เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด คลิกO19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ.pdfที่นี่