.
หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
เรื่อง:ขอให้ดูแลสอดส่องพฤติการณ์แอบอ้างแสวงประโยชน์จากประชาชน
โดย :สพป.ขก.1 เมื่อ 16 พ.ย. 2556 เวลา18:07:54 เปิดดู: 1375 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ที่ ศธ 04025/4551 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการใช้พลังงานฯ
โดย :สพป.ขก.1 เมื่อ 16 พ.ย. 2556 เวลา17:52:06 เปิดดู: 1150 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา
โดย :สพป.ขก.1 เมื่อ 16 พ.ย. 2556 เวลา17:47:16 เปิดดู: 1406 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
โดย :สพป.ขก.1 เมื่อ 16 พ.ย. 2556 เวลา17:36:07 เปิดดู: 2127 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ปี 2556
โดย :สพป.ขก.1 เมื่อ 16 พ.ย. 2556 เวลา17:10:27 เปิดดู: 2533 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ที่ ศธ 04025/4619 เรื่อง การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปี 2557
โดย :สพป.ขก.1 เมื่อ 16 พ.ย. 2556 เวลา17:03:24 เปิดดู: 1405 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:การฝึกอบรมโครงการ"เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557
โดย :สพป.ขก.1 เมื่อ 16 พ.ย. 2556 เวลา16:54:02 เปิดดู: 1775 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ที่ ศธ 04025/4595 เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
โดย :สพป.ขก.1 เมื่อ 16 พ.ย. 2556 เวลา16:37:20 เปิดดู: 1477 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
เรื่อง:ขอเชิญประชุม
โดย :ประชาสัมพันธ์ เมื่อ 16 พ.ย. 2556 เวลา16:25:50 เปิดดู: 1888 ครั้ง ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ ลงรับ: 0 โรงเรียน
 
ค้นพบ 10509 รายการ        
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร