กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา16:06:15
โดย:รร.บ้านนาเพียง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ฉบับที่1 ประจำเดือนพฤษภาคม
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา10:07:08
โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ 8-2564
เมื่อ 16 เมษายน 2564 เวลา21:12:59
โดย:โรงเรียนบ้านโคกแปะ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี

งานปัจฉิมนิเทศ และ งาน Open House
เมื่อ 09 เมษายน 2564 เวลา09:50:17
โดย:โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม นำโดยว่าที่ร้อยตรี มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 17 เมษายน 2564 เวลา13:33:56
โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 2564
เมื่อ 08 มีนาคม 2564 เวลา14:16:20
โดย:นายชนายุส โกมลไสย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน

สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ครอบครัวสนามบิน
เมื่อ 10 เมษายน 2564 เวลา20:34:40
โดย:ครูเปิ้ลหล่อมาก
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา12:12:22
โดย:โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ18 ชม.s ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้

ขอความร่วมมือป้องกัน COVID-19
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา20:08:00
โดย:โรงเรียนบ้านหนองคลอง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google site และการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Shotcut
เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา12:23:55
โดย:นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม