เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560

ดาวน์โหลด คลิกO21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ.pdfที่นี่