Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นายวิบูลย์ โพธิลุขา
Tel. 08 9861 8516
wiboon_2499@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอำนวย
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
     0815449961
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

   นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1422 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เมื่อ 24 ต.ค. 2557 เวลา:15:35:05
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 214
1421 การให้ข้าราชการครูฯมีและเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 24 ต.ค. 2557 เวลา:10:51:31
กลุ่มบริหารงานบุคคล 360
1420 ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ของสถานศึกษาเพิ่มเติม
เมื่อ 24 ต.ค. 2557 เวลา:10:06:26
กลุ่มนโยบายและแผน 297
1419 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง"การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘"
เมื่อ 24 ต.ค. 2557 เวลา:09:18:33
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 144
1418 รับเกียรติบัตรเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา
เมื่อ 22 ต.ค. 2557 เวลา:16:02:11
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 363
1417 การแต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ 22 ต.ค. 2557 เวลา:14:37:34
กลุ่มบริหารงานบุคคล 593
1416 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
เมื่อ 21 ต.ค. 2557 เวลา:14:31:20
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 181
1415 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ งบประมาณปี 2558
เมื่อ 21 ต.ค. 2557 เวลา:10:00:01
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 481
1414 การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง ก.ค.ศ. 16 อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นปัจจุบันโดยใช้เทคนิค Multi-user
เมื่อ 21 ต.ค. 2557 เวลา:09:36:50
กลุ่มบริหารงานบุคคล 381
1413 การเสนอขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้รายได้สถานศึกษา
เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา:15:59:19
กลุ่มบริหารงานบุคคล 264
1412 ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยในการศึกษากลุ่ม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณในการแก้ปัญหาการค้างจ่ายค่าไฟฟ้าในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา:14:17:29
กลุ่มนโยบายและแผน 307
1411 รายงานผลการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรม e-Training
เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา:11:21:08
กลุ่มบริหารงานบุคคล 900
1410 โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558
เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา:11:07:11
กลุ่มบริหารงานบุคคล 274
1409 การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา:10:39:46
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 159
1408 ขยายเวลาการกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)แบบออนไลน์
เมื่อ 17 ต.ค. 2557 เวลา:11:45:15
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 352
1407 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 16 ต.ค. 2557 เวลา:15:20:40
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 661
1406 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
เมื่อ 16 ต.ค. 2557 เวลา:15:16:33
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 468
1405 ขอความอนุเคราะห์ให้กรอกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
เมื่อ 16 ต.ค. 2557 เวลา:10:26:23
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 286
1404 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 16 ต.ค. 2557 เวลา:10:22:01
กลุ่มนโยบายและแผน 574
1403 แจ้งเปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตรครู นักเรียน คณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 16 ต.ค. 2557 เวลา:10:17:31
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 529
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 34 ครั้ง
เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 เวลา11:58:43

ชื่อเรื่อง:นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 1 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 107 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา14:32:26

ชื่อเรื่อง:มอบช่อดอกไม้ขอบคุณตำรวจที่จับคนร้ายลักทรัพย์ในโรงเรียน 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 75 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา13:20:09

ชื่อเรื่อง:แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 81 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา10:51:54

ชื่อเรื่อง:พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบร 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 76 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา08:23:37

ชื่อเรื่อง:งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 192 ครั้ง
เมื่อ 13 ตุลาคม 2557 เวลา11:36:14

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ส่งผู้เกษียณอายุราชการกลับบ้าน 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 352 ครั้ง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2557 เวลา16:55:51

ชื่อเรื่อง:ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 174 ครั้ง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2557 เวลา16:45:59

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 480 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา17:15:01

ชื่อเรื่อง:พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผุ้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 266 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา17:05:19

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมวันปิยมหาราช
24-10-2014-10-36-23_1054469871.JPG


โดย :พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
เปิดดู: 8 ครั้ง
เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 เวลา10:36:23
ชื่อเรื่อง:  การติดตามการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราช
15-10-2014-12-16-31_1063112132.jpg


โดย :บ้านคำบอน ศูนย์ที่ 12
เปิดดู: 140 ครั้ง
เมื่อ 15 ตุลาคม 2557 เวลา12:16:31
ชื่อเรื่อง:  ฐานออกกำลังกายแบบ BBL
10-10-2014-22-35-22_1839756559.JPG


โดย :โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 139 ครั้ง
เมื่อ 10 ตุลาคม 2557 เวลา22:35:22
ชื่อเรื่อง:  การเข้าค่ายป้องกัน แก้ไข ปราบปรามปัญหายาเสพติด
none.jpg


โดย :โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
เปิดดู: 82 ครั้ง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2557 เวลา14:13:06
ชื่อเรื่อง:  งานแสดงมุทิตาจิต
none.jpg


โดย :พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
เปิดดู: 87 ครั้ง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2557 เวลา11:25:04
ชื่อเรื่อง:  การแข่งขันตะกร้อกีฬาต้านยาเสพติด สพป.ขอนแก่น เข
21-09-2014-21-52-37_1101022622.jpg


โดย :โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 257 ครั้ง
เมื่อ 21 กันยายน 2557 เวลา21:52:37
ชื่อเรื่อง:  โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐา
none.jpg


โดย :โคกงามวิทยาคาร/กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ ๑๕
เปิดดู: 151 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา14:53:29
ชื่อเรื่อง:  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้น
19-09-2014-11-06-00_1768621943.JPG


โดย :กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่9 บ้านเป็ดเมืองเก่า
เปิดดู: 253 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา11:06:00
ชื่อเรื่อง:  โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน
19-09-2014-9-02-39_2104749337.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 191 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา09:02:39
ชื่อเรื่อง:  การประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระร
17-09-2014-16-34-07_1115015877.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 228 ครั้ง
เมื่อ 17 กันยายน 2557 เวลา16:34:07
ชื่อเรื่อง:  กลุ่มสถานศึกษา ที่ 9 ประชุมการคณะกรรมการตัดสินก
15-09-2014-14-48-41_1899486503.jpg


โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 212 ครั้ง
เมื่อ 15 กันยายน 2557 เวลา14:48:41
ชื่อเรื่อง:  สภานักเรียน ดูงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต 1
11-09-2014-15-12-46_525705832.jpg


โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 312 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2557 เวลา15:12:46
เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู