GIS เส้นทางไปโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ
รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ศิริกุล นามศิริ
Tel. 084-7882836 
e-mail : papong_49@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุมัทนา แก้วจินดา
โทร. 08 1546 1472
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
http://www.banton.ac.th

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 

http://esan67.sillapa.net/sp-kkn1/

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
5710 การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอนในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS
เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา:17:22:55
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
61
5709 ขอความอนุเคราะห์นักเรียนในการสาธิตการสอนกิจกรรม Open Class การสอนภาษาไทยตามแนว Active Learning
เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา:13:30:25
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
130
5708 การประชุมปฏิบัติการเปิดชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้การสอนภาษาไทยตามแนว Active Learning
เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา:13:28:18
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
141
5707 เชิญประชุมคณะทำงานเปิดชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้การสอนภาษาไทยตามแนว Active Learning
เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา:13:26:28
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
103
5706 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา:11:22:11
กลุ่มบริหารงานบุคคล
104
5705 ขอเชิญร่วมงาน เกษียณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560
เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา:11:19:31
กลุ่มบริหารงานบุคคล
161
5704 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มเเข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา:11:09:51
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
131
5703 พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา:10:24:03
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
130
5702 ปฏิทินการประเมินโรงเรียนสีขาว ห้องเรียนสีขาว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เมื่อ 15 ส.ค. 2560 เวลา:18:02:17
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
202
5701 การรับสามเณรเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 15 ส.ค. 2560 เวลา:17:42:48
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
119
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | PAGE4
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

สพฐ. – เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 39 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา15:57:53โครงการค่ายทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด “ปัญหาเด็กไทย หยุดยั้งภัยยาเสพติด ด้วยหลักปฏิบัติธรรม”

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 32 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา15:54:19ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 79 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา15:03:05อบรมการใช้สื่อการสอนคำศัพท์ประโยคพื้นฐาน ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 45 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา14:50:53งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 35 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา14:27:18รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 29 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา14:12:38งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 60 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา13:56:54บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 92 ครั้ง
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา15:06:15พิธีรับมอบเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 252 ครั้ง
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา14:54:10บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 261 ครั้ง
เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 เวลา16:36:15เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จ.หนองคาย | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 66
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.
พิกัดร.ร.
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
11-08-2017-12-13-40_686660412.JPG
 กิจกรรมวันแม่ 2560
โดย :โคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 26 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา12:13:41

08-08-2017-13-02-38_92439588.jpg
 Asean Day (วันอาเซียน)
โดย :โคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 19 ครั้ง
เมื่อ 08 สิงหาคม 2560 เวลา13:02:38

01-08-2017-14-00-59_1644319805.jpg
 สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
โดย :โคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 16 ครั้ง
เมื่อ 01 สิงหาคม 2560 เวลา14:00:59

01-08-2017-11-29-45_30885786.jpg
 ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โดย :กลุ่ม 15
เปิดดู: 79 ครั้ง
เมื่อ 01 สิงหาคม 2560 เวลา11:29:45

31-07-2017-10-12-27_1224341257.jpg
 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โดย :โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 60 ครั้ง
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา10:12:27

29-07-2017-20-57-53_313024762.jpg
 สืนไซน้อยวิถีดั้งเดิม
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 157 ครั้ง
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา20:57:53

29-07-2017-7-50-36_1408168211.jpg
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 156 ครั้ง
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา07:50:36

28-07-2017-7-19-01_1935452301.jpg
 ฝึกทบทวนบุคลากรทางการลูกเสือ ปี 60 ของศูนย์ 13
โดย :กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 13
เปิดดู: 201 ครั้ง
เมื่อ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา07:19:01

26-07-2017-14-24-27_1053824767.JPG
 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม กลุ่มสถานศึกษาที่ 15(ป่าหวาย-โคกงาม)
โดย :กลุ่ม 15
เปิดดู: 97 ครั้ง
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา14:24:27

22-07-2017-11-25-42_1492490925.jpg
 สินไซโมเดลสัญจร 2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 160 ครั้ง
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา11:25:42

22-07-2017-11-17-37_1771932671.jpg
 ลูกเสือปี 2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 168 ครั้ง
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา11:17:37

20-07-2017-12-12-27_1745703526.jpg
 อาสาต่างชาติ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 204 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา12:12:27

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
           
 
 
ตารางปฏิทินงาน (โรงเรียน)
ตารางปฏิทินงาน (สำนักงาน)