เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและมีความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลด คลิกข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdfที่นี่