Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นายวิเศษ  พลอาจทัน
081-9645175
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอำนวย
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
     0815449961
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายฐูปนรรฆ์ มังคะตา
ผอ.โรงเรียนบ้านโนนม่วง

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1464 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน
เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา:15:15:47
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23
1463 งบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา:15:14:54
กลุ่มนโยบายและแผน 46
1462 การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา:13:36:12
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31
1461 การบูรณาการ "การดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา:12:19:35
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 51
1460 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา "รักพ่อของประชาชน รักประชาชนของพ่อ
เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา:12:18:22
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 40
1459 ขอเชิญเข้าร่วมในกิจกรรม
เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา:12:12:46
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 60
1458 แจ้งจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการฯ (คูปองการศึกษา) สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา:10:15:40
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 135
1457 ข้่าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้รายได้สถานศึกษา
เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา:09:57:46
กลุ่มบริหารงานบุคคล 64
1456 แจ้งข้อมูลรายชื่อและการติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ให้บริการสำเนาสื่อ eDLTV โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา:09:53:49
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 89
1455 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการเผยแพร่และจำหน่ายเพลงพระราชนิพนธ์
เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา:09:26:10
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 46
1454 การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557
เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา:09:01:00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 77
1453 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2557
เมื่อ 30 ต.ค. 2557 เวลา:15:16:11
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 139
1452 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
เมื่อ 30 ต.ค. 2557 เวลา:15:08:07
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 152
1451 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อ 30 ต.ค. 2557 เวลา:15:05:50
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 235
1450 การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเปฺิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อ 30 ต.ค. 2557 เวลา:14:39:23
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 170
1449 แนวทางการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
เมื่อ 30 ต.ค. 2557 เวลา:14:23:48
กลุ่มบริหารงานบุคคล 167
1448 ที่ ศธ 04025/3963 เรื่อง การจัดประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558
เมื่อ 30 ต.ค. 2557 เวลา:14:09:42
กลุ่มอำนวยการ 76
1447 การสำรวจวันหยุดราชการของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เมื่อ 30 ต.ค. 2557 เวลา:13:59:16
กลุ่มบริหารงานบุคคล 240
1446 การตรวจติดตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อ 30 ต.ค. 2557 เวลา:09:34:43
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 227
1445 ขอความร่วมมือเก็บข้อมูล (โรงเรียนขนาดเล็ก)
เมื่อ 29 ต.ค. 2557 เวลา:15:19:14
กลุ่มนโยบายและแผน 345
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 87 ครั้ง
เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 เวลา11:58:43

ชื่อเรื่อง:นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 1 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 144 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา14:32:26

ชื่อเรื่อง:มอบช่อดอกไม้ขอบคุณตำรวจที่จับคนร้ายลักทรัพย์ในโรงเรียน 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 136 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา13:20:09

ชื่อเรื่อง:แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 134 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา10:51:54

ชื่อเรื่อง:พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบร 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 118 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา08:23:37

ชื่อเรื่อง:งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 226 ครั้ง
เมื่อ 13 ตุลาคม 2557 เวลา11:36:14

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ส่งผู้เกษียณอายุราชการกลับบ้าน 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 393 ครั้ง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2557 เวลา16:55:51

ชื่อเรื่อง:ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 201 ครั้ง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2557 เวลา16:45:59

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 542 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา17:15:01

ชื่อเรื่อง:พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผุ้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 304 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา17:05:19

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมวันปิยมหาราช
24-10-2014-10-36-23_1054469871.JPG


โดย :พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
เปิดดู: 65 ครั้ง
เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 เวลา10:36:23
ชื่อเรื่อง:  การติดตามการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราช
15-10-2014-12-16-31_1063112132.jpg


โดย :บ้านคำบอน ศูนย์ที่ 12
เปิดดู: 192 ครั้ง
เมื่อ 15 ตุลาคม 2557 เวลา12:16:31
ชื่อเรื่อง:  ฐานออกกำลังกายแบบ BBL
10-10-2014-22-35-22_1839756559.JPG


โดย :โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 184 ครั้ง
เมื่อ 10 ตุลาคม 2557 เวลา22:35:22
ชื่อเรื่อง:  การเข้าค่ายป้องกัน แก้ไข ปราบปรามปัญหายาเสพติด
none.jpg


โดย :โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
เปิดดู: 112 ครั้ง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2557 เวลา14:13:06
ชื่อเรื่อง:  งานแสดงมุทิตาจิต
none.jpg


โดย :พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
เปิดดู: 118 ครั้ง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2557 เวลา11:25:04
ชื่อเรื่อง:  การแข่งขันตะกร้อกีฬาต้านยาเสพติด สพป.ขอนแก่น เข
21-09-2014-21-52-37_1101022622.jpg


โดย :โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 287 ครั้ง
เมื่อ 21 กันยายน 2557 เวลา21:52:37
ชื่อเรื่อง:  โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐา
none.jpg


โดย :โคกงามวิทยาคาร/กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ ๑๕
เปิดดู: 183 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา14:53:29
ชื่อเรื่อง:  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้น
19-09-2014-11-06-00_1768621943.JPG


โดย :กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่9 บ้านเป็ดเมืองเก่า
เปิดดู: 289 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา11:06:00
ชื่อเรื่อง:  โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน
19-09-2014-9-02-39_2104749337.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 225 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา09:02:39
ชื่อเรื่อง:  การประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระร
17-09-2014-16-34-07_1115015877.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 270 ครั้ง
เมื่อ 17 กันยายน 2557 เวลา16:34:07
ชื่อเรื่อง:  กลุ่มสถานศึกษา ที่ 9 ประชุมการคณะกรรมการตัดสินก
15-09-2014-14-48-41_1899486503.jpg


โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 247 ครั้ง
เมื่อ 15 กันยายน 2557 เวลา14:48:41
ชื่อเรื่อง:  สภานักเรียน ดูงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต 1
11-09-2014-15-12-46_525705832.jpg


โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 353 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2557 เวลา15:12:46
เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู