Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ศิริกุล นามศิริ
Tel. 084-7882836 
e-mail : papong_49@hotmail.co
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายอัคเดช ศุกระชาต
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
087-3748855
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายนิพนธ์  หมื่นไธสง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา
โทร. 0804183271
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 2(พ.ย.- ธ.ค.57)

ฉบับที่ 1(ส.ค.- ต.ค.57)
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1547 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เมื่อ 22 พ.ย. 2557 เวลา:15:40:23
กลุ่มนโยบายและแผน 84
1546 ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา:16:00:37
กลุ่มบริหารงานบุคคล 231
1545 การประชุมปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา:14:50:27
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 177
1544 การอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา:13:35:04
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 225
1543 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดขบวนแห่ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 (ขบวนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง และอำเภอพระยืน)
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา:12:01:07
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 211
1542 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา:10:23:27
กลุ่มบริหารงานบุคคล 254
1541 การให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา:10:10:39
กลุ่มบริหารงานบุคคล 202
1540 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์โครงการ "ครูธุรการจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน 8"
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา:09:49:19
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 132
1539 การทดสอบออนไลน์ Pre o-net ครั้งที่ 3/2557
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา:09:30:25
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 277
1538 การประกวดพานบายศรีงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา:10:33:10
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 165
1537 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา:10:25:00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 147
1536 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา:10:22:52
กลุ่มบริหารงานบุคคล 263
1535 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา:10:18:59
กลุ่มบริหารงานบุคคล 194
1534 ขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ี่การจัดประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา:10:06:55
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 108
1533 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา:09:48:53
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 143
1532 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" (Melodies of the king)
เมื่อ 19 พ.ย. 2557 เวลา:14:38:13
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 146
1531 เลื่อนการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและห้องเรียนอุ่นใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 18 พ.ย. 2557 เวลา:17:01:32
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 395
1530 ประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557
เมื่อ 18 พ.ย. 2557 เวลา:16:46:44
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 437
1529 การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฎิรูปแห่งชาติ
เมื่อ 18 พ.ย. 2557 เวลา:12:04:33
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 341
1528 การให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 18 พ.ย. 2557 เวลา:10:08:26
กลุ่มบริหารงานบุคคล 444
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 80 ครั้ง
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา14:25:30ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2557
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 193 ครั้ง
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2557 เวลา16:14:30สพป.ขอนแก่น เขต 1 เปิดห้องรับรอง
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 223 ครั้ง
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2557 เวลา16:03:44ประชุมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 170 ครั้ง
เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2557 เวลา14:55:11สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 201 ครั้ง
เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 เวลา11:58:43นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 235 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา14:32:26มอบช่อดอกไม้ขอบคุณตำรวจที่จับคนร้ายลักทรัพย์ในโรงเรียน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 273 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา13:20:09แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 281 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา10:51:54พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ ครบรอบปีที่ 95
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 236 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา08:23:37งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 348 ครั้ง
เมื่อ 13 ตุลาคม 2557 เวลา11:36:14เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
22-11-2014-15-17-46_1931002498.jpg
 กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา กลุ่มสถานศึกษาที่ 1
เปิดดู: 10 ครั้ง
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา15:17:46

21-11-2014-16-10-09_1773719065.jpg
 โรงเรียนบ้านคำบอน รับการตรวจสอบภายใน
โดย :ร.ร.บ้านคำบอน ศูนย์ที่12
เปิดดู: 13 ครั้ง
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา16:10:09

18-11-2014-14-30-31_2007920478.jpg
 คาราวานวิทยาศาสตร์ กับ อพวช.
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 12 ครั้ง
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา14:30:31

17-11-2014-13-07-56_602603233.jpg
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
โดย :โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
เปิดดู: 59 ครั้ง
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา13:07:56

14-11-2014-11-18-20_968776047.jpg
 การประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โดย :บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 115 ครั้ง
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา11:18:21

13-11-2014-18-34-00_247044422.jpg
 13 พ.ย.57 รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 9 ด.ช.ศิริศักดิ์ รักอ่อน
โดย :โรงเรียนบ้านดอนบม กลุ่มสถานศึีกษา ที่ 9
เปิดดู: 180 ครั้ง
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา18:34:00

13-11-2014-15-02-05_1718603999.jpg
 โครงการเด็กไทยสุขภาพดี
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 52 ครั้ง
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา15:02:05

12-11-2014-13-07-24_392152201.jpg
 นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2557
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 47 ครั้ง
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา13:07:24

09-11-2014-23-53-57_1077231265.JPG
 การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 55 ครั้ง
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2557 เวลา23:53:57

06-11-2014-14-04-45_310114411.JPG
 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ปกครองนักเรียน
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม กลุ่มที่ 2
เปิดดู: 110 ครั้ง
เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2557 เวลา14:04:45

31-10-2014-20-44-00_1273015.JPG
 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ ปลูกต้นคูนไม้ประจำจังหวัด
โดย :หินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 118 ครั้ง
เมื่อ 31 ตุลาคม 2557 เวลา20:44:00

31-10-2014-20-33-13_410879470.jpg
 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มตำบลโนนฆ้อง
โดย :โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 126 ครั้ง
เมื่อ 31 ตุลาคม 2557 เวลา20:33:13

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
มื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบโล่เกียรติยศให้กับ "เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านชาด สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1  เป็นบุตร นายอนุรักษ์  นิจกิจ และนางสาวราณี  สีไว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตา - ยาย นายที-นางดาวเรือง สีไว ได้เก็บเงินสด จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยเอกสาร ของนางสวน  ทองน้อย จึงได้แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินมาร้บคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  กล่าวว่า "การ กระทำของ เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ  ครั้งนี้แสดงถึงความเป็นผ้ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  บ่งบอกถึงการได้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีจากครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งมี นางเทวินทร์  ศรีจันทร์หล้า ครูประจำชั้น และนายธีรภัทร์  ชมพูป้อ ผอ.โรงเรียนบ้านชาด สมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฎกว้างขวางยิ่งขึ้น และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำความครั้งนี้

       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู