 9
โครงการรวมพลคนอาสา พัฒนาสุขอนามัยเพื่อน้อง ครั้งที่ 31
เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา22:40:11
โดย:ผอ.ชุติมา กะริอุณะ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 10
โรงเรียนบ้านป่าส่านจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
เมื่อ 15 มีนาคม 2561 เวลา18:02:59
โดย:นางสาวลักขณา บุญขันธ์/โรงเรียนบ้านป่าส่าน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา17:39:28
โดย:ศน.พงษ์ศักดิ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้าม่วง
เมื่อ 12 มีนาคม 2561 เวลา03:31:54
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 วันs ผ่านมา]
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน

กลุ่มอำนวยการ
การพัฒนาครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อ 17 มีนาคม 2561 เวลา09:51:26
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e-payroll)

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:34:21
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 2561

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:20:54
โดย:Nich
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา09:02:43
โดย:paewja
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 วันs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา03:19:44
โดย:admin
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ของท่าน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

เมื่อ 06 มีนาคม 2561 เวลา03:22:20
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 วันs ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร่วมปฏิญญาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เมื่อ 15 มีนาคม 2561 เวลา06:23:18
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ออกตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดการเศึกษาโดยครอบครัว(Home School)

เมื่อ 16 มีนาคม 2561 เวลา06:19:09
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
กรอกข้อมูลคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น(เฉพาะ จนท.เขตเท่านั้น)

เมื่อ 10 มีนาคม 2561 เวลา03:53:27
โดย:panuwat
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 วันs ผ่านมา]
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้