เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

ดาวน์โหลด คลิกO35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร .pdfที่นี่