Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว Live Chat E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย
084-5175033
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

       นายยุทธนา  เอกาพันธ์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
       โทร. 085-0137775
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
ผอ.โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
มือถือ 085-0090814
เว็บไซต์ www.khokngam.ac.th
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

2558 | 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
2681 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เมื่อ 01 ก.ย. 2558 เวลา:13:20:50
กลุ่มบริหารงานบุคคล 112
2680 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
เมื่อ 01 ก.ย. 2558 เวลา:13:18:38
กลุ่มบริหารงานบุคคล 90
2679 ปฏิทินการติดตามโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เมื่อ 01 ก.ย. 2558 เวลา:10:20:22
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 220
2678 นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 01 ก.ย. 2558 เวลา:08:54:49
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 221
2677 ที่ ศธ 04025/3228 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2558
เมื่อ 31 ส.ค. 2558 เวลา:16:36:06
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 325
2676 การดำเนินโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการส่งเสริมสร้างพลเมือง
เมื่อ 31 ส.ค. 2558 เวลา:15:45:10
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 200
2675 การดำเนินโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่1)
เมื่อ 31 ส.ค. 2558 เวลา:15:39:38
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 207
2674 การเสนอรายชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติ
เมื่อ 31 ส.ค. 2558 เวลา:13:13:40
กลุ่มบริหารงานบุคคล 307
2673 รายชื่อเกษียณ
เมื่อ 31 ส.ค. 2558 เวลา:10:33:44
กลุ่มบริหารงานบุคคล 305
2672 แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา ประจำปี 2558
เมื่อ 31 ส.ค. 2558 เวลา:10:15:37
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 290
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ประชุมปฏิบัติการนายทะเบียนโรงเรียนโปรแกรม SchoolMis
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 184 ครั้ง
เมื่อ 21 สิงหาคม 2558 เวลา14:06:40สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID – Plan)
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 156 ครั้ง
เมื่อ 21 สิงหาคม 2558 เวลา13:50:11ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 127 ครั้ง
เมื่อ 21 สิงหาคม 2558 เวลา13:26:41สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 107 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2558 เวลา15:50:13สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู ตามระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 120 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2558 เวลา13:13:00สพป.ขอนแก่น เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 142 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2558 เวลา12:28:39มอบจักรยาน โครงการปั่นเพื่อแม่ Bike for mom…Khon kaen
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 116 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2558 เวลา12:01:32พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 162 ครั้ง
เมื่อ 14 สิงหาคม 2558 เวลา14:31:22พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 143 ครั้ง
เมื่อ 14 สิงหาคม 2558 เวลา12:05:09การประกวดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับโซนภูมิภาค โซนที่ 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 248 ครั้ง
เมื่อ 10 สิงหาคม 2558 เวลา14:58:49เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558


1. ประกาศ สพฐ.


   1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 คลิกที่นี่    1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

2. เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558


   2.1 ปฐมวัย คลิกที่นี่
   2.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่ 6 สิงหาคม แก้ไขภาพยนต์สั้น
   2.3 นักบินน้อยสพฐ. คลิกที่นี่
   2.4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี คลิกที่นี่ สำหรับหุ่นยนต์ สพฐ.อยู่ระหว่างปรับปรุงเกณฑ์ (จะประกาศ 20 ส.ค.นี้)
   2.5 ศิลปะ คลิกที่นี่
   2.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกที่นี่ 6 สิงหาคม แก้ไขกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
   2.7 การศึกษาพิเศษ
       2.7.1 เรียนร่วม คลิกที่นี่
      2.7.2 เฉพาะความพิการ
      2.7.2.1 สรุปจำนวนกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน คลิกที่นี่
      2.7.2.2 รายการกิจกรรม คลิกที่นี่
      2.7.2.3 เกณฑ์การแข่งขัน คลิกที่นี่
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
24-08-2015-15-32-48_1335351480.jpg
 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
โดย :
เปิดดู: 64 ครั้ง
เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา15:32:48

nm001.jpg
 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดย :โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เปิดดู: 82 ครั้ง
เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา10:28:36

22-08-2015-15-32-12_127967020.jpg
 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 74 ครั้ง
เมื่อ 22 สิงหาคม 2558 เวลา15:32:12

22-08-2015-15-25-15_527030599.jpg
 การนิเทศแบบ Reflective Coaching ครั้งที่ 1
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 59 ครั้ง
เมื่อ 22 สิงหาคม 2558 เวลา15:25:15

22-08-2015-15-06-04_1065667029.jpg
 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (EBE)
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 58 ครั้ง
เมื่อ 22 สิงหาคม 2558 เวลา15:06:04

17-08-2015-9-48-26_1676337928.jpg
 กิจกรรมวันแม่ 2558
โดย :โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เปิดดู: 116 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 เวลา09:48:26

16-08-2015-21-23-11_1528735447.jpg
 พิธีเปิดรับมอบอาคารเรียนใหม่
โดย :โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
เปิดดู: 133 ครั้ง
เมื่อ 16 สิงหาคม 2558 เวลา21:23:11

13-08-2015-19-39-39_163097759.JPG
 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 139 ครั้ง
เมื่อ 13 สิงหาคม 2558 เวลา19:39:40

12-08-2015-17-26-26_1820071357.jpg
 กิจกรรมวันแม่ แก่นเท่าพัฒนศึกษา 2558
โดย :กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
เปิดดู: 163 ครั้ง
เมื่อ 12 สิงหาคม 2558 เวลา17:26:26

12-08-2015-16-04-15_1808825441.jpg
 กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558่
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 194 ครั้ง
เมื่อ 12 สิงหาคม 2558 เวลา16:04:15

03-08-2015-13-47-59_15467851.jpg
 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 236 ครั้ง
เมื่อ 03 สิงหาคม 2558 เวลา13:47:59

03-08-2015-13-40-06_481665701.jpg
 การปฏิบัติธรรมโรงเรียนวิถีพุทธในวันพระ
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 247 ครั้ง
เมื่อ 03 สิงหาคม 2558 เวลา13:40:06

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู