สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
KhonKaen Primary Educational Service Area 1

ติดต่อเรา

7. กลุ่มอำนวยการ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. กลุ่มนโยบายและแผน
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4. กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
6. ส่งเสริมสถานศึกษาศึกษาเอกชน
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. กลุ่มไอซีที
ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ ขออภัยในความไม่สะดวก

Contact ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ


K. PANUWAT SINGHAN Tel. 0981649571 email:kroopanuwat@outlook.com