ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มงานภายใน และโรงเรียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน (แสดงผลแบบสุ่ม)

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 18 รายการ)

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

E-service

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ AMSS+

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เมื่อ:30 ม.ค. 2567 เวลา14:54:33 ปักหมุด   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 708 ครั้ง

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
เมื่อ:28 ก.พ. 2567 เวลา10:32:23   โดย:กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านแล้ว 27 ครั้ง

การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ:28 ก.พ. 2567 เวลา10:00:21   โดย:กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านแล้ว 34 ครั้ง

การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ:22 ก.พ. 2567 เวลา11:52:48   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 255 ครั้ง

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอกคณิตศาสตร์ (สำรอง)
เมื่อ:20 ก.พ. 2567 เวลา09:02:54   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 249 ครั้ง

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอกคณิตศาสตร์
เมื่อ:20 ก.พ. 2567 เวลา09:01:58   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 209 ครั้ง

ประกาศผลการประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อ:13 ก.พ. 2567 เวลา15:09:47   โดย:กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านแล้ว 299 ครั้ง

ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖6 ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ:12 ก.พ. 2567 เวลา14:55:52   โดย:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ่านแล้ว 333 ครั้ง

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (วิชาเอกประถมศึกษา บัญชี สพป.ขอนแก่น เขต 1)
เมื่อ:07 ก.พ. 2567 เวลา08:01:53   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 388 ครั้ง

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (สำรอง วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ บัญชี กศจ.ขอนแก่น)
เมื่อ:07 ก.พ. 2567 เวลา08:00:55   โดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านแล้ว 306 ครั้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลการนำคู่มือและเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ
ที่ ศธ 04025/856   เมื่อ 28 ก.พ. 2567

การประกวดผลงานคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest"
ที่ ศธ 04025/853   เมื่อ 28 ก.พ. 2567

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
ที่ ศธ 04025/846   เมื่อ 28 ก.พ. 2567

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรกมการเตรียมความพร้อม
ที่ ศธ 04025/846   เมื่อ 28 ก.พ. 2567

แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
ที่ ศธ 04025/846   เมื่อ 28 ก.พ. 2567

การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ที่ ศธ 04025/839   เมื่อ 28 ก.พ. 2567

การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ที่ ศธ 04025/834   เมื่อ 28 ก.พ. 2567

การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ที่ ศธ 04025/833   เมื่อ 28 ก.พ. 2567

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าเข้ม
ที่ ศธ 04025/841   เมื่อ 28 ก.พ. 2567

การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ที่ ศธ 04025/848   เมื่อ 28 ก.พ. 2567

มหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้าง
  ข้อมูลผู้บริหาร
		• ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
  ข้อมูลการติดต่อ
          • ติดต่อเรา
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
 การประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
          • เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q & A (คำถามที่พบบ่อย Question And Answer)
          • กระดานข่าว  | แชท messenger
  Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
          • YouTube : สพป.ขอนแก่น เขต 1
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          • นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDA 
		
การดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม และการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2565
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มงานกฎหมายและคดีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     • ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2565
 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบบริหารสินทรัพย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)ระบบตรวจวัดด้านสุขภาพการเงินโรงเรียน(หน่วยตรวจสอบภายใน) ออนไลน์บริการลงนามถวายพระพร ออนไลน์แจ้งซ่อม ออนไลน์จองห้องประชุม ออนไลน์
		 

นโยบาย จุดเน้น

นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล BIG DATA


152 แห่ง

โรงเรียนในสังกัด

23,934 คน

นักเรียนในสังกัด

1,838 คน

ครูในสังกัด

บริการ รูปแบบออนไลน์

ภารกิจผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้ กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด
ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1

จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย รายงานการเงินและงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14:20:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา13:45:01
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข 9151 ขก
...
21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา15:53:17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อำนวยการ) จำนวน 1 งาน
...
19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14:23:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา17:08:55
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom Meetings)
...
จำนวนรายการทั้งหมด 428 หน้า 1/86 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09:41:27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มค.67
...
08 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14:04:52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธค.66
...
22 ธันวาคม 2566 เวลา14:21:07
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พย.66
...
22 ธันวาคม 2566 เวลา14:20:11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตค.66
...
24 ตุลาคม 2566 เวลา09:08:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
...
จำนวนรายการทั้งหมด 56 หน้า 1/12 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา17:06:32 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา12:16:56 โดย:การเงิน
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566
เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา12:05:15 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา12:01:01 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา11:55:55 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา09:44:49 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4
เมื่อ 07 กันยายน 2565 เวลา10:17:33 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS ระบบริหารจัดการศึกษา

School MIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

แสดงแผนที่ตั้ง และ Facebookแฟนเพจ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook