คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร

ดร.อารยันต์ แสงนิกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นายบุญเย็น โหว่สงคราม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นางกมลวรรณ ทิพยเนตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นางประภาภรณ์ ภูขาว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง