สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : คณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. ติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 05 มิถุนายน 2563 โดยประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ ของ สพฐ. ซึ่งประกอบด้วย นางลาวัลย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้, นางสาวสมพร  สามทองกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา, นางสาวไพรวรรณ  ตระกูล นักวิชาการศึกษา สพฐ.  เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19)  ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/930/คณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. ติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ .htm
เปิดชมแล้ว : 284 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร