Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์
Tel.08 6579 1946
sumrengjit@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 นางเจรจา  ประจันตะเสน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 โทร. 0898625368
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายเวหา  เลพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

2558 | 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
2230 ที่ ศธ 04025/1909 เรื่อง การประชุมชี้แจงการยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการฯ
เมื่อ 29 พ.ค. 2558 เวลา:15:45:34
กลุ่มอำนวยการ 141
2229 ขอขอบคุณผู้บริจาค
เมื่อ 29 พ.ค. 2558 เวลา:10:33:57
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 135
2228 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558
เมื่อ 29 พ.ค. 2558 เวลา:10:20:03
เกศินี นาชัยเวียง 253
2227 ที่ ศธ 04025/1879 เรื่อง สำเนาหนังสือราชการ
เมื่อ 29 พ.ค. 2558 เวลา:10:13:33
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 162
2226 ที่ ศธ 04025/1878 เรื่อง สำเนาหนังสือราชการ
เมื่อ 29 พ.ค. 2558 เวลา:10:11:10
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 123
2225 ที่ ศธ 04025/1877, 1880 สำเนาหนังสือราชการ
เมื่อ 29 พ.ค. 2558 เวลา:08:37:57
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 167
2224 รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2558
เมื่อ 28 พ.ค. 2558 เวลา:16:52:43
กลุ่มอำนวยการ 244
2223 การยกย่อง เชิดชูเกียรติกลุ่มสถานศึกษาและสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 เป็นไปตามเกณฑ์ที่เขตพื้นที่การศึกษากำหนด
เมื่อ 28 พ.ค. 2558 เวลา:16:14:41
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 344
2222 ลิขสิทธิ์การเผยแพร่โปรแกรม dbookpro
เมื่อ 28 พ.ค. 2558 เวลา:15:59:37
กลุ่มบริหารงานบุคคล 188
2221 การอบรมปฏิบัติการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
เมื่อ 28 พ.ค. 2558 เวลา:15:25:42
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 228
2220 โครงการสัมมนา"การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการจัดการศึกษา"
เมื่อ 28 พ.ค. 2558 เวลา:14:52:33
กลุ่มอำนวยการ 180
2219 หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ขอวิทยฐานะฯตามข้อตกลงในการพัฒนา
เมื่อ 28 พ.ค. 2558 เวลา:10:02:56
กลุ่มบริหารงานบุคคล 328
2218 ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก (V-Star) ประจำปี 2558
เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เวลา:15:20:40
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 205
2217 โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เวลา:15:19:05
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 150
2216 การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program /Mini English Program) ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เวลา:15:09:33
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 205
2215 ของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบกรณีประสบวาตภัย
เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เวลา:14:41:06
กลุ่มนโยบายและแผน 218
2214 ประกวดสุดยอดภาพภ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เวลา:11:57:54
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 149
2213 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เวลา:11:04:59
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 177
2212 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เวลา:10:46:57
กลุ่มบริหารงานบุคคล 244
2210 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อ 26 พ.ค. 2558 เวลา:16:00:25
กลุ่มบริหารงานบุคคล 529
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมครู นักเรียน ผู้ปกครอง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 7 ครั้ง
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา12:22:47แต่งตั้งผอ.สถานศึกษากลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 45 ครั้ง
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา16:14:33กิจกรรมภาคฤดูร้อนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต รุ่นที่ 2
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 33 ครั้ง
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา15:23:38สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตประถมศึกษา ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 25 ครั้ง
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา15:13:47สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 38 ครั้ง
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา16:58:15โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเภทคำคม
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 37 ครั้ง
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา15:52:05ปิดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการนำหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 142 ครั้ง
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา12:42:34สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการนำหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 166 ครั้ง
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา11:48:27ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 233 ครั้ง
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา15:47:40พิธีมอบเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 159 ครั้ง
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา14:12:03เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
15-05-2015-10-07-25_125317366.JPG
 รับมอบสนามฟุตบอล
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม กลุ่มที่2
เปิดดู: 66 ครั้ง
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา10:07:25

22-04-2015-17-59-17_959509757.jpg
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โดย :โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 346 ครั้ง
เมื่อ 22 เมษายน 2558 เวลา17:59:17

22-04-2015-17-48-29_966487771.jpg
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2557
โดย :บ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 417 ครั้ง
เมื่อ 22 เมษายน 2558 เวลา17:48:29

15-04-2015-2-24-48_1935858124.JPG
 พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2557
โดย :โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มฯทุ่มแดงใหญ่
เปิดดู: 596 ครั้ง
เมื่อ 15 เมษายน 2558 เวลา02:24:48

11-04-2015-10-53-46_854831298.jpg
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ OPEN HOUSE และประชุมผู้ปกครอง
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 581 ครั้ง
เมื่อ 11 เมษายน 2558 เวลา10:53:46

02-04-2015-10-13-42_275644454.jpg
 เยาวชนต้านภัยยาเสพติด
โดย :โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 503 ครั้ง
เมื่อ 02 เมษายน 2558 เวลา10:13:42

31-03-2015-12-07-57_332489659.jpg
 พิธีมอบผลการเรียน ปีการศึกษา 2557
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 532 ครั้ง
เมื่อ 31 มีนาคม 2558 เวลา12:07:57

30-03-2015-15-34-54_1804765246.JPG
 ปัจฉิมนิเทศและOpen House
โดย :ชุมชนบ้านท่าพระ
เปิดดู: 555 ครั้ง
เมื่อ 30 มีนาคม 2558 เวลา15:34:54

23-03-2015-10-10-33_544070579.jpg
 ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนักเรียน
โดย :บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เปิดดู: 627 ครั้ง
เมื่อ 23 มีนาคม 2558 เวลา10:10:34

22-03-2015-8-29-45_334471093.jpg
 การแข่งขันกีฬาี ประจำปีการศึกษา 2557
โดย :โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มฯทุ่มแดงใหญ่
เปิดดู: 632 ครั้ง
เมื่อ 22 มีนาคม 2558 เวลา08:29:46

20-03-2015-13-34-10_999910958.jpg
 กิจกรรมทัศนศึกษาและปัจฉิมนิเทศ
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 681 ครั้ง
เมื่อ 20 มีนาคม 2558 เวลา13:34:10

03-03-2015-14-25-12_1473048912.jpg
 กิจกรรมวันมาฆบูชา
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เปิดดู: 716 ครั้ง
เมื่อ 03 มีนาคม 2558 เวลา14:25:12

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคล
ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ...
    รู้ไว้ก่อน การยื่นภาษีปีนี้ ก่อนการยื่นแบบแสดง
           ... ก่อนการยื่นแบบแ...
    โรคตาแดง (Conjunctivitis)
โรคตาแดง (Conjunctivitis) ….เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาดิโนไวรัส ( adenovirus) ส่วนใหญ่จะติดต่อ...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู