ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึง สพป.ขอนแก่น เขต1 ได้โดย

  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียน สพป.ขอนแก่น เขต1
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook แฟนเพจ สพป.ขอนแก่น เขต1 https://www.facebook.com/kkzone1
  3. ทางโทรศัพท์ 043 -246663-5 (วันและเวลาราชการ)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ของ สพป.ขอนแก่น เขต1 โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง