เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด คลิกO24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2564.pdfที่นี่