เครื่องมือสำหรับครู

ที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 มาตราการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
27 เมษายน 2566 100/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ เครื่องมือสำหรับครู
657 ดาวน์โหลด
2 การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
27 เมษายน 2566 102/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ เครื่องมือสำหรับครู
199 ดาวน์โหลด