ปฏิทินการใช้ห้องประชุม ZOOM สพป.ขอนแก่น เขต1

  1. ก่อนจองห้องประชุมขอให้ท่านตรวจสอบ วัน/เวลา/ ได้ในปฏิทินด้านล่างนี้
  2. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่กลุ่มงาน DLICT-สพป.ขอนแก่น เขต1
  3. ทางโทรศัพท์ 097-3057979 หรือ 087-2204449 (วันและเวลาราชการ)