Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว Live Chat E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ศิริกุล นามศิริ
Tel. 084-7882836 
e-mail : papong_49@hotmail.co
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

  นางธนิกา  โรจนไพฑูรย์ทิพย์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     โทร. 081-5449770
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

             นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์
ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

2558 | 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
2502 การรักษาความปลอดภัย ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เมื่อ 29 ก.ค. 2558 เวลา:16:11:40
กลุ่มอำนวยการ 142
2501 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพุทธศาสนา
เมื่อ 29 ก.ค. 2558 เวลา:15:23:35
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 233
2500 การคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
เมื่อ 29 ก.ค. 2558 เวลา:15:09:25
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 170
2499 โครงการกำแพงแก้ว หลักสูตร "คนไทยสุจริต....เพื่อถวายพ่อหลวง"
เมื่อ 29 ก.ค. 2558 เวลา:15:07:17
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 118
2498 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับโซนภูมิภาค
เมื่อ 29 ก.ค. 2558 เวลา:15:02:08
กลุ่มนโยบายและแผน 132
2497 เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่กรกฎาคม ถึง กันยายน 2556 (โรงเรียนเอกชน)
เมื่อ 29 ก.ค. 2558 เวลา:14:16:24
ส่งเสริมสถานศึกษาศึกษาเอกชน 163
2496 เลื่อนประชุมโรงเรียนในระบบและนอกระบบ
เมื่อ 29 ก.ค. 2558 เวลา:09:45:41
ส่งเสริมสถานศึกษาศึกษาเอกชน 215
2495 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ 28 ก.ค. 2558 เวลา:17:54:53
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1023
2494 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558
เมื่อ 28 ก.ค. 2558 เวลา:16:59:50
เกศินี นาชัยเวียง 555
2493 ขอเชิญประชุมและร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม
เมื่อ 28 ก.ค. 2558 เวลา:15:46:24
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 363
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

พิธีรับมอบเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 142 ครั้ง
เมื่อ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา15:12:01อบรมครูวิชาการกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 513 ครั้ง
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2558 เวลา15:19:23วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 333 ครั้ง
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2558 เวลา12:49:02สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงขึ้น
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 449 ครั้ง
เมื่อ 18 มิถุนายน 2558 เวลา15:05:52ประชุมสัมมนาโครงการพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 419 ครั้ง
เมื่อ 18 มิถุนายน 2558 เวลา14:46:58ประชุมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 327 ครั้ง
เมื่อ 18 มิถุนายน 2558 เวลา10:22:59สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนอาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 361 ครั้ง
เมื่อ 17 มิถุนายน 2558 เวลา16:12:39ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจติดตามความสำเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 374 ครั้ง
เมื่อ 17 มิถุนายน 2558 เวลา15:39:35ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 429 ครั้ง
เมื่อ 17 มิถุนายน 2558 เวลา11:16:32พิธีลงนามรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 382 ครั้ง
เมื่อ 17 มิถุนายน 2558 เวลา09:30:56เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
13-07-2015-11-04-39_1513904057.JPG
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT
โดย :ชุมชนบ้านท่าพระ
เปิดดู: 114 ครั้ง
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา11:04:39

10-07-2015-15-43-43_960273673.jpg
 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียน
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 205 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา15:43:43

02-07-2015-10-29-42_1248352391.jpg
 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558
โดย :โรงเรียนบ้านวังโพน
เปิดดู: 246 ครั้ง
เมื่อ 02 กรกฎาคม 2558 เวลา10:29:42

30-06-2015-16-16-49_833048094.jpg
 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 323 ครั้ง
เมื่อ 30 มิถุนายน 2558 เวลา16:16:49

30-06-2015-9-09-43_1984909352.JPG
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต้านยาเสพติดโลก
โดย :โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เปิดดู: 303 ครั้ง
เมื่อ 30 มิถุนายน 2558 เวลา09:09:43

28-06-2015-21-28-05_759954166.jpg
 กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน)
โดย :บ้านวังโพน
เปิดดู: 267 ครั้ง
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา21:28:06

27-06-2015-0-15-50_1264209727.JPG
 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "วันสุนทรภู่"
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 300 ครั้ง
เมื่อ 27 มิถุนายน 2558 เวลา00:15:50

26-06-2015-23-49-44_1785623181.JPG
 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 263 ครั้ง
เมื่อ 26 มิถุนายน 2558 เวลา23:49:44

26-06-2015-23-08-04_956694511.JPG
 ค่ายคุณธรรมป.4-6
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 293 ครั้ง
เมื่อ 26 มิถุนายน 2558 เวลา23:08:04

26-06-2015-16-18-30_1450202594.jpg
 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดย :โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 316 ครั้ง
เมื่อ 26 มิถุนายน 2558 เวลา16:18:30

26-06-2015-15-50-13_68454118.JPG
 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
เปิดดู: 266 ครั้ง
เมื่อ 26 มิถุนายน 2558 เวลา15:50:13

20-06-2015-18-41-04_1313534702.jpg
 ไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 316 ครั้ง
เมื่อ 20 มิถุนายน 2558 เวลา18:41:04

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคล
ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ...
    รู้ไว้ก่อน การยื่นภาษีปีนี้ ก่อนการยื่นแบบแสดง
           ... ก่อนการยื่นแบบแ...
    โรคตาแดง (Conjunctivitis)
โรคตาแดง (Conjunctivitis) ….เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาดิโนไวรัส ( adenovirus) ส่วนใหญ่จะติดต่อ...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู