Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 

แนะนำ รองผอ.เขต

นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์
Tel.08 6579 1946
sumrengjit@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร. 088-3328979
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายชาญชัยสวัสดิ์  อิสสระวงษ์
ผอ.โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง
    โทร. 085-8512755

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน
567 แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 29
566 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 75
565 การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 130
564 การจัดทำต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 208
563 กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 279
562 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 202
561 การเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด โดย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 71
560 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 261
559 การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 112
558 จัดสรรงบประมาณปี2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 172
557 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 1815
556 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย กลุ่มนิเทศติตามฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 393
555 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฟังการเสวนา"มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่21" โดย กลุ่มนิเทศติตามฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 315
554 โครงการประชาอาสาปลูป่า 800 ล้านต้นกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 234
553 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 249
552 แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2557 โดย กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2557 469
551 เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย กลุ่มนิเทศติตามฯ เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2557 371
550 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาแผนที่-เข็มทิศ(4ภูมิภาค) โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2557 406
549 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม "การจัดการและพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้" โดย กลุ่มนิเทศติตามฯ เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2557 511
548 การฝึกอบรมความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน โดย กลุ่มนิเทศติตามฯ เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2557 280
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (3)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 นายสายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศ...
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 185 ครั้ง
เมื่อ 09 เมษายน 2557 เวลา10:06:20
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (2)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 นายสายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศ...
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 131 ครั้ง
เมื่อ 09 เมษายน 2557 เวลา10:01:57
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมการเรียนการสอนเตรียมความพร้อม (1)ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 นายสายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศิริกุ...
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 125 ครั้ง
เมื่อ 09 เมษายน 2557 เวลา09:57:05
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (2)
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 นายสายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอ...
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 88 ครั้ง
เมื่อ 08 เมษายน 2557 เวลา16:00:41
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (1)
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 นายสายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ....
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 100 ครั้ง
เมื่อ 08 เมษายน 2557 เวลา15:57:31
ชื่อเรื่อง:  ร.ร.บ้านห้วยเตยรับมอบห้องน้ำสุขสันต์จากสโมสรโรตารี่โตเกียว
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานรับมอ...
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 103 ครั้ง
เมื่อ 08 เมษายน 2557 เวลา13:18:35
ชื่อเรื่อง:  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(4)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 นายสายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดก...
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 331 ครั้ง
เมื่อ 02 เมษายน 2557 เวลา17:13:40
ชื่อเรื่อง:  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(3)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 นายสายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดก...
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 326 ครั้ง
เมื่อ 02 เมษายน 2557 เวลา17:05:28
ชื่อเรื่อง:  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(2)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 นายสายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดก...
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 328 ครั้ง
เมื่อ 02 เมษายน 2557 เวลา17:00:30
ชื่อเรื่อง:  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(1)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 นายสายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการปร...
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 259 ครั้ง
เมื่อ 02 เมษายน 2557 เวลา16:47:18
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านศิลาจัดงานคืนสู่เหย้าลูกเต้าชาวศิ
วันที่ 13 เมษายน 2557 โรงเรียนบ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิ...
โดย :บ้านศิลา อ.เมือง ขอนแก่น
เปิดดู: 17 ครั้ง
เมื่อ 18 เมษายน 2557 เวลา11:19:05
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย รับมอบ SMART TV 60 นิ้ว จาก
คุณวโรดม  สำโรงพล  จ.อ.ภาณุมาศ  ศรีแก้วน้ำใส  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ได้มอบ  SM...
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 103 ครั้ง
เมื่อ 09 เมษายน 2557 เวลา19:58:45
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนบม จัดนิทรรศการเปิดประตูสู่ชุม
...
โดย :09 บ้านเป็ด-เมืองเก่า
เปิดดู: 185 ครั้ง
เมื่อ 04 เมษายน 2557 เวลา11:56:10
ชื่อเรื่อง:  ปัจฉัมนิเทศ นร.ป.6 และ ม.3 โรงเรียนบ้านดอนบม
โรงเรียนบ้านดอนบม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.ุ6 และ ม.3 วันที่ 31 มีนาคม 2557...
โดย :09 บ้านเป็ด-เมืองเก่า
เปิดดู: 228 ครั้ง
เมื่อ 02 เมษายน 2557 เวลา22:24:35
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนบม นำ นร.ม.1-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอ
โรงเรียนบ้านดอนบม นำนักเรียนชั้น ม.1-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จันทบุรี-ระยอง ระหว่าง...
โดย :09 บ้านเป็ด-เมืองเก่า
เปิดดู: 235 ครั้ง
เมื่อ 02 เมษายน 2557 เวลา22:17:41
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ทัศนศึกษา ประจำ
...
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 209 ครั้ง
เมื่อ 27 มีนาคม 2557 เวลา18:07:26
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จัดงานปัจฉิมนิเทศ ป
...
โดย :บ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 206 ครั้ง
เมื่อ 27 มีนาคม 2557 เวลา17:31:38
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรม Open House "
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดกิจกรรม Open House "เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซี...
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 210 ครั้ง
เมื่อ 25 มีนาคม 2557 เวลา22:19:42
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านโคกล่ามรับการประเมินจากคณะกรรมการ
...
โดย :บ้านโคกล่าม
เปิดดู: 179 ครั้ง
เมื่อ 25 มีนาคม 2557 เวลา22:16:39
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉ
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556...
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 203 ครั้ง
เมื่อ 25 มีนาคม 2557 เวลา22:16:04
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรม Open House "
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา โดยผู้อำนวยการนิสิต  สายโยค และทีมงานคณะครูและบุคลากรทา...
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 209 ครั้ง
เมื่อ 25 มีนาคม 2557 เวลา20:06:54
ชื่อเรื่อง:  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนร้นอกสถานที่
โรงเรียนบ้านเหล่านางาม กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2  นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรีย...
โดย :บ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 255 ครั้ง
เมื่อ 23 มีนาคม 2557 เวลา17:10:37
เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    City Hubs - ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ - อบรมที่ ม.ขอน
ด้วยบริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (Cityhubs Corporation Co.,Ltd.) ได้จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ม...
    เฝ้ารอ
แรงบันดาลใจในการพัฒนามิวสิควีดีโอ ขอบคุณผู้ที่บริจาคอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แล...
    Thai Education 2014
ไทย Education 2014 มหกรรมทางการศึกษาที่แสดงแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในย...
    ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเด
►เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง สพฐ. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะก...
    รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาส
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และค...
    ปรับแก้หลักเกณฑ์โยกย้ายครู
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 14:00 น. "จาตุรนต์" สั่งปรับแก้หลักเกณฑ์โยกย้ายครู ระบุครูกระจุก...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
มื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบโล่เกียรติยศให้กับ "เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านชาด สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1  เป็นบุตร นายอนุรักษ์  นิจกิจ และนางสาวราณี  สีไว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตา - ยาย นายที-นางดาวเรือง สีไว ได้เก็บเงินสด จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยเอกสาร ของนางสวน  ทองน้อย จึงได้แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินมาร้บคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  กล่าวว่า "การ กระทำของ เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ  ครั้งนี้แสดงถึงความเป็นผ้ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  บ่งบอกถึงการได้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีจากครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งมี นางเทวินทร์  ศรีจันทร์หล้า ครูประจำชั้น และนายธีรภัทร์  ชมพูป้อ ผอ.โรงเรียนบ้านชาด สมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฎกว้างขวางยิ่งขึ้น และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำความครั้งนี้


       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู