เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

ดาวน์โหลด คลิกO35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdfที่นี่