เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560

ดาวน์โหลด คลิกO21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ.pdfที่นี่