คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด คลิกคู่มือกลุ่ม DLICT (สมบูรณ์).pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก1.คู่มือ ผอ.DLICT (สมบูรณ์).pdf.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก2.คู่มือ นายกิตติพศ อิ่มกลาง เจ้าหน้าที่ ICT.pdfที่นี่