Click >>>
ผลงานคุณครู GIS เส้นทางไปโรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว Live Chat E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ศิริกุล นามศิริ
Tel. 084-7882836 
e-mail : papong_49@hotmail.co
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอำนวย
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
     0815449961
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

                  นายเจนณรงค์ วิธีดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

2558 | 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
3020 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนบุคลากรทางวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ2559(1ธันวาคม 2558-31 ธันวาคม 2559)
เมื่อ 30 พ.ย. 2558 เวลา:15:52:48
กลุ่มบริหารงานบุคคล 118
3019 ด่วนที่สุด เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "สพป.อ่อนหวาน" ปี 2558
เมื่อ 30 พ.ย. 2558 เวลา:15:27:07
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 96
3018 ทุนมูลนิธิคุวานันท์ ประจำปี 2558
เมื่อ 30 พ.ย. 2558 เวลา:15:06:20
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 86
3017 ประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
เมื่อ 30 พ.ย. 2558 เวลา:14:30:38
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 56
3016 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต สำหรับผู้บริหาร
เมื่อ 30 พ.ย. 2558 เวลา:13:44:28
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 134
3015 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลัก(Core Trainer:CT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เมื่อ 30 พ.ย. 2558 เวลา:13:42:07
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 135
3014 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2559 งบลงทุน
เมื่อ 30 พ.ย. 2558 เวลา:13:07:03
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 170
3012 วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10
เมื่อ 30 พ.ย. 2558 เวลา:10:42:40
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 103
3011 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ เรื่องหลังเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
เมื่อ 30 พ.ย. 2558 เวลา:10:07:02
กลุ่มบริหารงานบุคคล 120
3010 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
เมื่อ 29 พ.ย. 2558 เวลา:17:08:13
กลุ่มบริหารงานบุคคล 445
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 224 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา14:40:50โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวฑูตความดี
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 228 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา11:20:08ประชุมรับฟังนโยบายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 200 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา11:12:47พิธีรับมอบอาคารห้องสมุด “สิทธิประเสริฐสังข์”
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 435 ครั้ง
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา15:54:40ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 314 ครั้ง
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา14:48:38สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑
โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 328 ครั้ง
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2558 เวลา16:01:18สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมงานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 437 ครั้ง
เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 เวลา14:18:05ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.ขอนแก่น เขต 1 ประจำปี 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 520 ครั้ง
เมื่อ 21 ตุลาคม 2558 เวลา15:27:40พิธีมอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 589 ครั้ง
เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 เวลา14:59:31สมาคมโรงเรียนเอกชนสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้าน 89 หลัง สพฐ.
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 505 ครั้ง
เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 เวลา14:40:10เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

Dlit
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
15-11-2015-12-08-26_1778847870.jpg
 บ้านเหล่าป่ามะนาวเกมส์
โดย :สถานศึกษาที่ 13
เปิดดู: 194 ครั้ง
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา12:08:26

14-11-2015-17-28-38_1895118610.jpg
 กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 175 ครั้ง
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา17:28:38

12-11-2015-13-11-55_875761132.jpg
 สมาคมชาวปักษ์ใต้มอบจักรยานให้นักเรียน
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 897 ครั้ง
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา13:11:55

06-10-2015-11-46-31_2029353819.jpg
 พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 586 ครั้ง
เมื่อ 06 ตุลาคม 2558 เวลา11:46:31

22-09-2015-17-55-04_211900809.jpg
 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65
โดย :กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4 สาวะถี
เปิดดู: 672 ครั้ง
เมื่อ 22 กันยายน 2558 เวลา17:55:04

21-09-2015-11-28-10_528212561.jpg
 วันสันติภาพสากล
โดย :บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เปิดดู: 593 ครั้ง
เมื่อ 21 กันยายน 2558 เวลา11:28:10

17-09-2015-7-10-09_486637521.jpg
 การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
โดย :โรงเรียนบ้านสะอาด
เปิดดู: 705 ครั้ง
เมื่อ 17 กันยายน 2558 เวลา07:10:09

28-08-2015-13-25-47_480381991.jpg
 โครงการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎรืรังสฤษฏ์)
เปิดดู: 1307 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 เวลา13:25:47

28-08-2015-12-26-19_574463692.JPG
 การมอบหนังสือ สินไซ ฉบับใบลาน
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎรืรังสฤษฏ์)
เปิดดู: 1312 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 เวลา12:26:19

28-08-2015-12-19-41_1312445186.JPG
 การแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎรืรังสฤษฏ์)
เปิดดู: 1316 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 เวลา12:19:41

24-08-2015-15-32-48_1335351480.jpg
 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
โดย :
เปิดดู: 792 ครั้ง
เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา15:32:48

nm001.jpg
 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดย :โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เปิดดู: 811 ครั้ง
เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา10:28:36

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู