GIS เส้นทางไปโรงเรียน

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
แนะนำ ผอ.เขต

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย
084-5175033
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

        ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
        โทร.084-6037714
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

              นายธีรภัทร์  ชมภูป้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
4341 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
เมื่อ 22 ก.ย. 2559 เวลา:14:40:36
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปักหมุด
7,274
4498 ที่ ศธ 04025/4895 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง
เมื่อ 27 ต.ค. 2559 เวลา:15:17:48
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
166
4497 ส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือ "การ์ตูนวิทยาศาสตร์ Science Kids แก๊งค์ป่วน ก๊วนวิทย์"
เมื่อ 27 ต.ค. 2559 เวลา:12:10:08
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
95
4496 (แก้ไข)รายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามแนว NT,O-NET และ PISA
เมื่อ 26 ต.ค. 2559 เวลา:16:18:45
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
420
4495 การประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3)
เมื่อ 26 ต.ค. 2559 เวลา:16:00:06
กลุ่มบริหารงานบุคคล
177
4494 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
เมื่อ 26 ต.ค. 2559 เวลา:09:59:37
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
227
4493 การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference
เมื่อ 26 ต.ค. 2559 เวลา:09:57:16
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
231
4492 การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference
เมื่อ 26 ต.ค. 2559 เวลา:09:56:33
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
182
4491 การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference
เมื่อ 26 ต.ค. 2559 เวลา:09:56:04
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
172
4490 การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference
เมื่อ 26 ต.ค. 2559 เวลา:09:54:16
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
171
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จ.หนองคาย | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 66

Download แผนปฏิบัติการ ปี การศึกษา 2559 และคู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1. ตัวอย่าง แบบฟอร์มแผนปฏิบัติ ปี กศ. 2559 ของ โรงเรียน

2. แบบ บันทึก ข้อตกลง MOU ผอ.รร. ต่อ ผอ.เขต

3. แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนและสถานศึกษา ของ ผอ.รร.

4. มองตนจากผลทดสอบปลายปี และผลปฏิบัติงาน 2558

10.เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน

11. เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ปฐมวัย

Download ALL (ZIP) ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบคราเดียว | Browse

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

วันปิยมหาราช ประจำปี 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 59 ครั้ง
เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 เวลา21:05:57วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 77 ครั้ง
เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 เวลา13:36:30ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (2)
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 282 ครั้ง
เมื่อ 07 ตุลาคม 2559 เวลา20:53:34งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 462 ครั้ง
เมื่อ 06 ตุลาคม 2559 เวลา16:36:51ประชุมสัมมนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 244 ครั้ง
เมื่อ 04 ตุลาคม 2559 เวลา15:49:10ประดับขีดวิทยฐานะ รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 235 ครั้ง
เมื่อ 04 ตุลาคม 2559 เวลา15:45:05พิธีส่งผู้เกษียณอายุราชการในสำนักงานกลับบ้าน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 284 ครั้ง
เมื่อ 04 ตุลาคม 2559 เวลา15:39:01สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงาน“ร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุทิตา 59”
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 310 ครั้ง
เมื่อ 04 ตุลาคม 2559 เวลา15:31:56โครงการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิตฯ ประจำปี 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 236 ครั้ง
เมื่อ 04 ตุลาคม 2559 เวลา15:24:21งานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรในสำนักงาน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 415 ครั้ง
เมื่อ 27 กันยายน 2559 เวลา14:52:09เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559

พิกัดร.ร.
พิกัดร.ร.

เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
13-10-2016-9-56-10_1923751508.jpg
 SAWATHEE Academy Football Club (SFC)
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 518 ครั้ง
เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 เวลา09:56:10

10-10-2016-16-21-47_419715669.jpg
 มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นภาคเรียนที่ 1/2559
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 523 ครั้ง
เมื่อ 10 ตุลาคม 2559 เวลา16:21:47

29-09-2016-16-53-15_1042000903.jpg
 สาวะถีศึกษาแหล่งเรียนรู้
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 557 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2559 เวลา16:53:15

29-09-2016-16-44-53_1753802605.jpg
 รางวัลวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 567 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2559 เวลา16:44:53

28-09-2016-9-04-57_1533794995.jpg
 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 122 ครั้ง
เมื่อ 28 กันยายน 2559 เวลา09:04:57

26-09-2016-21-48-07_934164509.jpg
 หินฮาว พึ่งพาตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย :โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 257 ครั้ง
เมื่อ 26 กันยายน 2559 เวลา21:48:08

24-09-2016-12-04-01_2042703067.jpg
 เพิ่มเวลารู้กับครูต่างชาติ
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 661 ครั้ง
เมื่อ 24 กันยายน 2559 เวลา12:04:01

22-09-2016-13-27-13_274880238.jpg
 สาวะถีแข่งขันวิชาการระดับกลุ่มสถานศึกษา
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 671 ครั้ง
เมื่อ 22 กันยายน 2559 เวลา13:27:13

15-09-2016-21-52-06_579687316.jpg
 สาวะถีกับปฏิญญาโรแมนติก
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 727 ครั้ง
เมื่อ 15 กันยายน 2559 เวลา21:52:06

15-09-2016-21-46-15_1860297776.jpg
 ครู D.A.R.E. ที่สาวะถี
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 732 ครั้ง
เมื่อ 15 กันยายน 2559 เวลา21:46:15

11-09-2016-9-55-00_358712949.jpg
 หมอลำสินไซน้อย100 ปี
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 881 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2559 เวลา09:55:00

11-09-2016-9-46-54_867798509.jpg
 นักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯชนะเลิศ"สินไซมายไอดอล"
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 885 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2559 เวลา09:46:54

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2559 DMC 2016

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้