Click >>>
ผลงานคุณครู GIS เส้นทางไปโรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว Live Chat E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์
Tel.08 6579 1946
sumrengjit@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายอัคเดช ศุกระชาต
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
087-3748855
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายปรีชา  เก้งโทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว
มือถือ 083-4557720

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

2558 | 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
3000 สำรวจความขาดแคลนและความต้องการรายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมและรายการต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
เมื่อ 26 พ.ย. 2558 เวลา:15:25:45
กลุ่มนโยบายและแผน 36
2999 จัสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน (ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา))
เมื่อ 26 พ.ย. 2558 เวลา:15:21:23
กลุ่มนโยบายและแผน 37
2997 ขอเสนอราคาบัตรเข้าชมงานอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา
เมื่อ 26 พ.ย. 2558 เวลา:13:50:10
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 60
2996 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558
เมื่อ 26 พ.ย. 2558 เวลา:10:40:11
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 134
2994 16 สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
เมื่อ 26 พ.ย. 2558 เวลา:10:26:47
กลุ่มนโยบายและแผน 148
2993 ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2559
เมื่อ 26 พ.ย. 2558 เวลา:09:50:48
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 78
2992 ขอเชิญประชุมชี้แจง งบลงทุน โรงเรียนดีประจำตำบล
เมื่อ 25 พ.ย. 2558 เวลา:16:11:26
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 225
2991 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
เมื่อ 25 พ.ย. 2558 เวลา:16:04:21
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 306
2990 การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2558 งบกลาง
เมื่อ 25 พ.ย. 2558 เวลา:16:01:53
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 236
2989 จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เมื่อ 25 พ.ย. 2558 เวลา:15:01:46
กลุ่มอำนวยการ 163
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 190 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา14:40:50โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวฑูตความดี
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 191 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา11:20:08ประชุมรับฟังนโยบายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 161 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา11:12:47พิธีรับมอบอาคารห้องสมุด “สิทธิประเสริฐสังข์”
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 392 ครั้ง
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา15:54:40ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 274 ครั้ง
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา14:48:38สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑
โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 289 ครั้ง
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2558 เวลา16:01:18สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมงานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 404 ครั้ง
เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 เวลา14:18:05ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.ขอนแก่น เขต 1 ประจำปี 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 490 ครั้ง
เมื่อ 21 ตุลาคม 2558 เวลา15:27:40พิธีมอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 555 ครั้ง
เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 เวลา14:59:31สมาคมโรงเรียนเอกชนสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้าน 89 หลัง สพฐ.
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 472 ครั้ง
เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 เวลา14:40:10เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

Dlit
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
15-11-2015-12-08-26_1778847870.jpg
 บ้านเหล่าป่ามะนาวเกมส์
โดย :สถานศึกษาที่ 13
เปิดดู: 154 ครั้ง
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา12:08:26

14-11-2015-17-28-38_1895118610.jpg
 กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 140 ครั้ง
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา17:28:38

12-11-2015-13-11-55_875761132.jpg
 สมาคมชาวปักษ์ใต้มอบจักรยานให้นักเรียน
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 779 ครั้ง
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา13:11:55

06-10-2015-11-46-31_2029353819.jpg
 พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 550 ครั้ง
เมื่อ 06 ตุลาคม 2558 เวลา11:46:31

22-09-2015-17-55-04_211900809.jpg
 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65
โดย :กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4 สาวะถี
เปิดดู: 639 ครั้ง
เมื่อ 22 กันยายน 2558 เวลา17:55:04

21-09-2015-11-28-10_528212561.jpg
 วันสันติภาพสากล
โดย :บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เปิดดู: 562 ครั้ง
เมื่อ 21 กันยายน 2558 เวลา11:28:10

17-09-2015-7-10-09_486637521.jpg
 การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
โดย :โรงเรียนบ้านสะอาด
เปิดดู: 669 ครั้ง
เมื่อ 17 กันยายน 2558 เวลา07:10:09

28-08-2015-13-25-47_480381991.jpg
 โครงการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎรืรังสฤษฏ์)
เปิดดู: 1262 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 เวลา13:25:47

28-08-2015-12-26-19_574463692.JPG
 การมอบหนังสือ สินไซ ฉบับใบลาน
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎรืรังสฤษฏ์)
เปิดดู: 1268 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 เวลา12:26:19

28-08-2015-12-19-41_1312445186.JPG
 การแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎรืรังสฤษฏ์)
เปิดดู: 1277 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 เวลา12:19:41

24-08-2015-15-32-48_1335351480.jpg
 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
โดย :
เปิดดู: 758 ครั้ง
เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา15:32:48

nm001.jpg
 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดย :โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เปิดดู: 778 ครั้ง
เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา10:28:36

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู