เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ

ดาวน์โหลด คลิกO11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เด.pdfที่นี่