เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

โครงสร้าง

แสดงแผนผัง แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

 

1).

ดูขนาดภาพจริง
ดาวน์โหลด คลิกO1 .โครงสร้างการบริหารปี 2564.pdfที่นี่