GIS เส้นทางไปโรงเรียน

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
แนะนำ ผอ.เขต

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย
084-5175033
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

       นายยุทธนา  เอกาพันธ์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
       โทร. 085-0137775
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

           นายลือชัย ใจเดียว
 ผอ.โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
        โทร. 081-9658481
e-mail : luechai25@chaiyo.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2559 | 2558 | 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
3757 ที่ ศธ 04025/2248 เรื่อง ขอรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
เมื่อ 27 พ.ค. 2559 เวลา:16:41:43
กลุ่มอำนวยการ 92
3756 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและรายงานการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบการติดตามทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
เมื่อ 27 พ.ค. 2559 เวลา:15:55:04
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 214
3755 สำรวจครูผ่ารการอบรมทางไกลด้วยระบบ TEPE Online และระบบUTQ
เมื่อ 27 พ.ค. 2559 เวลา:14:36:37
กลุ่มบริหารงานบุคคล 274
3754 ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อ 27 พ.ค. 2559 เวลา:10:29:21
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 254
3753 ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2558
เมื่อ 27 พ.ค. 2559 เวลา:10:27:55
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 351
3752 ขออนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมทบทวนบุคลกรทางการลูกเสือ
เมื่อ 27 พ.ค. 2559 เวลา:10:15:25
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 276
3751 การให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
เมื่อ 27 พ.ค. 2559 เวลา:10:10:04
กลุ่มบริหารงานบุคคล 338
3750 คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงิน พ.ค.ก.
เมื่อ 27 พ.ค. 2559 เวลา:09:46:33
กลุ่มบริหารงานบุคคล 309
3749 การจัดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
เมื่อ 27 พ.ค. 2559 เวลา:08:44:39
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 278
3748 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กิจกรรม "สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ"
เมื่อ 26 พ.ค. 2559 เวลา:16:55:16
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 228
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65

Download แผนปฏิบัติการ ปี การศึกษา 2559 และคู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1. ตัวอย่าง แบบฟอร์มแผนปฏิบัติ ปี กศ. 2559 ของ โรงเรียน

2. แบบ บันทึก ข้อตกลง MOU ผอ.รร. ต่อ ผอ.เขต

3. แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนและสถานศึกษา ของ ผอ.รร.

4. มองตนจากผลทดสอบปลายปี และผลปฏิบัติงาน 2558

10.เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน

11. เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ปฐมวัย

Download ALL (ZIP) ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบคราเดียว | Browse

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

จังหวัดขอนแก่นประชุมทางไกล “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 319 ครั้ง
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา11:25:16ประชุมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 266 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา16:47:35พิธีถวายราชสดุดีวางพุ่มเงินพุ่มทอง เนื่องในวันฉัตรมงคล
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 282 ครั้ง
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2559 เวลา21:54:25ประชุม “ก้าวไกล สู่เส้นชัย...ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปี 2559”
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 414 ครั้ง
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2559 เวลา16:58:56ศธจ.ขอนแ่ก่น แถลงข่าวนักเรียน สอบ O-Net คะแนนเต็มร้อยละ 100
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 383 ครั้ง
เมื่อ 28 เมษายน 2559 เวลา16:22:06มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนในจังหวัดขอนแก่นสอบ O-Net คะแนนเต็มร้อยละ 100
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 454 ครั้ง
เมื่อ 28 เมษายน 2559 เวลา16:15:58สพป.ขอนแก่น เขต 1ประชุมบุคลากรในสำนักงาน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 387 ครั้ง
เมื่อ 28 เมษายน 2559 เวลา16:10:12สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 367 ครั้ง
เมื่อ 26 เมษายน 2559 เวลา16:48:40สานฝันปั่นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 599 ครั้ง
เมื่อ 19 เมษายน 2559 เวลา15:42:16ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 551 ครั้ง
เมื่อ 08 เมษายน 2559 เวลา13:25:24เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
22-05-2016-13-22-48_1658514754.jpg
 จัดกิจกรรมขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา
โดย :แก่นเท่าพัฒนศึกษา
เปิดดู: 73 ครั้ง
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา13:22:48

21-05-2016-22-48-20_769330756.jpg
 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันวิสาขบูชา)
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม1
เปิดดู: 85 ครั้ง
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา22:48:20

18-05-2016-13-16-30_1690693673.jpg
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ออกพบปะผู้บริหารและคณะครู
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม1
เปิดดู: 86 ครั้ง
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา13:16:30

18-05-2016-12-59-25_1719596691.jpg
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ช่วงชั้นที่3(ค่านิยมหลัก12 ประการ)
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม1
เปิดดู: 95 ครั้ง
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา12:59:25

18-05-2016-10-32-56_297069512.jpg
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อน ปีการศึกษา 2559
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 107 ครั้ง
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา10:32:56

01-05-2016-16-06-15_1412071244.jpeg
 ก้าวไกล สู่เส้นชัย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูู้ ปี ๒๕๕๙
โดย :บ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 314 ครั้ง
เมื่อ 01 พฤษภาคม 2559 เวลา16:06:15

18-04-2016-22-40-43_914370644.jpg
 ผ้าป่าศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ขาว-ชมพู
โดย :โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 308 ครั้ง
เมื่อ 18 เมษายน 2559 เวลา22:40:43

10-04-2016-16-08-13_1603670714.jpg
 กิจกรรม open house และงาน ปัจฉิมฯ ปี การศึกษา2858
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
เปิดดู: 324 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา16:08:13

10-04-2016-15-54-05_417779869.jpg
 ทดสอบสมรรถนะกับ มข. ปี 2559
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
เปิดดู: 325 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา15:54:05

10-04-2016-15-15-59_1082172075.jpg
 วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 255 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา15:15:59

10-04-2016-14-59-16_41130089.jpg
 ฉลอง 2เหรียญทอง ระดับตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 339 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา14:59:16

07-04-2016-21-32-11_1618035767.jpg
 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
โดย :พระลับ-บึงเนียม
เปิดดู: 560 ครั้ง
เมื่อ 07 เมษายน 2559 เวลา21:32:11

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู