เมื่อ [30 มิถุนายน 2562 เวลา23:19:04]
 
ดาวน์โหลด คลิกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ITA.pdfที่นี่

ดูข้อมูลได้ที่ :  
 
 

คู่มือการกรอก ITA