Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ศิริกุล นามศิริ
Tel. 084-7882836 
e-mail : papong_49@hotmail.co
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

        ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
        โทร.084-6037714
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นางสมบัติ   เพียยุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
http://school.obec.go.th/banthapra/
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

2558 | 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 1 | 2 | 3
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
2041 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
เมื่อ 26 มี.ค. 2558 เวลา:11:14:39
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 174
2040 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
เมื่อ 26 มี.ค. 2558 เวลา:11:10:36
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 138
2039 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558
เมื่อ 26 มี.ค. 2558 เวลา:11:02:56
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 135
2038 คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558
เมื่อ 26 มี.ค. 2558 เวลา:10:50:59
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 90
2037 การมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาและนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบโอเน็ตสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา:14:56:49
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 372
2036 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 15"
เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา:14:54:17
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 148
2034 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนการงานอาชีพฯโดยใช้ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning :CBL)
เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา:11:15:21
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 279
2033 การอบรมปฏิบัติการปรับพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ Active Learning โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา:11:09:47
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 284
2032 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา:11:08:55
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 101
2031 การประชุมร่วมกับทีมโค้ชโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา:11:05:15
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 183
2030 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนการงานอาชีพฯโดยใช้ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning :CBL)
เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา:11:02:27
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 186
2029 การประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา:10:54:23
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 186
2028 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา:15:05:32
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 164
2027 การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษท่ี่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต แห่งศตวรรษท่ี่ 21
เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา:15:01:49
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 175
2026 กาประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น
เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา:14:56:44
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 136
2025 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา:14:50:43
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 94
2024 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา:14:41:33
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 127
2023 เรื่อง การประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAL
เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา:11:02:13
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 376
2022 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา:10:59:24
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 121
2021 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน
เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา:10:57:09
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 88
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 215 ครั้ง
เมื่อ 12 มีนาคม 2558 เวลา16:58:10โรงเรียนสนามบินจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 208 ครั้ง
เมื่อ 12 มีนาคม 2558 เวลา16:49:23สพป.ขอนแก่น เขต 1 สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 423 ครั้ง
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา16:48:35ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 307 ครั้ง
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา11:01:22ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 336 ครั้ง
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา17:35:45อบรมการคิดวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 262 ครั้ง
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา16:49:02สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 356 ครั้ง
เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา15:18:16สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างพุทธมณฑลอีสาน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 341 ครั้ง
เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา14:48:23ร.ร.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ เข้าค่ายวิชาการ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 402 ครั้ง
เมื่อ 27 มกราคม 2558 เวลา15:28:16ร.ร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ตัวแทนนักกีฬายิงปืนเชียงรายเกมส์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 378 ครั้ง
เมื่อ 27 มกราคม 2558 เวลา13:52:11เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
23-03-2015-10-10-33_544070579.jpg
 ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนักเรียน
โดย :บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เปิดดู: 14 ครั้ง
เมื่อ 23 มีนาคม 2558 เวลา10:10:34

22-03-2015-8-29-45_334471093.jpg
 การแข่งขันกีฬาี ประจำปีการศึกษา 2557
โดย :โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มฯทุ่มแดงใหญ่
เปิดดู: 16 ครั้ง
เมื่อ 22 มีนาคม 2558 เวลา08:29:46

20-03-2015-13-34-10_999910958.jpg
 กิจกรรมทัศนศึกษาและปัจฉิมนิเทศ
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 77 ครั้ง
เมื่อ 20 มีนาคม 2558 เวลา13:34:10

03-03-2015-14-25-12_1473048912.jpg
 กิจกรรมวันมาฆบูชา
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เปิดดู: 160 ครั้ง
เมื่อ 03 มีนาคม 2558 เวลา14:25:12

26-02-2015-12-43-52_1423040010.jpg
 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 651 ครั้ง
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา12:43:52

19-02-2015-14-29-10_944548908.jpg
 ทีมหลอมรวมแผนโครงการปฏิรูป
โดย :บ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 264 ครั้ง
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา14:29:10

18-02-2015-11-45-27_368536206.JPG
 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
โดย :โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เปิดดู: 266 ครั้ง
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา11:45:27

none.jpg
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปที่โรงเรียนบ้านม่วง
โดย :โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มฯทุ่มแดงใหญ่
เปิดดู: 261 ครั้ง
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา03:37:09

10-02-2015-15-03-00_816683486.jpg
 โรงเรียนบ้านสาวะถีฯนำนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ ประจำปีการศึกษา 2557
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 719 ครั้ง
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา15:03:00

06-02-2015-22-14-56_964195953.JPG
 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
โดย :กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2
เปิดดู: 359 ครั้ง
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา22:14:56

02-02-2015-11-34-02_1858331129.jpg
 ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เปิดดู: 329 ครั้ง
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา11:34:03

02-02-2015-10-09-31_746326999.jpg
 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 755 ครั้ง
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา10:09:31

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    รู้ไว้ก่อน การยื่นภาษีปีนี้ ก่อนการยื่นแบบแสดง
           ... ก่อนการยื่นแบบแ...
    โรคตาแดง (Conjunctivitis)
โรคตาแดง (Conjunctivitis) ….เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาดิโนไวรัส ( adenovirus) ส่วนใหญ่จะติดต่อ...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู