เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ซึ่งแสดงผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อยา่งน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัมนาทรัพยาบุคคล

ดาวน์โหลด คลิกรายผลการบริหารและพัฒนา ปี2565.pdfที่นี่