GIS เส้นทางไปโรงเรียน

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
แนะนำ ผอ.เขต

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย
084-5175033
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

       นายพิชิต  บุตรศรีสวย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
       โทร. 081-6616616
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายผัน สีสุกอง
ผอ.โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2559 | 2558 | 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
3674 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559
เมื่อ 03 พ.ค. 2559 เวลา:15:26:36
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 13
3673 การจัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง
เมื่อ 03 พ.ค. 2559 เวลา:15:25:14
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 17
3672 การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสาธิตจุฬาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
เมื่อ 03 พ.ค. 2559 เวลา:14:13:01
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 41
3671 การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
เมื่อ 03 พ.ค. 2559 เวลา:10:10:05
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 134
3670 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม
เมื่อ 03 พ.ค. 2559 เวลา:09:56:18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 48
3669 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษา
เมื่อ 03 พ.ค. 2559 เวลา:09:20:54
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 50
3668 รายงานการประชุมผู้บริหารฯ 2/2559
เมื่อ 02 พ.ค. 2559 เวลา:16:35:41
กลุ่มอำนวยการ 175
3667 โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี 2559-2560
เมื่อ 02 พ.ค. 2559 เวลา:14:27:15
กลุ่มบริหารงานบุคคล 140
3666 การฝึกอบรมหลักสูตร "พลิกการสอนทักษะกระบวนการคิดและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยแนวคิด BBL"
เมื่อ 02 พ.ค. 2559 เวลา:14:24:12
กลุ่มบริหารงานบุคคล 223
3665 การติดป้ายต้อนรับผู้บริหาร
เมื่อ 02 พ.ค. 2559 เวลา:14:19:28
กลุ่มอำนวยการ 110
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ประชุม “ก้าวไกล สู่เส้นชัย...ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปี 2559”
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 39 ครั้ง
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2559 เวลา16:58:56ศธจ.ขอนแ่ก่น แถลงข่าวนักเรียน สอบ O-Net คะแนนเต็มร้อยละ 100
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 98 ครั้ง
เมื่อ 28 เมษายน 2559 เวลา16:22:06มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนในจังหวัดขอนแก่นสอบ O-Net คะแนนเต็มร้อยละ 100
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 101 ครั้ง
เมื่อ 28 เมษายน 2559 เวลา16:15:58สพป.ขอนแก่น เขต 1ประชุมบุคลากรในสำนักงาน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 70 ครั้ง
เมื่อ 28 เมษายน 2559 เวลา16:10:12สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 81 ครั้ง
เมื่อ 26 เมษายน 2559 เวลา16:48:40สานฝันปั่นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 168 ครั้ง
เมื่อ 19 เมษายน 2559 เวลา15:42:16ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 309 ครั้ง
เมื่อ 08 เมษายน 2559 เวลา13:25:24ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 192 ครั้ง
เมื่อ 08 เมษายน 2559 เวลา13:14:42พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 184 ครั้ง
เมื่อ 01 เมษายน 2559 เวลา16:57:22ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 275 ครั้ง
เมื่อ 31 มีนาคม 2559 เวลา17:22:40เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
18-04-2016-22-40-43_914370644.jpg
 ผ้าป่าศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ขาว-ชมพู
โดย :โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 43 ครั้ง
เมื่อ 18 เมษายน 2559 เวลา22:40:43

10-04-2016-16-08-13_1603670714.jpg
 กิจกรรม open house และงาน ปัจฉิมฯ ปี การศึกษา2858
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
เปิดดู: 95 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา16:08:13

10-04-2016-15-54-05_417779869.jpg
 ทดสอบสมรรถนะกับ มข. ปี 2559
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
เปิดดู: 93 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา15:54:05

10-04-2016-15-15-59_1082172075.jpg
 วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 58 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา15:15:59

10-04-2016-14-59-16_41130089.jpg
 ฉลอง 2เหรียญทอง ระดับตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 99 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา14:59:16

07-04-2016-21-32-11_1618035767.jpg
 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
โดย :พระลับ-บึงเนียม
เปิดดู: 217 ครั้ง
เมื่อ 07 เมษายน 2559 เวลา21:32:11

03-04-2016-13-25-27_773745461.JPG
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน และนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน 58
โดย :โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 140 ครั้ง
เมื่อ 03 เมษายน 2559 เวลา13:25:27

01-04-2016-12-47-04_700504342.JPG
 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นป. 6 ปีการศึกษา 2558
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 131 ครั้ง
เมื่อ 01 เมษายน 2559 เวลา12:47:04

15-03-2016-22-12-45_1360047135.jpg
 การทดสอบการอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โดย :บ้านโนนม่วง/ศูนย์ที่ 6
เปิดดู: 186 ครั้ง
เมื่อ 15 มีนาคม 2559 เวลา22:12:45

15-03-2016-11-06-48_640032397.jpg
 บุญผะเหวดวัดไชยศรีบ้านสาวะถี
โดย :บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิื)
เปิดดู: 691 ครั้ง
เมื่อ 15 มีนาคม 2559 เวลา11:06:48

11-03-2016-10-58-49_1509236888.jpg
 กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาวะถี
โดย :บ้านสาวะถีฯ(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 678 ครั้ง
เมื่อ 11 มีนาคม 2559 เวลา10:58:49

09-03-2016-12-47-42_1642973513.jpg
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตรวจสนามสอบ NT ป.3
โดย :บ้านสาวะถีฯ(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 655 ครั้ง
เมื่อ 09 มีนาคม 2559 เวลา12:47:42

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู