คู่มือเอกสาร อบรม

ที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 การสร้างแชท แบบตอบโต้กับผู้ใช้ live chat, chat messenger plugin
12 มิถุนายน 2566 137/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ คู่มือเอกสาร อบรม
187 ดาวน์โหลด
2 QR IIT-ITA-kkzone1-2023
6 มิถุนายน 2566 99/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ คู่มือเอกสาร อบรม
166 ดาวน์โหลด
3 QR EIT1-ITA-kkzone1-2023
6 มิถุนายน 2566 74/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ คู่มือเอกสาร อบรม
160 ดาวน์โหลด
4 คู่มือสถานศึกษา ITA-2023-23 เมษายน 2566
27 เมษายน 2566 111/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ คู่มือเอกสาร อบรม
354 ดาวน์โหลด