Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์
Tel.08 6579 1946
sumrengjit@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอำนวย
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
     0815449961
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายคำผัน    หินวิเศษ   
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1349 จัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
เมื่อ 30 ก.ย. 2557 เวลา:16:18:42
กลุ่มนโยบายและแผน 104
1348 จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เมื่อ 30 ก.ย. 2557 เวลา:16:17:52
กลุ่มนโยบายและแผน 90
1347 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
เมื่อ 30 ก.ย. 2557 เวลา:14:15:03
กลุ่มอำนวยการ 106
1346 เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 30 ก.ย. 2557 เวลา:12:52:50
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 351
1345 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าไฟฟ้า)
เมื่อ 30 ก.ย. 2557 เวลา:11:40:15
กลุ่มนโยบายและแผน 180
1344 การจัดสรรงบประมาณปี 2556 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม
เมื่อ 30 ก.ย. 2557 เวลา:09:39:51
กลุ่มนโยบายและแผน 169
1343 จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เมื่อ 29 ก.ย. 2557 เวลา:15:17:04
กลุ่มนโยบายและแผน 308
1341 ส่งหลักฐานเบิกเงินค่าซ่อมแซมระบบสัญญาณจานดาวเทียม
เมื่อ 29 ก.ย. 2557 เวลา:11:34:56
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 317
1340 การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เมื่อ 29 ก.ย. 2557 เวลา:10:22:55
กลุ่มนโยบายและแผน 356
1339 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
เมื่อ 26 ก.ย. 2557 เวลา:15:06:58
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 530
1338 การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
เมื่อ 26 ก.ย. 2557 เวลา:14:25:13
เกศินี นาชัยเวียง 352
1337 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 26 ก.ย. 2557 เวลา:14:17:32
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 320
1336 คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
เมื่อ 26 ก.ย. 2557 เวลา:11:38:09
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 2099
1335 รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย
เมื่อ 26 ก.ย. 2557 เวลา:11:11:22
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 307
1334 สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันร่วมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9 โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2557 และรับสื่อนวัตกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคเรียนที่ 2
เมื่อ 26 ก.ย. 2557 เวลา:11:05:17
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 251
1333 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 26 ก.ย. 2557 เวลา:09:26:53
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 682
1332 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารการบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 25 ก.ย. 2557 เวลา:17:12:49
กลุ่มบริหารงานบุคคล 295
1331 รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(eDLTV)
เมื่อ 25 ก.ย. 2557 เวลา:16:44:03
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 386
1330 การจัดส่งเรื่องเบิกเงินค่าอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อ 25 ก.ย. 2557 เวลา:15:09:52
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 431
1329 ให้ผู้มีรายชื่อแก้ไขการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เมื่อ 25 ก.ย. 2557 เวลา:12:42:36
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 396
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 110 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา17:15:01

ชื่อเรื่อง:พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผุ้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 56 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา17:05:19

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 55 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา16:44:09

ชื่อเรื่อง:มหกรรมเครือข่ายการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก (2) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 41 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา15:43:04

ชื่อเรื่อง:มหกรรมเครือข่ายการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก (1) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 50 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2557 เวลา15:09:29

ชื่อเรื่อง:ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 99 ครั้ง
เมื่อ 25 กันยายน 2557 เวลา15:20:41

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 80 ครั้ง
เมื่อ 25 กันยายน 2557 เวลา14:09:49

ชื่อเรื่อง:ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 133 ครั้ง
เมื่อ 16 กันยายน 2557 เวลา11:40:40

ชื่อเรื่อง:อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 168 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2557 เวลา11:45:07

ชื่อเรื่อง:ประชุมสถานศึกษาครั้งที่ 5/2557 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 254 ครั้ง
เมื่อ 04 กันยายน 2557 เวลา11:36:26

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
ชื่อเรื่อง:  การแข่งขันตะกร้อกีฬาต้านยาเสพติด สพป.ขอนแก่น เข
21-09-2014-21-52-37_1101022622.jpg


โดย :โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 70 ครั้ง
เมื่อ 21 กันยายน 2557 เวลา21:52:37
ชื่อเรื่อง:  โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐา
none.jpg


โดย :โคกงามวิทยาคาร/กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ ๑๕
เปิดดู: 34 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา14:53:29
ชื่อเรื่อง:  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้น
19-09-2014-11-06-00_1768621943.JPG


โดย :กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่9 บ้านเป็ดเมืองเก่า
เปิดดู: 61 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา11:06:00
ชื่อเรื่อง:  โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน
19-09-2014-9-02-39_2104749337.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 53 ครั้ง
เมื่อ 19 กันยายน 2557 เวลา09:02:39
ชื่อเรื่อง:  การประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระร
17-09-2014-16-34-07_1115015877.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 58 ครั้ง
เมื่อ 17 กันยายน 2557 เวลา16:34:07
ชื่อเรื่อง:  กลุ่มสถานศึกษา ที่ 9 ประชุมการคณะกรรมการตัดสินก
15-09-2014-14-48-41_1899486503.jpg


โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 41 ครั้ง
เมื่อ 15 กันยายน 2557 เวลา14:48:41
ชื่อเรื่อง:  สภานักเรียน ดูงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต 1
11-09-2014-15-12-46_525705832.jpg


โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 154 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2557 เวลา15:12:46
ชื่อเรื่อง:  เยี่ยมบ้านนักเรียน
none.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2
เปิดดู: 119 ครั้ง
เมื่อ 11 กันยายน 2557 เวลา09:45:06
ชื่อเรื่อง:  การแข่งขันทางวิชาการแม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชม
10-09-2014-22-11-19_1042854617.jpg


โดย :หนองโพธิ์ประชานุกูล
เปิดดู: 154 ครั้ง
เมื่อ 10 กันยายน 2557 เวลา22:11:19
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรม การเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
08-09-2014-20-34-38_1922570074.jpg


โดย :บ้านทองหลาง
เปิดดู: 147 ครั้ง
เมื่อ 08 กันยายน 2557 เวลา20:34:38
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมค่ายวิชาการ
06-09-2014-1-41-29_950374809.jpg


โดย :บ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 273 ครั้ง
เมื่อ 06 กันยายน 2557 เวลา01:41:30
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมวันอาเซียน
06-09-2014-0-54-38_82214826.jpg


โดย :บ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 273 ครั้ง
เมื่อ 06 กันยายน 2557 เวลา00:54:38
เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ทุกโรงเรียน             ขณะ...
    City Hubs - ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ - อบรมที่ ม.ขอน
ด้วยบริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (Cityhubs Corporation Co.,Ltd.) ได้จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ม...
    เฝ้ารอ
แรงบันดาลใจในการพัฒนามิวสิควีดีโอ ขอบคุณผู้ที่บริจาคอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แล...
    Thai Education 2014
ไทย Education 2014 มหกรรมทางการศึกษาที่แสดงแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในย...
    ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเด
►เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง สพฐ. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะก...
    รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาส
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และค...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู