เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีและมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด คลิกO18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdfที่นี่