GIS เส้นทางไปโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ
รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

นายเสด็จ ทะยะราช
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

        ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ        โทร.084-6037714
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

    นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง    ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหลุบ     โทร. 081-7399539  
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 

http://esan67.sillapa.net/sp-kkn1/

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
5862 ขอเชิญร่วมเป็นเป็นสมาชิกโครงการเครือข่าย "ไอซีที" เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
เมื่อ 20 ก.ย. 2560 เวลา:08:50:04
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
54
5861 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสาสรสนเทศ (DLIT)
เมื่อ 20 ก.ย. 2560 เวลา:08:48:32
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
69
5860 ขอเชิญร่วมเป็นเป็นสมาชิกโครงการเครือข่าย "ไอซีที" เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน (โรงเรียนแกนนำ ICT)
เมื่อ 20 ก.ย. 2560 เวลา:08:44:12
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
59
5859 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560
เมื่อ 19 ก.ย. 2560 เวลา:11:36:00
กลุ่มบริหารงานบุคคล
265
5858 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการงานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
เมื่อ 18 ก.ย. 2560 เวลา:17:18:48
กลุ่มอำนวยการ
299
5857 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 : พิธีมอบเกียรติบัตร "สถานศึกษาพอเพียง " ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 18 ก.ย. 2560 เวลา:16:26:54
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
230
5856 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศ
เมื่อ 18 ก.ย. 2560 เวลา:16:05:17
กลุ่มอำนวยการ
244
5855 การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 11-20
เมื่อ 18 ก.ย. 2560 เวลา:11:05:30
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
275
5854 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
เมื่อ 18 ก.ย. 2560 เวลา:10:51:24
กลุ่มบริหารงานบุคคล
273
5853 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน"
เมื่อ 18 ก.ย. 2560 เวลา:10:50:48
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
126
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | PAGE4
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

สพฐ. – เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 144 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา15:57:53โครงการค่ายทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด “ปัญหาเด็กไทย หยุดยั้งภัยยาเสพติด ด้วยหลักปฏิบัติธรรม”

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 140 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา15:54:19ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 231 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา15:03:05อบรมการใช้สื่อการสอนคำศัพท์ประโยคพื้นฐาน ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 179 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา14:50:53งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 185 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา14:27:18รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 116 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา14:12:38งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 269 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา13:56:54บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 194 ครั้ง
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา15:06:15พิธีรับมอบเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 354 ครั้ง
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา14:54:10บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 354 ครั้ง
เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 เวลา16:36:15เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จ.หนองคาย | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 66
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.
พิกัดร.ร.
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
03-09-2017-11-07-57_1949253762.jpg
 สาวะถีอบรมการใช้พลังงานและการจัดการขยะ
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 48 ครั้ง
เมื่อ 03 กันยายน 2560 เวลา11:07:57

01-09-2017-10-36-57_233032618.jpg
 สาวะถีกีฬาประชาชนปี 2560
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 53 ครั้ง
เมื่อ 01 กันยายน 2560 เวลา10:36:57

01-09-2017-10-33-41_32738208.jpg
 สาวะถีเรียนรู้นอกสถานที่ปี 2560
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 57 ครั้ง
เมื่อ 01 กันยายน 2560 เวลา10:33:41

22-08-2017-15-31-55_190186302.jpg
 สาวะถีสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 4
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 243 ครั้ง
เมื่อ 22 สิงหาคม 2560 เวลา15:31:55

22-08-2017-15-21-35_1991896270.jpg
 สินไซมายไอดอล2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 249 ครั้ง
เมื่อ 22 สิงหาคม 2560 เวลา15:21:35

22-08-2017-15-15-51_1675961194.jpg
 หมอลำสินไซน้อยไปงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 244 ครั้ง
เมื่อ 22 สิงหาคม 2560 เวลา15:15:51

15-08-2017-15-44-44_1225681814.jpg
 กีฬาสีต้านยาเสพติด ปี 2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 256 ครั้ง
เมื่อ 15 สิงหาคม 2560 เวลา15:44:44

15-08-2017-15-38-41_1963902146.jpg
 วันแม่แห่งชาติปี 2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 257 ครั้ง
เมื่อ 15 สิงหาคม 2560 เวลา15:38:41

11-08-2017-12-13-40_686660412.JPG
 กิจกรรมวันแม่ 2560
โดย :โคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 119 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา12:13:41

08-08-2017-13-02-38_92439588.jpg
 Asean Day (วันอาเซียน)
โดย :โคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 107 ครั้ง
เมื่อ 08 สิงหาคม 2560 เวลา13:02:38

01-08-2017-14-00-59_1644319805.jpg
 สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
โดย :โคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 91 ครั้ง
เมื่อ 01 สิงหาคม 2560 เวลา14:00:59

01-08-2017-11-29-45_30885786.jpg
 ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โดย :กลุ่ม 15
เปิดดู: 174 ครั้ง
เมื่อ 01 สิงหาคม 2560 เวลา11:29:45

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
           
 
 
ตารางปฏิทินงาน (โรงเรียน)
ตารางปฏิทินงาน (สำนักงาน)