เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด คลิกO20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564.pdfที่นี่