Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย
084-5175033
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอำนวย
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
     0815449961
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

                  นายเจนณรงค์ วิธีดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 2(พ.ย.- ธ.ค.57)

ฉบับที่ 1(ส.ค.- ต.ค.57)
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 

42

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1650 การขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:16:02:53
กลุ่มนโยบายและแผน 31
1649 การอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์โดยใช้รูปแบบคลินิก
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:15:12:35
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 39
1648 การโอนเงินกันไว้เบิกหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:14:20:44
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 61
1647 การโอนเงินกันไว้เบิกหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 งบลงทุน(เพื่อเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม)
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:11:23:22
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 146
1646 แจ้งการโอนเปลิ่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2558
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:11:17:23
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 144
1645 ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:10:56:11
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 131
1644 การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2557 งบกลาง ครั้งที่ 2
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:10:48:35
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 137
1643 การให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:09:36:41
กลุ่มบริหารงานบุคคล 179
1642 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:09:34:02
กลุ่มบริหารงานบุคคล 153
1641 ที่ ศธ 04025/4658 เรื่อง การอบรมบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:11:42:22
กลุ่มอำนวยการ 513
1640 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:11:35:49
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 286
1639 ทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:11:12:42
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 276
1638 ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:11:04:18
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 232
1637 การทอดผ้าป่าสมทบทุนปลูกต้นคูน จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:11:00:12
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 210
1636 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการค่ายวิชาการภาษาอังก๐ฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:10:35:24
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 379
1635 แจ้งจักสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 2558
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:10:08:54
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 312
1634 แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมาตรฐานสากล
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:09:55:44
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 277
1632 การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 เวลา:16:10:02
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 565
1631 ที่ ศธ 04025/4620 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2558
เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 เวลา:09:42:30
กลุ่มอำนวยการ 581
1630 การเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" ระยะที่ 1
เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 เวลา:09:15:38
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 573
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2557
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 36 ครั้ง
เมื่อ 18 ธันวาคม 2557 เวลา17:20:04สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์ปรัปชันสากล
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 116 ครั้ง
เมื่อ 09 ธันวาคม 2557 เวลา16:43:29สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 116 ครั้ง
เมื่อ 08 ธันวาคม 2557 เวลา16:51:15พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 121 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา16:38:31ขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 101 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา16:21:02โรงเรียนบ้านเหล่านางามรับมอบห้องสมุดจากบริษัทไดซิน จำกัด
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 123 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา15:47:26ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 131 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา14:31:14สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักกาะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 99 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา13:33:01สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 112 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา13:14:49สพฐ.- ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 10
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 97 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา10:45:58เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
15-12-2014-15-18-19_1233743684.jpg
 โรงเรียนบ้านหนองหลุบจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โดย :ทุ่มแดงใหญ่
เปิดดู: 38 ครั้ง
เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เวลา15:18:19

12-12-2014-9-10-40_1377252302.JPG
 วภน.ขอนแก่น ออกค่าย
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เปิดดู: 39 ครั้ง
เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา09:10:40

11-12-2014-16-53-05_269383242.jpg
 ท่าน ผอ.มีชัย เสาหล่อน นำคณะครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิล
โดย :โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาท/17
เปิดดู: 35 ครั้ง
เมื่อ 11 ธันวาคม 2557 เวลา16:53:05

11-12-2014-12-55-45_1488058743.jpg
 จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย :บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 38 ครั้ง
เมื่อ 11 ธันวาคม 2557 เวลา12:55:45

09-12-2014-15-17-18_783763042.JPG
 โนนฆ้อง -หินฮาว โมเดล อเมชชิ่ง ตะกร้อ
โดย :หินฮาวคุรุประชาสรรค์ กลุ่มที่ 14
เปิดดู: 82 ครั้ง
เมื่อ 09 ธันวาคม 2557 เวลา15:17:18

none.jpg
 หินฮาวจัดกิจกรรมถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์
โดย :หินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 52 ครั้ง
เมื่อ 09 ธันวาคม 2557 เวลา14:48:39

09-12-2014-13-53-17_1292043166.JPG
 [บ้าน วัด โรงเรียน หินฮาวถวายพระพรและบำเพ็ยประโยชน์
โดย :หินฮาวคุรุประชาสรรค์ กลุ่มที่ 14
เปิดดู: 61 ครั้ง
เมื่อ 09 ธันวาคม 2557 เวลา13:53:17

09-12-2014-13-51-24_363580258.JPG
 [บ้าน วัด โรงเรียน หินฮาวถวายพระพรและบำเพ็ยประโยชน์
โดย :หินฮาวคุรุประชาสรรค์ กลุ่มที่ 14
เปิดดู: 56 ครั้ง
เมื่อ 09 ธันวาคม 2557 เวลา13:51:25

08-12-2014-11-18-04_1469934865.jpg
 านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 80 ครั้ง
เมื่อ 08 ธันวาคม 2557 เวลา11:18:04

none.jpg
 ต.หนองบัว เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
โดย :บ้านนาฝายนาโพธิ์
เปิดดู: 98 ครั้ง
เมื่อ 03 ธันวาคม 2557 เวลา15:08:48

01-12-2014-21-05-58_446274964.jpg
 กีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 16 พระยืน-ขามป้อม
โดย :โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
เปิดดู: 118 ครั้ง
เมื่อ 01 ธันวาคม 2557 เวลา21:05:58

01-12-2014-20-41-58_134933575.jpg
 ครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
โดย :โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
เปิดดู: 111 ครั้ง
เมื่อ 01 ธันวาคม 2557 เวลา20:41:58

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    โรคตาแดง (Conjunctivitis)
โรคตาแดง (Conjunctivitis) ….เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาดิโนไวรัส ( adenovirus) ส่วนใหญ่จะติดต่อ...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
มื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบโล่เกียรติยศให้กับ "เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านชาด สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1  เป็นบุตร นายอนุรักษ์  นิจกิจ และนางสาวราณี  สีไว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตา - ยาย นายที-นางดาวเรือง สีไว ได้เก็บเงินสด จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยเอกสาร ของนางสวน  ทองน้อย จึงได้แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินมาร้บคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  กล่าวว่า "การ กระทำของ เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ  ครั้งนี้แสดงถึงความเป็นผ้ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  บ่งบอกถึงการได้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีจากครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งมี นางเทวินทร์  ศรีจันทร์หล้า ครูประจำชั้น และนายธีรภัทร์  ชมพูป้อ ผอ.โรงเรียนบ้านชาด สมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฎกว้างขวางยิ่งขึ้น และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำความครั้งนี้

       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู