Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นายสุวัฒน์ชัย แสนราช
โทร.08 1954 3546
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอำนวย
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
     0815449961
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

    นายสมภาร  ชาลีดี
ผอ.โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2
  โทร. 081-5799357

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 2(พ.ย.- ธ.ค.57)

ฉบับที่ 1(ส.ค.- ต.ค.57)
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 

2

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1781 ร.ร.บ้านหนองหิน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
เมื่อ 27 ม.ค. 2558 เวลา:14:35:50
กลุ่มอำนวยการ 97
1780 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ประกาศรับสมัึครครูผู้สอน สาขาภาษาอังกฤษ
เมื่อ 27 ม.ค. 2558 เวลา:13:59:42
กลุ่มอำนวยการ 63
1779 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2558
เมื่อ 27 ม.ค. 2558 เวลา:13:13:05
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 154
1778 รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2558
เมื่อ 27 ม.ค. 2558 เวลา:11:56:29
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 177
1777 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
เมื่อ 27 ม.ค. 2558 เวลา:10:29:59
กลุ่มนโยบายและแผน 283
1776 เชิญประชุมคณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
เมื่อ 27 ม.ค. 2558 เวลา:09:36:29
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 162
1775 ชี้แจงการรับค่าพาหนะนำนักเรียนเข้าสอบสำหรับการทดสอบโอเน็ต ปี2557
เมื่อ 26 ม.ค. 2558 เวลา:16:05:42
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 263
1773 ชี้แจงการรับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานงานสนามสอบโอเน็ต 2557
เมื่อ 26 ม.ค. 2558 เวลา:15:56:39
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 200
1772 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2558
เมื่อ 26 ม.ค. 2558 เวลา:15:48:20
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 233
1771 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2558
เมื่อ 26 ม.ค. 2558 เวลา:15:40:47
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 198
1770 แจ้งการคัดเลือกผลงานนักเรียนจำหน่ายและสาธิตในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
เมื่อ 26 ม.ค. 2558 เวลา:15:37:19
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 100
1768 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา2557 ระดับศูนย์สอบ (แก้ไขเพิ่มเติม)
เมื่อ 26 ม.ค. 2558 เวลา:15:09:23
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 157
1767 คำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบโอเน็ต ปี2557(แก้ไขเพิ่มเติม)
เมื่อ 26 ม.ค. 2558 เวลา:15:07:46
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 101
1764 คำสั่งคณะกรรมการสอบโอเน็ต ปี2557 ระดับสนามสอบ (ฉบับแก้ไข)
เมื่อ 23 ม.ค. 2558 เวลา:13:09:42
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 607
1760 การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เมื่อ 22 ม.ค. 2558 เวลา:13:36:59
กลุ่มบริหารงานบุคคล 518
1759 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
เมื่อ 22 ม.ค. 2558 เวลา:13:33:20
กลุ่มบริหารงานบุคคล 266
1756 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เมื่อ 22 ม.ค. 2558 เวลา:09:57:28
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 647
1755 แจ้งโรงเรียนไปรับ EXTERNAL HARDDISK การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2)
เมื่อ 21 ม.ค. 2558 เวลา:21:49:46
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 277
1754 ขอเชิญประชุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา2557
เมื่อ 21 ม.ค. 2558 เวลา:17:05:04
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 483
1753 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
เมื่อ 21 ม.ค. 2558 เวลา:15:43:58
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 422
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ร.ร.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ เข้าค่ายวิชาการ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 17 ครั้ง
เมื่อ 27 มกราคม 2558 เวลา15:28:16ร.ร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ตัวแทนนักกีฬายิงปืนเชียงรายเกมส์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 20 ครั้ง
เมื่อ 27 มกราคม 2558 เวลา13:52:11คณะกรรมการติดตามและประเมินผลบริหารจัดการสำนักงาน ประเมินผล สพป.ขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 99 ครั้ง
เมื่อ 20 มกราคม 2558 เวลา11:28:14สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 63 ครั้ง
เมื่อ 18 มกราคม 2558 เวลา16:43:31งานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 341 ครั้ง
เมื่อ 18 มกราคม 2558 เวลา16:19:38สโมสรไลออนส์มอบจักรยานยืมเรียนให้แก่นักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 151 ครั้ง
เมื่อ 07 มกราคม 2558 เวลา16:55:40ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 192 ครั้ง
เมื่อ 07 มกราคม 2558 เวลา16:45:53ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 110 ครั้ง
เมื่อ 07 มกราคม 2558 เวลา16:39:42ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 303 ครั้ง
เมื่อ 29 ธันวาคม 2557 เวลา17:15:00สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2557
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 327 ครั้ง
เมื่อ 29 ธันวาคม 2557 เวลา16:15:25เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
26-01-2015-11-04-20_2060534539.jpg
 การวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 43 ครั้ง
เมื่อ 26 มกราคม 2558 เวลา11:04:20

25-01-2015-20-11-43_551704731.jpg
 สาธิตการสอนเข้มวิชาคณิตศาสตร์ ป.๖ กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ ๗
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 22 ครั้ง
เมื่อ 25 มกราคม 2558 เวลา20:11:43

24-01-2015-20-18-17_1197363874.jpg
 23 ม.ค.58 รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
โดย :โรงเรียนบ้านดอนบม กลุ่มสถานศึกษา ที่ 9
เปิดดู: 79 ครั้ง
เมื่อ 24 มกราคม 2558 เวลา20:18:17

22-01-2015-17-00-35_1426581869.jpg
 เรื่อง : กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งท่ี่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 "ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน"
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 24 ครั้ง
เมื่อ 22 มกราคม 2558 เวลา17:00:35

21-01-2015-13-59-18_1254176314.jpg
 งานวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
โดย :ทุ่มแดงใหญ่
เปิดดู: 24 ครั้ง
เมื่อ 21 มกราคม 2558 เวลา13:59:18

20-01-2015-19-52-16_770725137.jpg
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา กลุ่มสถานศึกษาที่ 1
เปิดดู: 42 ครั้ง
เมื่อ 20 มกราคม 2558 เวลา19:52:16

20-01-2015-19-47-02_972097505.jpg
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา กลุ่มสถานศึกษาที่ 1
เปิดดู: 33 ครั้ง
เมื่อ 20 มกราคม 2558 เวลา19:47:02

19-01-2015-14-53-33_1586730185.jpg
 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
โดย :บ้านหนองหลุบ
เปิดดู: 23 ครั้ง
เมื่อ 19 มกราคม 2558 เวลา14:53:33

19-01-2015-11-23-02_642943268.jpg
 กิจกรรมตักบาตรประจำวันพระ
โดย :โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
เปิดดู: 29 ครั้ง
เมื่อ 19 มกราคม 2558 เวลา11:23:02

15-01-2015-11-39-04_2087402259.jpg
 กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งท่ี่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 "ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน"
โดย :หินกองวิทยา
เปิดดู: 63 ครั้ง
เมื่อ 15 มกราคม 2558 เวลา11:39:04

14-01-2015-19-51-18_2000952658.JPG
 โครงการออมทรัพย์
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เปิดดู: 57 ครั้ง
เมื่อ 14 มกราคม 2558 เวลา19:51:18

13-01-2015-15-23-11_1840838320.jpg
 การทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2558
โดย :โรงเรียนบ้านทุ่ม( ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 76 ครั้ง
เมื่อ 13 มกราคม 2558 เวลา15:23:11

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    โรคตาแดง (Conjunctivitis)
โรคตาแดง (Conjunctivitis) ….เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาดิโนไวรัส ( adenovirus) ส่วนใหญ่จะติดต่อ...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู