เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

  • ผลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม
  • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  • ปัญหา/อุปสรรค
  • ข้อเสนอแนะ

ดาวน์โหลด คลิกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี.pdfที่นี่