Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

               นางนฤชล ไหลงาม
            Tel.08 79495945
e-mail : nam_kk1@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายอัคเดช ศุกระชาต
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
087-3748855
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

      นายสมจิต มีลุน
ผอ.โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1318 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปี 2557 (ศูนย์ 13, 14, 15)
เมื่อ 19 ก.ย. 2557 เวลา:16:16:35
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17
1317 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปี 2557 (ศูนย์ฯ 16,17)
เมื่อ 19 ก.ย. 2557 เวลา:16:09:47
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14
1316 แจ้งการอนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อ 19 ก.ย. 2557 เวลา:15:45:22
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 30
1315 การอบรมวิทยากรหลัก ct (core trainer)โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
เมื่อ 19 ก.ย. 2557 เวลา:14:40:02
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 55
1314 กำหนดการจักงานมหกรรมการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนของชุมชน
เมื่อ 19 ก.ย. 2557 เวลา:13:47:33
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 83
1313 การประชุมสัมนาการจัดงานมหกรรมโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อ 19 ก.ย. 2557 เวลา:13:45:56
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 72
1312 แจ้งอนุมัติโอนเงิน และเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการศึกษาทางไกล ของ สพฐ.(obec distance learning system)ปีงบประมาณ 2557
เมื่อ 19 ก.ย. 2557 เวลา:09:54:14
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 148
1311 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
เมื่อ 19 ก.ย. 2557 เวลา:09:44:26
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 119
1310 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เมื่อ 19 ก.ย. 2557 เวลา:09:41:54
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 121
1309 แบบฟอร์ม (การโอนฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ)
เมื่อ 18 ก.ย. 2557 เวลา:15:02:49
กลุ่มบริหารงานบุคคล 276
1308 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนฯ
เมื่อ 18 ก.ย. 2557 เวลา:11:26:07
กลุ่มบริหารงานบุคคล 503
1307 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านคนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ระดับจังหวัด ประจำปี 2557
เมื่อ 18 ก.ย. 2557 เวลา:10:38:39
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 264
1306 การประกวดท่องพุทธวจน ระดับภาค ปีท่ี 2
เมื่อ 18 ก.ย. 2557 เวลา:10:36:08
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 125
1305 การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
เมื่อ 18 ก.ย. 2557 เวลา:10:32:32
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 122
1304 แต่งตั้งคณะกรรมการ เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผอ.รร. ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
เมื่อ 17 ก.ย. 2557 เวลา:16:07:58
กลุ่มบริหารงานบุคคล 413
1303 ที่ ศธ 04025/3458 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
เมื่อ 17 ก.ย. 2557 เวลา:15:57:26
กลุ่มอำนวยการ 202
1302 ที่ ศธ 04025/3457 เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
เมื่อ 17 ก.ย. 2557 เวลา:15:55:36
กลุ่มอำนวยการ 132
1301 การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557
เมื่อ 17 ก.ย. 2557 เวลา:15:45:50
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 144
1300 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557
เมื่อ 17 ก.ย. 2557 เวลา:15:43:48
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 151
1299 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (open class)ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 17 ก.ย. 2557 เวลา:12:00:54
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 231
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ชื่อเรื่อง:ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 60 ครั้ง
เมื่อ 16 กันยายน 2557 เวลา11:40:40

ชื่อเรื่อง:อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 104 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2557 เวลา11:45:07

ชื่อเรื่อง:ประชุมสถานศึกษาครั้งที่ 5/2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 200 ครั้ง
เมื่อ 04 กันยายน 2557 เวลา11:36:26

ชื่อเรื่อง:เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 257 ครั้ง
เมื่อ 30 สิงหาคม 2557 เวลา16:49:08

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 279 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา16:32:53

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 249 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา16:26:49

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดการประกวดแข่งขันเตรียมความพร้อมสุ่ประชาคมอาเซียนฯ 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 192 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา16:23:04

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแ่่ก่น เขต 1 อบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 236 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา15:00:04

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 230 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:44:17

ชื่อเรื่อง:พิธีถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 226 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:34:26

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
ชื่อเรื่อง:  สภานักเรียน ดูงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต 1
11-09-2014-15-12-46_525705832.jpg


โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 83 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2557 เวลา15:12:46
ชื่อเรื่อง:  เยี่ยมบ้านนักเรียน
none.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2
เปิดดู: 67 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2557 เวลา09:45:06
ชื่อเรื่อง:  การแข่งขันทางวิชาการแม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชม
10-09-2014-22-11-19_1042854617.jpg


โดย :หนองโพธิ์ประชานุกูล
เปิดดู: 79 ครั้ง
เมื่อ 10 กันยายน 2557 เวลา22:11:19
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรม การเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
08-09-2014-20-34-38_1922570074.jpg


โดย :บ้านทองหลาง
เปิดดู: 89 ครั้ง
เมื่อ 08 กันยายน 2557 เวลา20:34:38
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมค่ายวิชาการ
06-09-2014-1-41-29_950374809.jpg


โดย :บ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 147 ครั้ง
เมื่อ 06 กันยายน 2557 เวลา01:41:30
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมวันอาเซียน
06-09-2014-0-54-38_82214826.jpg


โดย :บ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 147 ครั้ง
เมื่อ 06 กันยายน 2557 เวลา00:54:38
ชื่อเรื่อง:  การแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 3 (ทุ่มแดงใหญ่)
05-09-2014-21-04-56_654440017.JPG


โดย :กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ทุ่มแดงใหญ่
เปิดดู: 169 ครั้ง
เมื่อ 05 กันยายน 2557 เวลา21:04:56
ชื่อเรื่อง:  สัปดาห์อาเซียน โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี
05-09-2014-15-08-55_1933948843.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)
เปิดดู: 93 ครั้ง
เมื่อ 05 กันยายน 2557 เวลา15:08:55
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน
05-09-2014-14-16-27_233910800.jpg


โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 143 ครั้ง
เมื่อ 05 กันยายน 2557 เวลา14:16:27
ชื่อเรื่อง:  สภานักเรียนให้ความรู้แก่ชุมชน
05-09-2014-11-01-26_252872849.jpg


โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 105 ครั้ง
เมื่อ 05 กันยายน 2557 เวลา11:01:26
ชื่อเรื่อง:  การจัดค่ายวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
none.jpg


โดย :บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
เปิดดู: 122 ครั้ง
เมื่อ 02 กันยายน 2557 เวลา11:06:47
ชื่อเรื่อง:  นิทรรศการอาเซียนโรงเรียนบ้านดอนบม 27 สิงหาคม 2557
01-09-2014-15-08-48_259147461.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านดอนบม ศูนย์ 9
เปิดดู: 258 ครั้ง
เมื่อ 01 กันยายน 2557 เวลา15:08:48
เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ทุกโรงเรียน             ขณะ...
    City Hubs - ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ - อบรมที่ ม.ขอน
ด้วยบริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (Cityhubs Corporation Co.,Ltd.) ได้จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ม...
    เฝ้ารอ
แรงบันดาลใจในการพัฒนามิวสิควีดีโอ ขอบคุณผู้ที่บริจาคอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แล...
    Thai Education 2014
ไทย Education 2014 มหกรรมทางการศึกษาที่แสดงแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในย...
    ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเด
►เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง สพฐ. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะก...
    รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาส
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และค...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
มื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบโล่เกียรติยศให้กับ "เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านชาด สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1  เป็นบุตร นายอนุรักษ์  นิจกิจ และนางสาวราณี  สีไว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตา - ยาย นายที-นางดาวเรือง สีไว ได้เก็บเงินสด จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยเอกสาร ของนางสวน  ทองน้อย จึงได้แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินมาร้บคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  กล่าวว่า "การ กระทำของ เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ  ครั้งนี้แสดงถึงความเป็นผ้ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  บ่งบอกถึงการได้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีจากครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งมี นางเทวินทร์  ศรีจันทร์หล้า ครูประจำชั้น และนายธีรภัทร์  ชมพูป้อ ผอ.โรงเรียนบ้านชาด สมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฎกว้างขวางยิ่งขึ้น และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำความครั้งนี้


       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู