กระดานข่าว สนทนา Forum

ที่
ชื่อเอกสาร
อ่าน
ตอบ
1 ขอทราบเบอร์ติดต่อ กลุ่มศน.ครับ
เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 อ่าน363 เวลา 2021-06-26 10:18:18
363 ครูบ้านฝาง
2 ฝากประชาสัมพันธ์โครงการชีวิตเปี่ยมสุข
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 อ่าน1221 เวลา 2021-03-30 16:26:20
1221 ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ_pintip108@gmail.com
3 นักการภารโรงเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เมื่อ 19 มกราคม 2564 อ่าน999 เวลา 2021-01-19 15:36:03
999 นายนวม อาจมนตรี_banpawai@gmail.com
4 รายชื่อผิดค่ะ
เมื่อ 4 ธันวาคม 2563 อ่าน727 เวลา 2020-12-04 09:52:29
727 นางสาวธัญญรัตน์ ไกรดวง_namtamthunyarat@gmail.com
5 งานมหกรรมวิชาการ 2563
เมื่อ 22 ตุลาคม 2563 อ่าน920 เวลา 2020-10-22 10:02:04
920 นางสาวจรัญญา จันดา_riamkitty334@gmail.com
6 สอบถามบัญชีพนง. ราชการ
เมื่อ 21 กันยายน 2563 อ่าน911 เวลา 2020-09-21 15:17:18
911 ดารณีนุช โชคบัณฑิต_sheshrfarza@gmail.com
7 สถานศึกษาในชุมชนประชาชนในพื้นที่และเยาวขนในท้องที่สามารถเข้าไปออกกำลังกายได้หรือใหม
เมื่อ 15 กันยายน 2563 อ่าน759 เวลา 2020-09-15 14:32:59
759 สุมงคล โคกขุนทด_titipun.kook76@gmail.com
8 การย้ายเบิกจ่ายเงินบำนาญจาก สพป มค 1 มายัง สพป ขก 1
เมื่อ 2 กันยายน 2563 อ่าน586 เวลา 2020-09-02 11:40:20
586 นายธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง_tirawat.y@gmail.com
9 รายชื่อโรงเรียนรับบรรจุอัตราครูคืนถิ่น
เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 อ่าน641 เวลา 2020-08-28 23:52:24
641 ปัญญวิช ภูจอมจิตร_panyawich_p@kkumail.com
10 ขอข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ ICT
เมื่อ 12 กรกฏาคม 2563 อ่าน612 เวลา 2020-07-12 13:30:18
612 โรงเรียนในสังกัดอำเภอพระยืน_pmnk101@gmail.com
11 เลขาธิการคุรุสภา มอบแนวทางการทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อ 12 กรกฏาคม 2563 อ่าน546 เวลา 2020-07-12 11:55:07
546 พัฒนาครู
12 การประดิษฐ์ง่ายๆ ที่หนูๆก็ทำได้
เมื่อ 25 กรกฏาคม 2562 อ่าน662 เวลา 2019-07-25 20:39:37
662 ผู้ดูแลระบบ
13 canva.com Infographicง่ายๆใครๆก็ทำได้
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 อ่าน664 เวลา 2019-05-17 07:12:01
664 kroopa
14 ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทำความดีเนื่องในวันเพ็ญเดือนสาม มาฆบูชา
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน722 เวลา 2019-02-19 12:12:25
722 ร.ร.บ้านป่าหม้อหนองคู
15 โรงเรียนปิดเรียนใหมค่ะ วันเข้าพรรษา 2561 นี้หน่ะค่ะ
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน654 เวลา 2019-02-17 22:45:38
654 matty