เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปี2566

ดาวน์โหลด คลิกประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdfที่นี่