เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ที่เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด คลิกO15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ.pdfที่นี่