เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคล

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี2564 ซึ่งแสดงผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อยา่งน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัมนาทรัพยาบุคคล

ดาวน์โหลด คลิกO28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdfที่นี่