Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ศิริกุล นามศิริ
Tel. 084-7882836 
e-mail : papong_49@hotmail.co
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

        ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
        โทร.084-6037714
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

           นายลือชัย ใจเดียว
 ผอ.โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
        โทร. 081-9658481
e-mail : luechai25@chaiyo.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

2558 | 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 1 | 2 | 3
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1937 ที่ ศธ 04025/746 การอบรมพัฒนาครูตามหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรียศิลป์(ทัศนศิลป์)"
เมื่อ 03 มี.ค. 2558 เวลา:09:00:49
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 40
1936 ที่ ศธ 04025/749 การอบรมพัฒนาครูตามหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรียศิลป์(ทัศนศิลป์)"
เมื่อ 03 มี.ค. 2558 เวลา:08:58:50
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 32
1935 การอบรมพัฒนาครูตามหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรียศิลป์(ทัศนศิลป์)"
เมื่อ 03 มี.ค. 2558 เวลา:08:57:01
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 32
1934 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหิน
เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา:16:35:20
กลุ่มอำนวยการ 153
1933 โรงเรียนสนามบินขอเชิญร่วมงานการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา:16:30:18
กลุ่มอำนวยการ 111
1932 การจัดค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อนแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 และ5
เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา:15:15:37
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 178
1931 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนการงานอาชีพ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์ (Creativity Based Learning: CBL)
เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา:09:05:06
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 265
1930 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ 01 มี.ค. 2558 เวลา:17:11:40
กลุ่มบริหารงานบุคคล 3238
1929 กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดขอนแก่น ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เมื่อ 27 ก.พ. 2558 เวลา:16:10:06
กลุ่มอำนวยการ 241
1928 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558
เมื่อ 27 ก.พ. 2558 เวลา:15:59:00
กลุ่มอำนวยการ 484
1927 คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 27 ก.พ. 2558 เวลา:11:50:40
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 299
1926 โครงการสถานศึกษาสีขาว "จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ปี 2557
เมื่อ 27 ก.พ. 2558 เวลา:11:20:27
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 274
1925 รายงานผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
เมื่อ 27 ก.พ. 2558 เวลา:10:48:13
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 212
1924 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 27 ก.พ. 2558 เวลา:10:24:17
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 338
1923 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE)
เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา:16:53:58
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 297
1922 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี 2558
เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา:15:42:11
กลุ่มอำนวยการ 146
1921 การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2558
เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา:15:11:15
กลุ่มอำนวยการ 167
1920 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นสาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี 2558
เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา:14:51:31
กลุ่มอำนวยการ 163
1919 ประกาศผลการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต หัวข้อ "ของใช้ในชีวิตประจำวัน 30 ปีข้างหน้า"
เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา:14:44:26
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 136
1918 มาตราการป้องกันการทุจริตและรักษาความเป็นธรรมในการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1
เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา:13:19:37
กลุ่มบริหารงานบุคคล 171
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

สพป.ขอนแก่น เขต 1 สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 251 ครั้ง
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา16:48:35ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 169 ครั้ง
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา11:01:22ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 195 ครั้ง
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา17:35:45อบรมการคิดวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 138 ครั้ง
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา16:49:02สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 215 ครั้ง
เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา15:18:16สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างพุทธมณฑลอีสาน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 201 ครั้ง
เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา14:48:23ร.ร.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ เข้าค่ายวิชาการ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 272 ครั้ง
เมื่อ 27 มกราคม 2558 เวลา15:28:16ร.ร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ตัวแทนนักกีฬายิงปืนเชียงรายเกมส์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 248 ครั้ง
เมื่อ 27 มกราคม 2558 เวลา13:52:11คณะกรรมการติดตามและประเมินผลบริหารจัดการสำนักงาน ประเมินผล สพป.ขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 321 ครั้ง
เมื่อ 20 มกราคม 2558 เวลา11:28:14สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 223 ครั้ง
เมื่อ 18 มกราคม 2558 เวลา16:43:31เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
26-02-2015-12-43-52_1423040010.jpg
 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 135 ครั้ง
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา12:43:52

19-02-2015-14-29-10_944548908.jpg
 ทีมหลอมรวมแผนโครงการปฏิรูป
โดย :บ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 98 ครั้ง
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา14:29:10

18-02-2015-11-45-27_368536206.JPG
 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
โดย :โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เปิดดู: 90 ครั้ง
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา11:45:27

none.jpg
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปที่โรงเรียนบ้านม่วง
โดย :โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มฯทุ่มแดงใหญ่
เปิดดู: 93 ครั้ง
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา03:37:09

10-02-2015-15-03-00_816683486.jpg
 โรงเรียนบ้านสาวะถีฯนำนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ ประจำปีการศึกษา 2557
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 474 ครั้ง
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา15:03:00

06-02-2015-22-14-56_964195953.JPG
 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
โดย :กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2
เปิดดู: 187 ครั้ง
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา22:14:56

02-02-2015-11-34-02_1858331129.jpg
 ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เปิดดู: 187 ครั้ง
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา11:34:03

02-02-2015-10-09-31_746326999.jpg
 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 581 ครั้ง
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา10:09:31

29-01-2015-8-54-47_1270636142.jpg
 การเยี่ยมบ้านนักเรียน
โดย :โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 193 ครั้ง
เมื่อ 29 มกราคม 2558 เวลา08:54:47

26-01-2015-11-04-20_2060534539.jpg
 การวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 620 ครั้ง
เมื่อ 26 มกราคม 2558 เวลา11:04:20

25-01-2015-20-11-43_551704731.jpg
 สาธิตการสอนเข้มวิชาคณิตศาสตร์ ป.๖ กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ ๗
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 429 ครั้ง
เมื่อ 25 มกราคม 2558 เวลา20:11:43

24-01-2015-20-18-17_1197363874.jpg
 23 ม.ค.58 รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
โดย :โรงเรียนบ้านดอนบม กลุ่มสถานศึกษา ที่ 9
เปิดดู: 454 ครั้ง
เมื่อ 24 มกราคม 2558 เวลา20:18:17

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    โรคตาแดง (Conjunctivitis)
โรคตาแดง (Conjunctivitis) ….เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาดิโนไวรัส ( adenovirus) ส่วนใหญ่จะติดต่อ...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
มื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบโล่เกียรติยศให้กับ "เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านชาด สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1  เป็นบุตร นายอนุรักษ์  นิจกิจ และนางสาวราณี  สีไว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตา - ยาย นายที-นางดาวเรือง สีไว ได้เก็บเงินสด จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยเอกสาร ของนางสวน  ทองน้อย จึงได้แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินมาร้บคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  กล่าวว่า "การ กระทำของ เด็กชายสหรัฐ  นิจกิจ  ครั้งนี้แสดงถึงความเป็นผ้ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  บ่งบอกถึงการได้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีจากครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งมี นางเทวินทร์  ศรีจันทร์หล้า ครูประจำชั้น และนายธีรภัทร์  ชมพูป้อ ผอ.โรงเรียนบ้านชาด สมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฎกว้างขวางยิ่งขึ้น และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำความครั้งนี้

       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู