เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ที่เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด คลิกO15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdfที่นี่