เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและมีความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลด คลิกO31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริ.pdfที่นี่