เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น

ดาวน์โหลด คลิกO29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ.pdfที่นี่