GIS เส้นทางไปโรงเรียน

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
แนะนำ ผอ.เขต

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ศิริกุล นามศิริ
Tel. 084-7882836 
e-mail : papong_49@hotmail.co
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร. 088-3328979
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
ผอ.ร.ร.บ้านหนองคลอง
http://bannongklong.kkzone1.go.th/

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
4341 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
เมื่อ 22 ก.ย. 2559 เวลา:14:40:36
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปักหมุด
5,940
4366 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ
เมื่อ 28 ก.ย. 2559 เวลา:17:51:59
กลุ่มบริหารงานบุคคล
81
4365 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
เมื่อ 28 ก.ย. 2559 เวลา:15:56:27
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
88
4364 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคาร
เมื่อ 28 ก.ย. 2559 เวลา:11:44:08
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
209
4363 รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อ 28 ก.ย. 2559 เวลา:09:46:51
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
215
4362 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
เมื่อ 28 ก.ย. 2559 เวลา:09:17:01
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
225
4361 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559
เมื่อ 28 ก.ย. 2559 เวลา:09:16:22
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
219
4360 สำรวจตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และจำนวนพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ 28 ก.ย. 2559 เวลา:08:44:54
กลุ่มบริหารงานบุคคล
253
4358 การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
เมื่อ 27 ก.ย. 2559 เวลา:15:02:12
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
136
4357 คำสังให้ข้าราชการฯ ได้รับเงิน พ.ค.ก.
เมื่อ 27 ก.ย. 2559 เวลา:14:42:51
กลุ่มบริหารงานบุคคล
290
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จ.หนองคาย | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 66

Download แผนปฏิบัติการ ปี การศึกษา 2559 และคู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1. ตัวอย่าง แบบฟอร์มแผนปฏิบัติ ปี กศ. 2559 ของ โรงเรียน

2. แบบ บันทึก ข้อตกลง MOU ผอ.รร. ต่อ ผอ.เขต

3. แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนและสถานศึกษา ของ ผอ.รร.

4. มองตนจากผลทดสอบปลายปี และผลปฏิบัติงาน 2558

10.เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน

11. เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ปฐมวัย

Download ALL (ZIP) ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบคราเดียว | Browse

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

งานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรในสำนักงาน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 68 ครั้ง
เมื่อ 27 กันยายน 2559 เวลา14:52:09ประชุมพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็ง
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 31 ครั้ง
เมื่อ 27 กันยายน 2559 เวลา14:46:25ศธจ.ขอนแก่นสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 392 ครั้ง
เมื่อ 17 กันยายน 2559 เวลา21:40:07ประเมินวิทยฐานะที่มีประสพผลสำเร็จเชิงประจักษ์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 250 ครั้ง
เมื่อ 17 กันยายน 2559 เวลา21:33:17ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 189 ครั้ง
เมื่อ 16 กันยายน 2559 เวลา21:51:33กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 15/2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 156 ครั้ง
เมื่อ 16 กันยายน 2559 เวลา21:09:40สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประชุมพัฒนาสมรรถนะลูกจ้าง
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 157 ครั้ง
เมื่อ 16 กันยายน 2559 เวลา19:38:22งานมุทิตาจิตผู้บริหารในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 222 ครั้ง
เมื่อ 16 กันยายน 2559 เวลา15:41:03ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 171 ครั้ง
เมื่อ 16 กันยายน 2559 เวลา15:31:05การประชุมและการจัดนิทรรศการการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดวอลดอร์ฟ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 299 ครั้ง
เมื่อ 07 กันยายน 2559 เวลา23:30:36เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559

พิกัดร.ร.
พิกัดร.ร.

เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
26-09-2016-21-48-07_934164509.jpg
 หินฮาว พึ่งพาตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย :โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 38 ครั้ง
เมื่อ 26 กันยายน 2559 เวลา21:48:08

24-09-2016-12-04-01_2042703067.jpg
 เพิ่มเวลารู้กับครูต่างชาติ
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 216 ครั้ง
เมื่อ 24 กันยายน 2559 เวลา12:04:01

22-09-2016-13-27-13_274880238.jpg
 สาวะถีแข่งขันวิชาการระดับกลุ่มสถานศึกษา
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 227 ครั้ง
เมื่อ 22 กันยายน 2559 เวลา13:27:13

15-09-2016-21-52-06_579687316.jpg
 สาวะถีกับปฏิญญาโรแมนติก
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 227 ครั้ง
เมื่อ 15 กันยายน 2559 เวลา21:52:06

15-09-2016-21-46-15_1860297776.jpg
 ครู D.A.R.E. ที่สาวะถี
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 238 ครั้ง
เมื่อ 15 กันยายน 2559 เวลา21:46:15

11-09-2016-9-55-00_358712949.jpg
 หมอลำสินไซน้อย100 ปี
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 653 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2559 เวลา09:55:00

11-09-2016-9-46-54_867798509.jpg
 นักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯชนะเลิศ"สินไซมายไอดอล"
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 661 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2559 เวลา09:46:54

06-09-2016-14-41-02_593702800.jpg
 การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากครูเจ้าของภาษาโดยตรง
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
เปิดดู: 210 ครั้ง
เมื่อ 06 กันยายน 2559 เวลา14:41:02

06-09-2016-14-32-26_1185418184.jpg
 นักเรียนอนุบาลและป.1-3 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่น
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
เปิดดู: 202 ครั้ง
เมื่อ 06 กันยายน 2559 เวลา14:32:26

28-08-2016-11-21-46_145289489.jpg
 กิจกรรมลูกเสือ 2559
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 857 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 เวลา11:21:46

20-08-2016-20-19-20_591473502.jpg
 แสดงงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ ๔
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 425 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2559 เวลา20:19:21

19-08-2016-11-10-14_1974216820.jpg
 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
โดย :บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เปิดดู: 386 ครั้ง
เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 เวลา11:10:14

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2559 DMC 2016

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา B-OBEC,M-OBEC,P-OBEC ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูบุคลากร ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลครุภัณฑ์ เขตพื้นที่บริการ

โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา


ข้อมูลอัตรากำลัง ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1