Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ศิริกุล นามศิริ
Tel. 084-7882836 
e-mail : papong_49@hotmail.co
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

       นายยุทธนา  เอกาพันธ์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
       โทร. 085-0137775
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

       นายภักดี บริบาล
ผอ.โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 


ประกาศ หมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา


ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1219 ขอความร่วมมือในการจัด"โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557"
เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เวลา:10:58:29
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15
1218 โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เวลา:10:45:02
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27
1217 การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิชาชีพของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเคลื่อนท่ีภาคใต้(นครศรีธรรมราช)
เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เวลา:10:32:06
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 34
1216 ที่ ศธ 04025/3254 เรื่อง ขอรับบริจาคโลหิต
เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เวลา:10:09:59
กลุ่มอำนวยการ 50
1215 จัดอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ผ่านระบบดาวเทียม iPSTAR และประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง OBEC Channal
เมื่อ 01 ก.ย. 2557 เวลา:14:25:14
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 402
1214 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เมื่อ 01 ก.ย. 2557 เวลา:13:19:28
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 271
1213 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (อบรมภาษาเวียดนาม)
เมื่อ 01 ก.ย. 2557 เวลา:12:11:34
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 262
1211 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 01 ก.ย. 2557 เวลา:11:16:52
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 187
1209 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 01 ก.ย. 2557 เวลา:09:29:21
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 171
1208 การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เมื่อ 29 ส.ค. 2557 เวลา:16:00:03
กลุ่มอำนวยการ 386
1207 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 10"
เมื่อ 29 ส.ค. 2557 เวลา:11:44:37
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 224
1206 แก้ไขวันเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เวลา:16:26:32
กลุ่มอำนวยการ 490
1205 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเ้รียน ปีการศึกษา 2558
เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เวลา:13:24:01
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 380
1204 แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เวลา:12:00:27
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 462
1203 แจ้งรับแผ่น CD ผลการสอบ LAS ปี 2556
เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เวลา:11:43:49
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 491
1202 ขอเชิญร่วมงาน เกษียณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำปี พ.ศ. 2557
เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เวลา:10:40:59
กลุ่มบริหารงานบุคคล 506
1201 ขอเชิญร่วมงาน เกษียณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำปี พ.ศ. 2557
เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เวลา:10:39:45
กลุ่มบริหารงานบุคคล 386
1200 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา:14:34:24
กลุ่มนโยบายและแผน 535
1199 ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา:11:55:27
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1126
1198 การประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่21
เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา:11:26:28
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 335
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...
สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ชื่อเรื่อง:เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 83 ครั้ง
เมื่อ 30 สิงหาคม 2557 เวลา16:49:08

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 187 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา16:32:53

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 163 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา16:26:49

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดการประกวดแข่งขันเตรียมความพร้อมสุ่ประชาคมอาเซียนฯ 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 112 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา16:23:04

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแ่่ก่น เขต 1 อบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 139 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา15:00:04

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 146 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:44:17

ชื่อเรื่อง:พิธีถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 130 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:34:26

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกวดแข่งขันผู้นำทางศาสนพิธี (มัคนายกน้อย) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 145 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:21:35

ชื่อเรื่อง:พิธีรับมอบถนนและห้องสมุดโรงเรียนบ้านบะยาว 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 133 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:15:15

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 122 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:07:22

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557
28-08-2014-10-56-41_1613644785.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 99 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2557 เวลา10:56:41
ชื่อเรื่อง:  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์เขาสวนกวาง
28-08-2014-10-50-16_1527168685.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง
เปิดดู: 65 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2557 เวลา10:50:17
ชื่อเรื่อง:  งานบูรณาการวิชาการ
28-08-2014-1-14-24_1379140058.jpg


โดย :บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เปิดดู: 107 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2557 เวลา01:14:24
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระ
27-08-2014-11-27-29_350982106.jpg


โดย :หนองชาดพิทยาคม
เปิดดู: 65 ครั้ง
เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 เวลา11:27:29
ชื่อเรื่อง:  ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
27-08-2014-1-18-24_684169374.JPG


โดย :บ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 87 ครั้ง
เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 เวลา01:18:24
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
26-08-2014-14-45-58_976103457.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านหนองหิน ศูนย์ 6
เปิดดู: 82 ครั้ง
เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 เวลา14:45:58
ชื่อเรื่อง:  กีฬาสีภายใน (แดงใหญ่เกมส์) ปี ๒๕๕๗
23-08-2014-14-25-12_863746643.jpg


โดย :บ้านแดงใหญ่
เปิดดู: 125 ครั้ง
เมื่อ 23 สิงหาคม 2557 เวลา14:25:13
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
21-08-2014-12-46-47_1786861910.jpg


โดย :โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
เปิดดู: 105 ครั้ง
เมื่อ 21 สิงหาคม 2557 เวลา12:46:47
ชื่อเรื่อง:  เข้าค่ายนักคิดวิทย์- คณิต บูรณาการ ระหว่างวันที
20-08-2014-20-42-44_1775822143.jpg


โดย :บ้านโนนรังวิทยาคาร ศูนย์สาวะถี
เปิดดู: 100 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 เวลา20:42:44
ชื่อเรื่อง:  เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึ
20-08-2014-20-33-09_1038993911.JPG


โดย :โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ศูนย์สาวะถี
เปิดดู: 81 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 เวลา20:33:09
ชื่อเรื่อง:  นักศึกษาแพทย์จากสิงคโปร์ตรวจสุขภาพนักเรียน
20-08-2014-13-18-46_1054764081.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านคำบอน
เปิดดู: 111 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 เวลา13:18:46
ชื่อเรื่อง:  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ " กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน" เน
20-08-2014-12-50-51_120622652.JPG


โดย :บ้านคำบอน
เปิดดู: 99 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 เวลา12:50:51
เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ทุกโรงเรียน             ขณะ...
    City Hubs - ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ - อบรมที่ ม.ขอน
ด้วยบริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (Cityhubs Corporation Co.,Ltd.) ได้จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ม...
    เฝ้ารอ
แรงบันดาลใจในการพัฒนามิวสิควีดีโอ ขอบคุณผู้ที่บริจาคอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แล...
    Thai Education 2014
ไทย Education 2014 มหกรรมทางการศึกษาที่แสดงแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในย...
    ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเด
►เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง สพฐ. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะก...
    รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาส
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และค...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู