Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

               นางนฤชล ไหลงาม
            Tel.08 79495945
e-mail : nam_kk1@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

        นายประสิทธิ์ ภูมิขันธ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
        โทร.084-6037714
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
ผอ.โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
.........

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1416 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
เมื่อ 21 ต.ค. 2557 เวลา:14:31:20
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 50
1415 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ งบประมาณปี 2558
เมื่อ 21 ต.ค. 2557 เวลา:10:00:01
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 230
1414 การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง ก.ค.ศ. 16 อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นปัจจุบันโดยใช้เทคนิค Multi-user
เมื่อ 21 ต.ค. 2557 เวลา:09:36:50
กลุ่มบริหารงานบุคคล 176
1413 การเสนอขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้รายได้สถานศึกษา
เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา:15:59:19
กลุ่มบริหารงานบุคคล 167
1412 ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยในการศึกษากลุ่ม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณในการแก้ปัญหาการค้างจ่ายค่าไฟฟ้าในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา:14:17:29
กลุ่มนโยบายและแผน 220
1411 รายงานผลการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรม e-Training
เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา:11:21:08
กลุ่มบริหารงานบุคคล 508
1410 โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558
เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา:11:07:11
กลุ่มบริหารงานบุคคล 189
1409 การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา:10:39:46
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 101
1408 ขยายเวลาการกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)แบบออนไลน์
เมื่อ 17 ต.ค. 2557 เวลา:11:45:15
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 295
1407 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 16 ต.ค. 2557 เวลา:15:20:40
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 562
1406 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
เมื่อ 16 ต.ค. 2557 เวลา:15:16:33
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 427
1405 ขอความอนุเคราะห์ให้กรอกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
เมื่อ 16 ต.ค. 2557 เวลา:10:26:23
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 236
1404 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 16 ต.ค. 2557 เวลา:10:22:01
กลุ่มนโยบายและแผน 478
1403 แจ้งเปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตรครู นักเรียน คณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 16 ต.ค. 2557 เวลา:10:17:31
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 443
1402 ขอความอนุเคราะห์การประสบอัคคีภัยบ้านนักเรียน
เมื่อ 15 ต.ค. 2557 เวลา:14:33:26
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 274
1401 การประเมินให้ข้าราชการครูฯเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เมื่อ 15 ต.ค. 2557 เวลา:14:16:49
กลุ่มบริหารงานบุคคล 423
1400 การประเมินให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะชำนาญการ
เมื่อ 15 ต.ค. 2557 เวลา:14:15:16
กลุ่มบริหารงานบุคคล 292
1399 แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
เมื่อ 15 ต.ค. 2557 เวลา:11:22:41
กลุ่มบริหารงานบุคคล 503
1398 การปรับลดงบยอดเงินงบประมาณ เนื่องจากตัดรายการค่าซ่อม/สร้างรั้วและถนน
เมื่อ 14 ต.ค. 2557 เวลา:21:03:31
กลุ่มนโยบายและแผน 454
1397 ผลการเสนอขอจัดคั้งงบประมาณค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
เมื่อ 14 ต.ค. 2557 เวลา:16:01:55
กลุ่มนโยบายและแผน 653
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ชื่อเรื่อง:วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบ 95 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 34 ครั้ง
เมื่อ 20 ตุลาคม 2557 เวลา16:28:26

ชื่อเรื่อง:งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 203 ครั้ง
เมื่อ 13 ตุลาคม 2557 เวลา11:36:14

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ส่งผู้เกษียณอายุราชการกลับบ้าน 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 369 ครั้ง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2557 เวลา16:55:51

ชื่อเรื่อง:ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 173 ครั้ง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2557 เวลา16:45:59

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 471 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา17:15:01

ชื่อเรื่อง:พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผุ้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 259 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา17:05:19

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 252 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา16:44:09

ชื่อเรื่อง:มหกรรมเครือข่ายการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก (2) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 179 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา15:43:04

ชื่อเรื่อง:มหกรรมเครือข่ายการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก (1) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 191 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา15:09:29

ชื่อเรื่อง:ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 211 ครั้ง
เมื่อ 25 กันยายน 2557 เวลา15:20:41

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
ชื่อเรื่อง:  การติดตามการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราช
15-10-2014-12-16-31_1063112132.jpg


โดย :บ้านคำบอน ศูนย์ที่ 12
เปิดดู: 88 ครั้ง
เมื่อ 15 ตุลาคม 2557 เวลา12:16:31
ชื่อเรื่อง:  ฐานออกกำลังกายแบบ BBL
10-10-2014-22-35-22_1839756559.JPG


โดย :โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 107 ครั้ง
เมื่อ 10 ตุลาคม 2557 เวลา22:35:22
ชื่อเรื่อง:  การเข้าค่ายป้องกัน แก้ไข ปราบปรามปัญหายาเสพติด
none.jpg


โดย :โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
เปิดดู: 63 ครั้ง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2557 เวลา14:13:06
ชื่อเรื่อง:  งานแสดงมุทิตาจิต
none.jpg


โดย :พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
เปิดดู: 68 ครั้ง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2557 เวลา11:25:04
ชื่อเรื่อง:  การแข่งขันตะกร้อกีฬาต้านยาเสพติด สพป.ขอนแก่น เข
21-09-2014-21-52-37_1101022622.jpg


โดย :โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 227 ครั้ง
เมื่อ 21 กันยายน 2557 เวลา21:52:37
ชื่อเรื่อง:  โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐา
none.jpg


โดย :โคกงามวิทยาคาร/กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ ๑๕
เปิดดู: 134 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา14:53:29
ชื่อเรื่อง:  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้น
19-09-2014-11-06-00_1768621943.JPG


โดย :กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่9 บ้านเป็ดเมืองเก่า
เปิดดู: 233 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา11:06:00
ชื่อเรื่อง:  โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน
19-09-2014-9-02-39_2104749337.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 172 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา09:02:39
ชื่อเรื่อง:  การประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระร
17-09-2014-16-34-07_1115015877.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 210 ครั้ง
เมื่อ 17 กันยายน 2557 เวลา16:34:07
ชื่อเรื่อง:  กลุ่มสถานศึกษา ที่ 9 ประชุมการคณะกรรมการตัดสินก
15-09-2014-14-48-41_1899486503.jpg


โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 189 ครั้ง
เมื่อ 15 กันยายน 2557 เวลา14:48:41
ชื่อเรื่อง:  สภานักเรียน ดูงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต 1
11-09-2014-15-12-46_525705832.jpg


โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 290 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2557 เวลา15:12:46
ชื่อเรื่อง:  เยี่ยมบ้านนักเรียน
none.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2
เปิดดู: 235 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2557 เวลา09:45:06
เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ทุกโรงเรียน             ขณะ...
    City Hubs - ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ - อบรมที่ ม.ขอน
ด้วยบริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (Cityhubs Corporation Co.,Ltd.) ได้จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ม...
    เฝ้ารอ
แรงบันดาลใจในการพัฒนามิวสิควีดีโอ ขอบคุณผู้ที่บริจาคอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แล...
    Thai Education 2014
ไทย Education 2014 มหกรรมทางการศึกษาที่แสดงแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในย...
    ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเด
►เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง สพฐ. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะก...
    รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาส
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และค...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
มื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบโล่เกียรติยศให้กับ "เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านชาด สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1  เป็นบุตร นายอนุรักษ์  นิจกิจ และนางสาวราณี  สีไว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตา - ยาย นายที-นางดาวเรือง สีไว ได้เก็บเงินสด จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยเอกสาร ของนางสวน  ทองน้อย จึงได้แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินมาร้บคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  กล่าวว่า "การ กระทำของ เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ  ครั้งนี้แสดงถึงความเป็นผ้ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  บ่งบอกถึงการได้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีจากครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งมี นางเทวินทร์  ศรีจันทร์หล้า ครูประจำชั้น และนายธีรภัทร์  ชมพูป้อ ผอ.โรงเรียนบ้านชาด สมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฎกว้างขวางยิ่งขึ้น และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำความครั้งนี้


       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู