Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์
Tel.08 6579 1946
sumrengjit@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

       นายพิชิต  บุตรศรีสวย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
       โทร. 081-6616616
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
ผอ.โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
เว็บไซต์ http://www.khokngam.ac.th

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

2558 | 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 1
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 

-

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1798 มาตราการป้องกันการทุจริตและรักษาความเป็นธรรมในการคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1
เมื่อ 30 ม.ค. 2558 เวลา:16:01:06
กลุ่มบริหารงานบุคคล 137
1797 ที่ ศธ 04025/321 เรื่องการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก
เมื่อ 30 ม.ค. 2558 เวลา:15:48:05
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 189
1796 ร.ร.บ้านขามป้อมฯ ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ สายครูผู้สอน
เมื่อ 30 ม.ค. 2558 เวลา:14:02:11
กลุ่มอำนวยการ 172
1795 การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา(สถานศึกษาเอกชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เมื่อ 29 ม.ค. 2558 เวลา:15:52:49
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 230
1794 การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายที่ 12
เมื่อ 29 ม.ค. 2558 เวลา:11:53:16
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 312
1793 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงบประมาณ
เมื่อ 29 ม.ค. 2558 เวลา:10:45:24
กลุ่มนโยบายและแผน 418
1792 การให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 29 ม.ค. 2558 เวลา:09:14:12
กลุ่มบริหารงานบุคคล 372
1791 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ 28 ม.ค. 2558 เวลา:16:07:47
กลุ่มบริหารงานบุคคล 749
1790 การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการเเก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(Problem Solving)
เมื่อ 28 ม.ค. 2558 เวลา:14:53:30
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 450
1789 เรียนเชิญประธานกลุ่มสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 28 ม.ค. 2558 เวลา:14:38:46
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 310
1788 การจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558
เมื่อ 28 ม.ค. 2558 เวลา:12:19:15
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 307
1787 ขอความร่วมมือจัดตั้งโรงทานงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานทดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558
เมื่อ 28 ม.ค. 2558 เวลา:11:59:15
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 219
1786 การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา english bilingual education (ebe)
เมื่อ 28 ม.ค. 2558 เวลา:10:36:37
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 253
1784 ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมิณคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เมื่อ 28 ม.ค. 2558 เวลา:09:59:04
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 381
1783 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นำนักเรียนเข้าสอบโอเน็ต
เมื่อ 28 ม.ค. 2558 เวลา:09:13:44
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 410
1782 รายงานผลการประเมินภาคปฏิบัติ หลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร 200 ชั่วโมง)
เมื่อ 28 ม.ค. 2558 เวลา:08:44:35
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 252
1781 ร.ร.บ้านหนองหิน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
เมื่อ 27 ม.ค. 2558 เวลา:14:35:50
กลุ่มอำนวยการ 376
1780 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ประกาศรับสมัึครครูผู้สอน สาขาภาษาอังกฤษ
เมื่อ 27 ม.ค. 2558 เวลา:13:59:42
กลุ่มอำนวยการ 245
1779 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2558
เมื่อ 27 ม.ค. 2558 เวลา:13:13:05
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 443
1778 รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2558
เมื่อ 27 ม.ค. 2558 เวลา:11:56:29
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 390
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ร.ร.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ เข้าค่ายวิชาการ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 81 ครั้ง
เมื่อ 27 มกราคม 2558 เวลา15:28:16ร.ร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ตัวแทนนักกีฬายิงปืนเชียงรายเกมส์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 77 ครั้ง
เมื่อ 27 มกราคม 2558 เวลา13:52:11คณะกรรมการติดตามและประเมินผลบริหารจัดการสำนักงาน ประเมินผล สพป.ขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 136 ครั้ง
เมื่อ 20 มกราคม 2558 เวลา11:28:14สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 94 ครั้ง
เมื่อ 18 มกราคม 2558 เวลา16:43:31งานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 397 ครั้ง
เมื่อ 18 มกราคม 2558 เวลา16:19:38สโมสรไลออนส์มอบจักรยานยืมเรียนให้แก่นักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 175 ครั้ง
เมื่อ 07 มกราคม 2558 เวลา16:55:40ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 220 ครั้ง
เมื่อ 07 มกราคม 2558 เวลา16:45:53ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 133 ครั้ง
เมื่อ 07 มกราคม 2558 เวลา16:39:42ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 329 ครั้ง
เมื่อ 29 ธันวาคม 2557 เวลา17:15:00สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2557
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 360 ครั้ง
เมื่อ 29 ธันวาคม 2557 เวลา16:15:25เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
29-01-2015-8-54-47_1270636142.jpg
 การเยี่ยมบ้านนักเรียน
โดย :โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 11 ครั้ง
เมื่อ 29 มกราคม 2558 เวลา08:54:47

26-01-2015-11-04-20_2060534539.jpg
 การวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 217 ครั้ง
เมื่อ 26 มกราคม 2558 เวลา11:04:20

25-01-2015-20-11-43_551704731.jpg
 สาธิตการสอนเข้มวิชาคณิตศาสตร์ ป.๖ กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ ๗
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 216 ครั้ง
เมื่อ 25 มกราคม 2558 เวลา20:11:43

24-01-2015-20-18-17_1197363874.jpg
 23 ม.ค.58 รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
โดย :โรงเรียนบ้านดอนบม กลุ่มสถานศึกษา ที่ 9
เปิดดู: 235 ครั้ง
เมื่อ 24 มกราคม 2558 เวลา20:18:17

22-01-2015-17-00-35_1426581869.jpg
 เรื่อง : กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งท่ี่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 "ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน"
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 80 ครั้ง
เมื่อ 22 มกราคม 2558 เวลา17:00:35

21-01-2015-13-59-18_1254176314.jpg
 งานวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
โดย :ทุ่มแดงใหญ่
เปิดดู: 57 ครั้ง
เมื่อ 21 มกราคม 2558 เวลา13:59:18

20-01-2015-19-52-16_770725137.jpg
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา กลุ่มสถานศึกษาที่ 1
เปิดดู: 99 ครั้ง
เมื่อ 20 มกราคม 2558 เวลา19:52:16

20-01-2015-19-47-02_972097505.jpg
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา กลุ่มสถานศึกษาที่ 1
เปิดดู: 77 ครั้ง
เมื่อ 20 มกราคม 2558 เวลา19:47:02

19-01-2015-14-53-33_1586730185.jpg
 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
โดย :บ้านหนองหลุบ
เปิดดู: 56 ครั้ง
เมื่อ 19 มกราคม 2558 เวลา14:53:33

19-01-2015-11-23-02_642943268.jpg
 กิจกรรมตักบาตรประจำวันพระ
โดย :โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
เปิดดู: 60 ครั้ง
เมื่อ 19 มกราคม 2558 เวลา11:23:02

15-01-2015-11-39-04_2087402259.jpg
 กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งท่ี่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 "ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน"
โดย :หินกองวิทยา
เปิดดู: 91 ครั้ง
เมื่อ 15 มกราคม 2558 เวลา11:39:04

14-01-2015-19-51-18_2000952658.JPG
 โครงการออมทรัพย์
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เปิดดู: 84 ครั้ง
เมื่อ 14 มกราคม 2558 เวลา19:51:18

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    โรคตาแดง (Conjunctivitis)
โรคตาแดง (Conjunctivitis) ….เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาดิโนไวรัส ( adenovirus) ส่วนใหญ่จะติดต่อ...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู