เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด คลิกO43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม.pdfที่นี่