คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด คลิกคู่มือกลุ่ม DLICT (สมบูรณ์).pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกคู่มือ พัชระ สุดทีป.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกคู่มือ ผอ.DLICT (สมบูรณ์).pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกคู่มือ ธนาวัช วรรณ์คำ ok.pdfที่นี่