Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

               นางนฤชล ไหลงาม
            Tel.08 79495945
e-mail : nam_kk1@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอำนวย
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
     0815449961
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

              นายธีรภัทร์  ชมภูป้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน
577 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 โดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 132
576 การให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 225
575 โครงการ Partners is Learning Thailand Forum ๒๐๑๔ กิจกรรม "Thailand lnnovative Leadership Awards ๒๐๑๔" โดย กลุ่มนิเทศติตามฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 97
574 ประกาศการผลประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 183
573 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 343
572 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 222
571 แก้ไขคำสั่ง โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 351
570 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 โดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 469
569 โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 300
568 การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 423
567 แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 564
566 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 296
565 การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 284
564 การจัดทำต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 527
563 กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 548
562 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 401
561 การเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด โดย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 127
560 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 489
559 การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 202
558 จัดสรรงบประมาณปี2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 368
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักจัดกิจกรรมผ้าป่าการศึกษา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 17 ครั้ง
เมื่อ 23 เมษายน 2557 เวลา16:54:26
ชื่อเรื่อง:  ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระจัดกิจกรรมปัจฌิมนิเทศนักเรียน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 18 ครั้ง
เมื่อ 23 เมษายน 2557 เวลา16:37:27
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงาน "สืบสานประเพณีไทย ฉลองชัยสู่ความเป็นหนึ่ง" ะจำปี 2557 (1)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 121 ครั้ง
เมื่อ 22 เมษายน 2557 เวลา12:44:52
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (8)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 77 ครั้ง
เมื่อ 22 เมษายน 2557 เวลา12:32:10
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (7)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 72 ครั้ง
เมื่อ 22 เมษายน 2557 เวลา12:27:25
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (6)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 63 ครั้ง
เมื่อ 22 เมษายน 2557 เวลา11:58:33
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (5)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 59 ครั้ง
เมื่อ 22 เมษายน 2557 เวลา11:53:42
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (4)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 67 ครั้ง
เมื่อ 22 เมษายน 2557 เวลา11:49:35
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (3)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 57 ครั้ง
เมื่อ 22 เมษายน 2557 เวลา11:45:52
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (2)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 59 ครั้ง
เมื่อ 22 เมษายน 2557 เวลา11:40:34
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านศิลาจัดงานคืนสู่เหย้าลูกเต้าชาวศิ


โดย :บ้านศิลา อ.เมือง ขอนแก่น
เปิดดู: 102 ครั้ง
เมื่อ 18 เมษายน 2557 เวลา11:19:05
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย รับมอบ SMART TV 60 นิ้ว จาก


โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 147 ครั้ง
เมื่อ 09 เมษายน 2557 เวลา19:58:45
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนบม จัดนิทรรศการเปิดประตูสู่ชุม


โดย :09 บ้านเป็ด-เมืองเก่า
เปิดดู: 242 ครั้ง
เมื่อ 04 เมษายน 2557 เวลา11:56:10
ชื่อเรื่อง:  ปัจฉัมนิเทศ นร.ป.6 และ ม.3 โรงเรียนบ้านดอนบม


โดย :09 บ้านเป็ด-เมืองเก่า
เปิดดู: 268 ครั้ง
เมื่อ 02 เมษายน 2557 เวลา22:24:35
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนบม นำ นร.ม.1-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอ


โดย :09 บ้านเป็ด-เมืองเก่า
เปิดดู: 289 ครั้ง
เมื่อ 02 เมษายน 2557 เวลา22:17:41
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ทัศนศึกษา ประจำ


โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 252 ครั้ง
เมื่อ 27 มีนาคม 2557 เวลา18:07:26
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จัดงานปัจฉิมนิเทศ ป


โดย :บ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 237 ครั้ง
เมื่อ 27 มีนาคม 2557 เวลา17:31:38
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรม Open House "


โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 252 ครั้ง
เมื่อ 25 มีนาคม 2557 เวลา22:19:42
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านโคกล่ามรับการประเมินจากคณะกรรมการ


โดย :บ้านโคกล่าม
เปิดดู: 217 ครั้ง
เมื่อ 25 มีนาคม 2557 เวลา22:16:39
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉ


โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 244 ครั้ง
เมื่อ 25 มีนาคม 2557 เวลา22:16:04
ชื่อเรื่อง:  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดกิจกรรม Open House "


โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 251 ครั้ง
เมื่อ 25 มีนาคม 2557 เวลา20:06:54
ชื่อเรื่อง:  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนร้นอกสถานที่


โดย :บ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 294 ครั้ง
เมื่อ 23 มีนาคม 2557 เวลา17:10:37
เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    City Hubs - ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ - อบรมที่ ม.ขอน
ด้วยบริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (Cityhubs Corporation Co.,Ltd.) ได้จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ม...
    เฝ้ารอ
แรงบันดาลใจในการพัฒนามิวสิควีดีโอ ขอบคุณผู้ที่บริจาคอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แล...
    Thai Education 2014
ไทย Education 2014 มหกรรมทางการศึกษาที่แสดงแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในย...
    ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเด
►เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง สพฐ. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะก...
    รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาส
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และค...
    ปรับแก้หลักเกณฑ์โยกย้ายครู
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 14:00 น. "จาตุรนต์" สั่งปรับแก้หลักเกณฑ์โยกย้ายครู ระบุครูกระจุก...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู